Skip to content
E.M. Samael Aun Weor: Gnosis, Psychologie, Esoterie, Alchemie, Kabbalah
Het verstand‪ is de ezel die we moeten berijden om het Hemelse Jeruzalem te betreden
VOPUS | Gnosis arrow Revolutie van het Bewustzijn arrow De Opening van het Innerlijke Verstand

De Opening van het Innerlijke Verstand

Afdrukken E-mail
Geschreven door Samael Aun Weor   

“Het verstand van een intuïtief persoon vloeit op een serene, stille en heerlijke manier, als een kristallijne bron van schitterende schoonheid tussen het verheven gedonder van gedachte.”

In alle waarheid moeten we in het kort zeggen, dat wij mensen drie soorten verstand hebben.

In alle waarheid moeten we in het kort zeggen, dat wij mensen drie soorten verstand hebben. Het eerste kunnen en moeten we het Zintuiglijke Verstand noemen; het tweede zullen we de naam Tussenverstand geven. En het derde zullen we Innerlijk Verstand noemen. Wij gaan nu elk van deze drie soorten verstand één voor één aan een grondige studie onderwerpen.

Het Zintuiglijk Verstand ontwikkelt ongetwijfeld zijn inhoudelijke ideeën uitgaande van de externe zintuiglijke waarneming. Onder deze omstandigheden is het Zintuiglijk Verstand afschuwelijk grof en materialistisch, het kan niets accepteren dat niet fysiek bewezen is.

Daar de inhoudelijke ideeën van het Zintuiglijk Verstand gebaseerd zijn op de externe zintuiglijke gegevens, kan het zonder twijfel niets weten over het Ware, over de Waarheid, over de mysteries van leven en dood, over de Ziel en de Geest, enz.

Voor de intellectuele waanwijzen, die volledig gevangen zitten in de externe zintuigen, vastgeroest in de inhoudelijke ideeën van het Zintuiglijk Verstand, zijn onze esoterische studies waanzin.

Het Zintuiglijk Verstand ontwikkelt ongetwijfeld zijn inhoudelijke ideeën uitgaande van de externe zintuiglijke waarneming.

Op het gebied van het ‘gelijk van het ongelijk’, in de wereld van het ongerijmde, hebben zij gelijk, omdat zij geconditioneerd zijn door de uiterlijke zintuiglijke wereld. Hoe zou het Zintuiglijke Verstand iets kunnen accepteren dat niet tot het terrein van het zintuiglijke behoort? Als de gegevens van de zintuigen als geheim drijfveer dienen voor alle functies van het Zintuiglijk Verstand, spreekt het vanzelf dat deze laatste zintuiglijke ideeën moeten voortbrengen.

Als we een beetje verder gaan, zullen we vinden dat, zoals we al zeiden aan onze geduldige lezer, er een Verstand is dat anders is dan het Zintuigelijke Verstand; we verwijzen naar het Tussenverstand.

Het Tussenverstand is anders, doch bezit het ook geen directe kennis over het Ware, het beperkt zich tot geloven of aanvaarden en dat is alles. In het Tussenverstand bevinden zich de religieuze geloofsovertuigingen, onaantastbare dogma’s, enz.

Het Innerlijk Verstand is fundamenteel voor de directe ondervinding van de waarheid. Het staat vast dat het Innerlijk Verstand zijn inhoudelijke ideeën ontwikkelt uitgaande van de gegevens die aangevoerd worden door het Hogere Bewustzijn van het Zijn. Het valt niet te betwisten dat het Bewustzijn het Ware kan beleven, ondervinden en ervaren. Het lijdt geen twijfel dat het Bewustzijn waarlijk weet.

Doch om zich te kunnen manifesteren heeft het Bewustzijn een bemiddelaar nodig, een instrument van handeling, en dit is het innerlijk verstand op zich. Het Bewustzijn kent de diepere realiteit van elk natuurlijk verschijnsel op een directe manier en door middel van het innerlijke verstand kan het deze kennis tot uitdrukking brengen. Het openen van het Innerlijk Verstand zou het meest aangewezen zijn om uit de wereld van twijfel en onwetendheid te geraken.

