Skip to content
VM Samael Aun Weor: Psihologie Esoterism Alchimie Gnoza Astrologie
Abisul este plin de sincer înselaţi şi de oameni cu foarte bune intenţii
Samael Aun WeorTarot & Kabala, cap 57


Cele Şapte Biserici

Imprimare E-mail
Scris de Samael Aun Weor   

Capitolul VII, Căsătoria Perfectă

Omul este un trio compus din corp, Suflet şi Spirit. Între Spirit şi corp există un mediator. Acesta este Sufletul. Gnosticii ştim că Sufletul e învelit într-un veşmânt minunat. Acela este Corpul Astral. Ştim deja, datorită studiilor noastre gnostice, că Astralul e un dublu al organismului dotat cu minunate simţuri interne.

LeadbetterMarii clarvăzători ne vorbesc de cele şapte chakre, iar domnul Leadbeater le descrie cu lux de amănunte. Aceste chakre sunt în realitate simţurile Corpului Astral. Numiţii centri magnetici se află în intimă corelaţie cu glandele cu secreţie internă.

În laboratorul organismului uman există şapte ingrediente supuse unui triplu control nervos. Nervii, ca agenţi ai Legii Triunghiului, controlează Septenarul Glandular. Cele trei controale nervoase diferite care interacţionează între ele sunt următoarele: primul, sistemul nervos cerebrospinal, agent al funcţiilor conştiente; al doilea, sistemul nervos mare simpatic, agent al funcţiilor subconştiente, inconştiente şi instinctive; al treilea, sistemul parasimpatic sau vag, care colaborează frânând funcţiile instinctive sub conducerea minţii.
 
Sistemul cerebrospinal este tronul Spiritului Divin. Sistemul mare simpatic este vehiculul Astralului. Cel vag sau parasimpatic execută ordinele Minţii. Trei Raze şi şapte centri magnetici sunt baza pentru orice cosmos, atât în ceea ce e infinit de mare, cât şi în ceea ce e infinit de mic. „Ceea ce este sus este ca şi ceea ce este jos.

Chakre, Kundalini, Marele Arcan, Magie Sexuală, Corp Astral, Suflet
Cele şapte glande mai importante din organismul uman constituie cele şapte laboratoare controlate de Legea Triunghiului. Fiecare din aceste glande are exponentul său într-o chakră a organismului. Fiecare din cele şapte chakre se află situate în strânsă corelaţie cu cele Şapte Biserici ale măduvei spinării. Cele Şapte Biserici ale şirei spinării controlează cele şapte chakre ale sistemului nervos mare simpatic.
 
Cele Şapte Biserici intră în intensă activitate odată cu ascensiunea lui Kundalini de-a lungul canalului medular. Kundalini sălăşluieşte în electroni. Înţelepţii meditează la el, devoţii îl adoră, iar în căminele unde domneşte Căsătoria Perfectă se lucrează cu el în mod practic.
 
Kundalini este focul solar închis în atomii seminali, substanţa electronică arzătoare a Soarelui care, când este eliberată, ne transformă în Zei teribil de divini.  
 
Focurile inimii controlează ascensiunea lui Kundalini prin canalul medular. Kundalini se dezvoltă, evoluează şi progresează în acord cu meritele inimii. Kundalini este energia primordială închisă în Biserica din Efes. Această Biserică se găseşte la două degete deasupra anusului şi la două degete dedesubtul organelor genitale. Divinul Şarpe de Foc dormitează înăuntrul Bisericii sale, încolăcit de trei ori şi jumătate. Când atomii solari şi lunari intră în contact în Triveni, în preajma coccisului, se trezeşte Kundalini, Şarpele Ignic al puterilor noastre magice. Pe măsură ce Şarpele urcă prin canalul medular pune în activitate fiecare din cele Şapte Biserci.
Chakra Muladhara - Biserica din Efes
 
Chakrele gonadelor (glandele sexuale) sunt conduse de Uranus, iar glanda pineală, situată în partea superioară a creierului, e controlată de Neptun. Între această pereche de glande există o strânsă corelaţie, iar Kundalini trebuie să le unească prin intermediul Focului Sacru pentru a dobândi Realizarea profundă.
 
