Skip to content
E.M. Samael Aun Weor: Gnosis, Psychologie, Esoterie, Alchemie, Kabbalah
‪Hij die zich wil bevrijden van het fatale Wiel van Samsara moet het 'Ik' ontbinden en zijn Ziel incarneren

Het Pad en het Leven

Afdrukken E-mail
Geschreven door Samael Aun Weor   
Wat is het werkelijke doel van ons bestaan?

Wat is het werkelijke doel van ons bestaan? Waar zijn we hier voor? Waarom? Dit is iets wat we heel duidelijk moeten uitleggen. Dit is iets wat we moeten overwegen, analyseren en beoordelen op een heel bedaarde manier...

We leven in deze wereld, maar waarom? We lijden veel, maar waarvoor? We streven ernaar om de dingen te hebben die we “voeding, kleding en onderdak” noemen, en wat dan? Wat is het resultaat van al onze inspanningen? Leven om te leven, werken om te leven en uiteindelijk doodgaan, is in werkelijkheid geen prachtige zaak. Mijn vrienden, we moeten werkelijk de zin van ons bestaan begrijpen, de zin van het leven.

Er zijn twee lijnen in het leven: we kunnen een daarvan de HORIZONTALE noemen, en de ander VERTICAAL. Zij maken een kruis binnenin onszelf, hier en nu, geen seconde later, noch een seconde eerder. Het is nodig om deze lijnen een beetje meer te analyseren.

De HORIZONTALE begint met de geboorte en eindigt met de dood. Het vooruitzicht van ieder wieg is een graf. Iedereen die geboren is, moet doodgaan... In het horizontale leven vinden we alle processen van geboren worden, groeien, voortplanten, oud worden en dan doodgaan; in het horizontale leven vinden we alle lege pleziertjes van het leven, likeur, ontucht, overspel, et cetera. In het horizontale vinden we de worsteling voor ons dagelijks brood, het gevecht om doodgaan te vermijden en om te bestaan onder de zon; in het horizontale vinden we al het intieme leed van het praktische leven, van het huis, de straat, het kantoor, et cetera. Wat de horizontale lijn ons kan bieden is geen prachtige zaak...

Maar er bestaat een alternatieve lijn, de verticale. In deze buitengewone VERTICAAL, deze wonderbaarlijke ladder, vinden we de verschillende NIVEAUS VAN HET ZIJN, de transcendentale en transcendente krachten van de INTIEME. In het verticale vinden we de esoterische krachten, de krachten die vergoddelijken, de revolutie van het bewustzijn, et cetera.

Met de krachten van het verticaal kunnen we definitief de horizontale eigenschappen van ons praktische leven beïnvloeden. We kunnen onze lotsbestemmingen compleet veranderen. We kunnen ons leven in iets anders veranderen. We kunnen iets anders worden dan wat we zij geweest, dan wat we zijn, van wat we hebben gekend in dit bittere bestaan.

Dus het verticaal is prachtig en revolutionair van nature; maar men moet een aantal zaken in ogenschouw nemen.

Ten eerste, willen we onszelf– en onze dierbare lezers – een paar vragen stellen: zijn we toevallig blij met wat we zijn? Wie voelt zich gelukkig in de breedste zin van het woord? Wie voelt zich werkelijk blij?

We moeten oprecht zijn. Niemand van ons kan zeggen dat we in een oase van geluk leven. We hebben verschrikkelijke zorgen, verdriet, angsten, bitterheid; we lijden veel en onze harten kloppen met geweldige intensiteit...

We moeten uit de modderpoel komen waar we ons in begeven. In werkelijkheid moeten we radicaal veranderen, en dit zou alleen mogelijk zijn als we ons beroepen op de transcendentale krachten van het verticaal.

Het Pad van de Revolutie van het Bewustzijn

Wanneer iemand die langs de horizontale lijn gaat zichzelf herinnert, zijn eigen ZIJN – zijn intieme realiteit –, wanneer iemand zichzelf vraagt: “Wie ben ik? Waar kom ik vandaan? Waar ga ik naartoe? Wat is het doel van het bestaan?” betreedt hij zonder twijfel het verticale pad, het pad van de revolutie van het bewustzijn, het pad dat leidt tot de Super-Mens.

De tijd van de Super-Mens is gekomen. Het ‘intellectuele dier’ is in werkelijkheid slechts een brug tussen het inferieure dier en de Super-Mens. We moeten werkelijke koningen van de creatie worden, meesters over onszelf, heren van al dat is, en dat is geweest, en dat zal zijn...

Een verandering, een radicale transformatie is urgent. Het is absoluut essentieel dat we zo snel mogelijk uit dit ruige terrein raken, uit deze chaos waar we onszelf in bevinden, waarin we ons ellendig inspannen. De wetten van de Aarde zouden nooit in staat zijn om ons vrede te brengen. De wetten van de Aarde zouden ons nooit kunnen vrij maken.

Dus is het urgent om de VERTICALE WEG te vinden, die we in onszelf dragen hier en nu. De tijd is gekomen voor de GROTE REVOLUTIE, voor de PSYCHOLOGISCHE REVOLUTIE, voor de actieve revolutie, voor de revolutie die ons moet leiden naar de Super-Mens...

Mijn vrienden, laten we reflecteren op de Super-Mens... Het is buitengewoon om het revolutionaire VERTICALE PAD te betreden, die ons onvermijdelijk moet leiden naar de uiteindelijke bevrijding.

