Skip to content
VM Samael Aun Weor: Psihologie Esoterism Alchimie Gnoza Astrologie
Înainte de a urca este necesar să cobori; orice înălţare este precedată întotdeauna de o teribilă umilire
Samael Aun WeorCei trei Munti, cap "Cerul lui Venus"
VOPUS | Gnoză arrow Tarot arrow Tarot - Arcanul Nr.2


Tarot - Arcanul Nr.2

Imprimare E-mail
Scris de Editor VOPUS   
Tarot, Arcanul Nr.2 al Tarotului, Tarotul Egiptean, Sacerdotesa

Arcanul Nr.2 este „Sacerdotesa”, Ştiinţa Ocultă. Pe terenul Spiritului, Unul este Tatăl care se află în Secret, Doiul este Mama Divină, care este dedublarea Tatălui.

Cartea Sacră a mayaşilor, Popol Vuh, spune că Dumnezeu l-a creat pe om din lut iar apoi din lemn (rasa Atlantă), însă ei au uitat de „Taţii şi Mamele” lor, au uitat de „Inima Cerului”, apoi a venit un mare potop şi cu toţii au pierit; intrau în peşteri pentru a se adăposti şi acestea se prăbuşeau (se referă la scufundarea Atlantidei). Astfel deci, fiecare îi are pe Tatăl său şi pe Mama sa Divină, care sunt foarte sacri.

În Tatăl şi în Mama Kundalini vedem cele două coloane, Iachin şi Boaz, care sunt cele care susţin Templul. Litera ebraică Beth exprimă dualismul celor două coloane ale Templului; Iachin, coloana dreaptă, de culoare Albă, Bărbatul, Principiul Masculin; şi Boaz, coloana stângă, Neagră, Femeia, Principiul Feminin.

Cuvintele inefabile ale Zeiţei Neith au fost sculptate cu litere de aur pe zidurile strălucitoare ale Templului Înţelepciunii: „Eu sunt cea care a fost, este şi va fi, şi nici un muritor nu mi-a ridicat vălul”. Vălul simbolizează faptul că secretele Mamei Natură sunt tăinuite pentru profan, şi că doar Iniţiatul, după nesfârşite purificări şi meditaţii, reuşeşte să îl ridice. Voi trebuie să fiţi curajoşi şi să ridicaţi Vălul lui Isis; deviza noastră Gnostică este THELEMA (Voinţă).

Principiul Universal de Viaţă se dedublează în Eternul Principiu Feminin Universal, care este Marea Pralaya a Universului, a Cosmosului, sânul fecund de unde totul se naşte şi unde totul se întoarce.

În fiinţa umană Mama Cosmică ia forma unui Şarpe. Sunt doi şerpi: Şarpele Ispititor din Eden, este cel al Zeiţei Kali, al abominabilului Organ Kundartiguador, şi Şarpele de Bronz care-i vindeca pe Israeliţi în deşert, sau Şarpele Kundalini. Sunt cele două Principii Feminine ale Universului, Fecioara şi Prostituata, Mama Divină sau Luna Albă şi Luna Neagră referitoare la Astarot, (Kali, aspect Tenebros).

Arcanul Nr.2 este cel al Sacerdotesei, în ocultism se spune că este manifestarea Duală a Unităţii. Unitatea, dedublându-se, dă origine Feminităţii Receptoare şi Producătoare în toată Natura. Este evident că în interiorul organismului uman se află Nr.2 (Imaginaţia), şi acesta este relaţionat cu Nr.1 (Voinţa).

Numărul 2 este vital, în Templele de Mistere nu lipsesc 2 Altare. Nu se poate intra în Templu fără a trece printre cele Două Coloane unde există Doi Gardieni. Ce s-ar alege de Marea Viaţă dacă nu ar exista Numărul 2? Matripadma primeşte Fohat-ul, raza Masculină, Spiritul Sfânt, soţ al Mamei Divine, se fecundează şi apare Universul. Ce s-ar întâmpla cu viaţa fără celălalt principiu? Înainte de zorii Mahamvantarei, Ziua Cosmică, nu exista nimic, Zeii trăiau în Acela ce nu are nume, nici formă, nici sunet, nici tăcere, nici auz pentru a-l percepe.

În Arcanul Nr.2 se află relaţiile: mama cu copilul, femeia cu bărbatul, bărbatul cu femeia, cu lucrurile, cu antitezele, cu părerile. Trebuie să învăţăm să lucrăm cu ideile, cu afacerile, în pace şi cu seninătate, acesta este Nr.2.

Arcanul Nr.2 este Teza prezentând Antiteza. Prin intermediul acestui Arcan se modelează, se face Matricea în care iau formă imaginile. Este Fântâna ce adună Apele Izvorului. Este manifestarea Duală a Unităţii. Unitatea dedublânduse dă origine Feminităţii Receptoare şi Producătoare în întreaga Natură.

Arcanului 2 îi corespund:

 • Sephirotul Cabalistic: „HOKMAH”
 • Litera Ebraică: „BETH”
 • Axiomă Transcendentă: „Vântul şi valurile sunt întotdeauna în favoarea celui care ştie naviga.”
 • Plan Spiritual: Izvor de viaţă
 • Plan Mental: Joc al contrariilor
 • Plan Fizic: Schimb, duplicitate.

 

SINTEZĂ:

 • Femeia este Atanorul Alchimiei Sexuale. Omul a ieşit din Paradis pe Porţile Edenului, iar Edenul este însuşi „Sexul”.
 • Poarta Paradisului este Sexul. Femeia este poarta.
 • „Kundalini” este Focul Sacru al Spiritului Sfânt, este Focul de Rusalii, este „Şarpele Ignic al Puterilor noastre Magice”.
 • Kundalini este închis în Chakra Muladhara situată în coccis.
 • Arcanul A.Z.F., Magia Sexuală sau Maithuna se poate practica doar între soţ şi soţie în cămine legitim constituite.
 • Practica Arcanului trebuie să se realizeze o singură dată pe zi, dacă se practică de două ori se cade în negativ, violând Pauza Magnetică Recuperatoare.

Text extras din opera "Tarot şi Kabală" de Samael Aun Weor

Tarot, Arcanul Nr.2 al Tarotului, Tarotul Egiptean, Samael Aun weor
AddThis Social Bookmark Button
Comentarii (0)add comment

quote
bold
italicize
underline
strike
url
image
quote
quote

busy
 
< Tarot - Arcanul Nr.1   Tarot - Arcanul Nr.3 >

Stâlpii Cunoaşterii

Ştiinţă
Artă
Filozofie
Mistică/Religie