Jezus, de Grote Kabir, waarschuwde zijn discipelen met de woorden: “Hoed u voor het zuurdesem van de Sadduceeërs en voor het zuurdesem van de Farizeeërs”! Het is duidelijk dat Jezus de Christus met deze waarschuwing verwees naar de doctrines van de materialistische Sadduceeërs en de hypocriete Farizeeërs. Het Zintuigelijke Verstand en al zijn theorieën zijn in het Evangelie bekend als HET GIST VAN DE SADDUCUEEËRS, dat wil zeggen, de materialistische en atheïstische doctrines, zoals de Marxistische dialectiek. Dit zijn de doctrines van de zintuigen.

Het GIST VAN DE FARIZEEËRS correspondeert met het Tussenverstand. En, wie zijn die Farizeeërs? Zij zijn degenen die hun Tempels bijwonen, hun Scholen, Religies en Sektes om gezien te worden door ieder ander. Ze luisteren naar het Woord, maar ze realiseren het niet in henzelf. Ze zijn als de man die naar zichzelf kijkt in de spiegel en dan weggaat; ze wonen gewoon hun rites bij zodat andere mensen hen zien, maar zij werken nooit aan zichzelf, en dat is een heel serieuze fout. Zij stellen zichzelf tevreden met enkel overtuigingen; zij zijn niet geïnteresseerd in een intieme transformatie. Kortom, zij verspillen hun tijd op een miserabele manier en zijn onsuccesvol.

Immanuel Kant, de filosoof, maakt een onderscheid tussen de “Kritiek van Praktische Rede” en de “Kritiek van Pure Rede’; er is geen twijfel dat de Subjectieve en rationele Rede ons nooit iets kan geven dat buiten de wereld van de vijf zintuigen is. Het intellect, op zichzelf, is rationalistisch en subjectief; wanneer dan ook het mensen hoort praten over Reïncarnatie, of over Karma, vraagt het om bewijzen; maar de waarheden, die alleen kunnen worden gesignaleerd door het Innerlijke Verstand, kunnen niet worden gedemonstreerd aan zintuigelijke mensen.

Zulke bewijzen vragen in de externe zintuigelijke wereld staat gelijk aan het vragen aan een bacterioloog om microben te bestuderen met een telescoop, of aan een astronoom vragen om de sterren te bestuderen met een microscoop...

Zij stellen zichzelf tevreden met enkel overtuigingen; zij zijn niet geïnteresseerd in een intieme transformatie.

Zij vragen, maar de bewijzen kunnen niet gegeven worden aan de Subjectieve Rede, omdat het niets van doen heeft met wat niet behoort tot de wereld van de vijf zintuigen. In feite behoren onderwerpen als Reïncarnatie, Karma, Leven na de dood etc. exclusief toe aan het Innerlijke Verstand, en nooit tot het Zintuigelijke Verstand.

Beste lezer, als rede een armzalig element voor kennis is, denk je dat de oplossing zich dan bevindt in het Tussenverstand? Natuurlijk niet! In overtuigingen vind men alleen dogmatisme, fanatisme en opperste onwetendheid. Er is geen twijfel dat vertrouwen iets anders is. Laten we een onderscheid maken tussen vertrouwen en geloof. Geloofsovertuigingen zijn opgeslagen in het Tussenverstand; vertrouwen is het kenmerk van het Innerlijke Verstand.

Vertrouwen is een directe waarneming van het werkelijke, een fundamentele wijsheid, de ervaring van wat voorbij het verstand, de gevoelens en de geest is. Helaas bestaat er altijd de algemene tendens om de geloofsovertuigingen met vertrouwen te verwarren. Hoewel het paradoxaal lijkt, benadrukken we het volgende: “DIEGENE DIE WERKELIJK VERTROUWEN HEEFT HOEFT NIET TE GELOVEN.”