Biserica din Efes e un lotus cu patru petale splendide. Această biserică are stălucirea a zece milioane de Sori. Pământul elemental al înţelepţilor este cucerit cu puterea acestei Biserici.

Chakra Svadistana - Biserica din Smirna
 
Ascensiunea lui Kundalini în regiunea prostatei pune în activitate cele şase petale ale Bisericii din Smirna. Această Biserică ne conferă puterea de a domina apele elementale ale vieţii şi fericirea de a crea.
 
Când şarpele sacru ajunge la regiunea ombilicului putem domina vulcanii, deoarece focul elemental al înţelepţilor corespunde Bisericii din Pergam, situată în Plexul Solar. Numitul centru controlează splina, ficatul, pancreasul, etc., etc. Acest centru din Pergam are zece petale.
Chakra Manipura - Biserica din Pergam

Odată cu ascensiunea lui Kundalini în regiunea inimii se pune în activitate Biserica din Tiatira, cu cele douăsprezece petale minunate ale sale. Această Biserică ne conferă putere asupra aerului Elemental al Înţelepţilor. Dezvoltarea acelui centru cardiac conferă inspiraţie, presimţire, intuiţie şi puteri pentru a ieşi în mod conştient în Corp Astral, precum şi puteri pentru a pune corpul în stare de Jinas.

Chakra Anahata - Biserica din Tiatira
 
Al doilea capitol al Apocalipsei se referă la cele patru Biserici inferioare din organismului nostru. Aceştia sunt patru centrii cunoscuţi ca şi cel Fundamental sau de Bază, cel Prostatic, cel Ombilical şi cel Cardiac. Acum vom studia cei trei centri magnetici superiori menţionaţi de Apocalipsă în al treilea capitol. Aceste trei Biserici superioare sunt: Biserica din Sardes, Biserica din Filadelfia şi, în final, Biserica din Laodicea.
 
Ascensiunea lui Kundalini până în regiunea laringelui creator ne conferă puterea de-a auzi vocile fiinţelor care trăiesc în lumile superioare. Această chakră este relaţionată cu Akasha pură. Akasha este agentul sunetului. Chakra laringiană este Biserica din Sardes. Când Kundalini deschide Biserica din Sardes, atunci înfloreşte pe buzele noastre fecunde devenit verb. Chakra laringiană are şaisprezece frumoase petale.

Chakra Vishuda - Biserica din Sardes
 
Dezvoltarea completă a acestui centru Akashic ne permite să păstrăm corpul viu chiar şi pe durata nopţilor adânci ale marii Pralaya. Este imposibilă încarnarea marelui Verb fără să fi trezit şarpele sacru. În mod precis, agentul verbului este Akasha. Acesta este pentru verb ceea ce sunt firele metalice conductoare pentru electricitate. Verbul are nevoie de Akasha pentru manifestarea sa.
 
Akasha este agentul sunetului. Kundalini este Akasha. Akasha e sexuală. Kundalini este sexual. Centrul Magnetic unde trăieşte Kundalini în mod normal e absolut sexual, cum o demonstrează faptul concret al locului în care este situat: două degete deasupra anusului şi două degete dedesubtul organelor genitale. (Patru degete de-a latul e spaţiul unde este situat.) Este posibil să trezim Kundalini şi să-l dezvoltăm total doar cu Magia Sexuală. Aceasta e ceea ce nu le place infrasexualilor. Ei se simt pe ei înşişi preeminenţi şi urăsc de moarte Magia Sexuală. Odată, după ce a ascultat o conferinţă pe care noi o ţineam despre Magia Sexuală, cineva a protestat spunând că în acest fel noi, Gnosticii, corupeam femeile. Acest individ era un infrasexual. Bărbatul a protestat pentru că noi predăm altora ştiinţa regenerării dar, în schimb, n-a protestat împotriva sexualităţii intermediare, nici împotriva prostituatelor, nici împotriva viciului onanismului, nici nu a spus că acei oameni erau corupţi. A protestat împotriva doctrinei regenerării dar nu şi împotriva doctrinei degenerării. Aşa sunt infrasexualii. Ei se simt nespus de superiori tuturor persoanelor cu sexualitate normală. Ei protestează împotriva regenerării dar apără degenerarea.
 