Wie is gelukkig tegenwoordig? We zijn het niet, en zullen het nooit zijn, als we niet vastberaden zijn om stevig het VERTICALE PAD te betreden. We zullen niet gelukkig zijn zolang we geen Super-Mensen worden. We zullen niet gelukkig zijn zolang we niet het bewustzijn bevrijden van de pijnlijke modder van deze wereld. We zullen niet gelukkig zijn zolang we niet DAT ervaren wat WERKELIJK is, DAT wat voorbij tijd is, DAT wat de WAARHEID is...

In het VERTICALE PAD vinden we de revolutie van het bewustzijn. Wanneer je toegeeft dat je een eigen psychologie hebt, dan begin je zonder twijfel te werken aan jezelf, dan betreed je duidelijk het VERTICALE PAD.

We zijn een echt raadsel voor onszelf, een raadsel dat ontcijferd moet worden, een raadsel dat moet worden opgelost, een raadsel dat moet worden doorbroken. Helaas kennen we onszelf niet, ook al geloven we dat we onszelf kennen.

We moeten oprecht zijn naar onszelf. We moeten het ‘zelf,’ het ‘mijzelf ’ ontleden, dat wil zeggen, alle ongewenste elementen die we binnen in ons dragen: woede, hebzucht, afgunst, trots, luiheid, vraatzucht, et cetera, et cetera, et cetera.

Het is gemakkelijk om te erkennen dat we een fysiek lichaam hebben, voorzien van zijn organen, maar weinig mensen begrijpen werkelijk dat we een eigen psychologie hebben. Wanneer je begrijpt dat je een psychologie hebt, begin je te werken aan jezelf, hier en nu. Wanneer je begrijpt dat je een psychologie hebt, begin je met het proces van psychologische zelf-observatie.

Diegene die start met het observeren van zichzelf wordt, in feite, een ander individu, anders dan iedereen, compleet anders.

Maar mensen zijn geneigd alleen aan de fysieke wereld toe te geven, wat drie-dimensionaal is, het compacte lichaam, omdat ze het kunnen zien, horen, aanraken en voelen. In feite accepteren weinig mensen oprecht dat ze een bepaalde psychologie hebben. Wanneer iemand dat accepteert, begint hij zichzelf te observeren, en dat maakt hem anders dan zijn buurman. Jezelf observeren om jezelf te kennen is transcedentaal, beslist...

Wanneer je jezelf diepgaand kent, ken je de geheimen van het hele Universum.

Wanneer je jezelf diepgaand kent, ken je de geheimen van het hele Universum. In het VERTICALE PAD willen we, ten eerste, onszelf kennen, omdat we alleen door onszelf te kennen we de mysteriën zullen kennen van het universum dat ons omringt.

Op het VERTICALE PAD, beste lezer, moeten we een psychologische inventaris maken van onszelf, om te weten hoeveel we hebben en hoeveel we ontbreken. Er zijn veel dingen in ons die we moeten elimineren: vele fouten, vele gebreken, vele defecten; en er zijn ook vele dingen die we moeten veroveren: vele vermogens, vele deugden.

Het is evident – iedereen kan het begrijpen – dat de twee lijnen, de HORIZONTALE en de VERTICALE, van moment tot moment gevonden kunnen worden in onze psychologische ruimte; zij vormen een kruis...

Binnenin ons bestaan een mathematisch punt... het is noch in het verleden noch in de toekomst... Wie ook dit mysterieuze punt wil ontdekken moet er hier en nu naar zoeken, binnenin zichzelf, op dit moment, geen seconde later, geen seconde eerder...

De twee balken van het heilige kruis, het VERTICALE en het HORIZONTALE, komen samen op dit punt...

In elk moment moet de mens kiezen tussen twee wegen

In elk moment moet de mens kiezen tussen twee wegen: de HORIZONTALE en de VERTICALE. Het is zonneklaar dat het HORIZONTALE niet moeilijk te leven is; net zoals een blok hout wordt meegesleurd door de stroom van een rivier, wordt de horizontale man meegesleurd door het leven. Het VERTICALE echter, houdt grote inspanningen in. Men moet zwemmen tegen de stroom in. In het verticaal vinden we de man die denkt, voelt en handelt op een oprechte manier, en niemand zou in staat zijn om te ontkennen dat dat helemaal niet makkelijk is.

Op dit moment bevinden we ons voor twee alternatieven. Als we ieder moment van ons leven nauwkeurig observeren, zullen we altijd iets waarnemen dat wenst te leven voor het leven, zonder enige transcendentale zin. Aan de andere kant zullen we ook een zaak vinden: een prachtig verlangen, een sprank van hoop, om een dieper, serieuzer leven te leiden, die voor ons beslissend zou zijn om te ontwaken voor de Grote Realiteit die alles in stand houdt.

Beste lezer, we zijn nu geconfronteerd met een groot dilemma... In filosofische termen, kunnen we het als volgt stellen: ZIJN OF NIET ZIJN, dat is de vraag...

Bibliografie: de oeuvre's van SAMAEL AUN WEOR

Het Pad en het Leven, Gnosis, Gnosticisme, Psychologie, Zelfkennis, Het Pad en het Leven, Pad, Zin, Bestaansreden, Bestaan, Reden, Antwoord, Doel, Levensvragen, Bewustzijn, Psychologie, Veranderen, Zelfverwezenlijking, Spiritueel, Ontwikkelen, Spiritualiteit, Spirituele, Ontwikkeling
AddThis Social Bookmark Button
Commentaar (0)add comment

Schrijf commentaar

busy
 
De Niveau's van Zijn >