Dat is omdat authentiek vertrouwen levende wijsheid is, exacte kennis, directe ervaring. Wat er gebeurd is, is dat vertrouwen gedurende vele eeuwen is verward met geloof, en nu is het heel moeilijk om mensen te doen begrijpen dat vertrouwen werkelijke wijsheid is en nooit ijdele geloofsovertuigingen.

De wijze functies van het Innerlijke Verstand hebben, als intieme bronnen, al deze formidabele gegevens van de wijsheid die opgenomen zijn in het Bewustzijn. Wie het Innerlijk Verstand geopend heeft, herinnert zich zijn vorige levens, kent de mysteriën van leven en dood, niet gebaseerd op wat hij gelezen kan hebben, niet gebaseerd op wat een ander persoon gezegd kan hebben, niet gebaseerd op wat hij mag hebben geloofd, maar gebaseerd op directe, levendige en vreselijk echte ervaring.

Wat wij zeggen valt niet in de smaak bij het Zintuiglijke Verstand; dit verstand kan het niet accepteren omdat het buiten zijn bereik valt; het heeft niets van doen met externe zintuigelijke waarnemingen; het is iets vreemds voor zijn conceptuele ideeën, voor wat het geleerd op school, voor wat het heeft geleerd uit verschillende boeken, etc., etc., etc.

Wat we hier zeggen wordt ook niet geaccepteerd door het Tussenverstand, omdat, in feite, het zijn eigen geloofsovertuigingen tegenspreekt, en afbreuk doet aan wat zijn religieuze leraren het uit het hoofd hebben laten leren, etc.

Het lijdt geen twijfel dat het Bewustzijn waarlijk weet.

Laat ons daarom begrijpen dat noch het Zintuigelijke Verstand noch het Tussenverstand bruikbaar is om de Waarheid te kennen. Hoe gaan we het openen? Het is duidelijk dat het niet mogelijk zou zijn om het Innerlijke Verstand te openen als we niet leren te DENKEN OP EEN PSYCHOLOGISCHE MANIER.

Zonder twijfel, als iemand start met zichzelf te observeren, betekent dat dat hij begonnen is met denken op een psychologische manier. Zolang je niet de realiteit accepteert van je eigen psychologie en de mogelijkheid om het te veranderen op een fundamentele manier, zal je zonder twijfel niet de noodzaak voelen van psychologische zelfobservatie.

Als je de “doctrine van de velen” accepteert en de noodzaak begrijpt om de verschillende ‘Ikken’ te elimineren die je in je psyche draagt, met het doel om het Bewustzijn te bevrijden, de Essentie, dan start je ongetwijfeld, in werkelijkheid en uit jezelf, met de psychologische zelf-observatie.

Vanzelfsprekend veroorzaakt de eliminatie van de ongewenste elementen die we in onze psyche dragen de opening van het Innerlijke Verstand. Dit alles betekent dat deze opening iets is dat plaatsvindt op een geleidelijke manier, terwijl we de ongewenste elementen elimineren die we in onze psyche dragen.

Diegene die 100 procent van de ongewenste elementen uit zijn innerlijk heeft vernietigd, heeft vanzelfsprekend 100 procent van zijn Innerlijke Verstand geopend. Een dergelijk persoon zal absoluut vertrouwen bezitten. Nu zal je Christus’ woorden begrijpen toen hij zei: “...als je vertrouwen hebt zo klein als een mosterdzaadje, dan kun je tegen deze berg zeggen, ‘Beweeg van hier naar daar’ en het zal bewegen.” [Mattheus 17:20]

Bibliografie: de oeuvre's van SAMAEL AUN WEOR

Gnosis, Gnosticisme, Psychologie, Zelfkennis, Het Pad en het Leven, Pad, Zin, Bestaansreden, Bestaan, Reden, Antwoord, Doel, Levensvragen, Bewustzijn, Psychologie, Veranderen, Zelfverwezenlijking, Spiritueel, Ontwikkelen, Spiritualiteit, Spirituele, Ontwikkeling, helderziend, intuïtie, bewustzijn, vorige levens, reïncarnatie, spiritueel, waarheid
AddThis Social Bookmark Button
Commentaar (0)add comment

Schrijf commentaar

busy