Infrasexualii nu pot încarna Verbul niciodată. Ei scuipă înăuntrul Sanctuarului sacru al sexului, iar legea îi pedepseşte azvârlindu-i în abis pentru totdeauna. Sexul este Sanctuarul Spiritului Sfânt.
 
Când Kundalini ajunge la înălţimea spaţiului dintre sprâncene se deschide Biserica din Filadefia. Aceasta este ochiul înţelepciunii. În acest centru magnetic sălăşluieşte Tatăl care se află în secret. Chakra spaţiului dintre sprâncene are două petale fundamentale şi foarte multe radiaţii splendide. Acest centru este tronul minţii. Acesta este centrul clarviziunii. Nici un adevărat clarvăzător nu spune că este clarvăzător. Nici un adevărat clarvăzător nu spune: “eu am văzut”. Clarvăzătorul iniţiat spune: “noi considerăm”.

Chakra Ajna - Biserica din Filadelfia
 
Orice clarvăzător are nevoie de Iniţiere. Clarvăzătorul fără Iniţiere riscă să cadă în greşeli foarte grave. Clarvăzătorul care trăieşte povestindu-şi viziunile tuturor riscă să-şi piardă facultatea. Clarvăzătorul vorbăreţ poate totodată să-şi piardă echilibrul mental. Clarvăzătorul trebuie să fie tăcut, umil şi modest. Clarvăzătorul trebuie să fie ca un copil.
 
Când Kundalini ajunge la înălţimea glandei pineale, se deschide Biserica din Laodicea. Această floare de lotus are o mie de petale strălucitoare. Glanda pineală este influenţată de Neptun. Când se deschide această BISERICĂ primim poliviziunea, INTUIŢIA etc., etc. Glanda pineală se află relaţionată în mod intim cu chakrele Gonadelor sau glandelor sexuale. Cu cât e mai mare gradul de potenţă sexuală, cu atât e mai mare gradul de dezvoltare a glandei pineale. Cu cât e mai mic gradul de potenţă sexuală, cu atât e mai mic gradul de dezvoltare a glandei pineale. URANUS, în organele sexuale, şi NEPTUN, în glanda pineală, se unesc pentru a ne conduce la REALIZAREA TOTALĂ.

Chakra Sahasrara - Biserica din Laodicea
 
În şcolile de regenerare (pe care infrasexualii le detestă de moarte) suntem învăţaţi să lucrăm în mod practic cu ştiinţa lui Uranus şi a lui Neptun.
 
Cărarea TAU include trei cărări; aceasta find a patra. S-au spus multe lucruri despre cele patru căi. Noi gnosticii parcurgem cea de-a patra cale cu deplină conştiinţă. Pe durata actului sexual transmutăm instinctele brutale ale corpului fizic în voinţă, emoţiile pasionale ale astralului în iubire, impulsurile mentale în înţelegere; şi noi, ca spirite, realizăm Marea Operă. Astfel parcurgem cele patru căi în practică. Nu avem nevoie să devenim fachiri pentru prima cărare, nici călugări pentru cea de-a doua, nici erudiţi pentru cea de-a treia. Calea Căsătoriei Perfecte ne permite să parcurgem cele patru cărări chiar în timpul actului sexual.
 
De la versetul întâi până la al şaptelea Apocalipsa vorbeşte de centrul Coccogian. În acest centru se află Biserica din Efes. În acest centru creator se găseşte încolăcit Şarpele Ignic de trei ori şi jumătate. Cine îl trezeşte şi îl face să urce prin măduva spinării primeşte spada înflăcărată şi intră atunci în Rai.
 
În Şarpe se află mântuirea omului, dar trebuie să fim vigilenţi la şiretenia şarpelui. Trebuie să contemplăm fructul interzis şi să-i aspirăm aroma, dar amintiţi-vă ceea ce a spus Domnul Iehova: “Dacă veţi mânca din acest fruct, veţi muri”. Trebuie să ne bucurăm de fericirea dragostei şi să adorăm femeia. Un tablou bun ne încântă, o frumoasă piesă muzicală ne duce până la extaz, dar o frumoasă femeie adorabilă ne dă dorinţa de-a o poseda în act. Ea este via reprezentarea a Dumnezeului-Mamă. Actul sexual cu fiinţa adorată are deliciile sale indiscutabile. Plăcerea sexuală este un drept legitim al bărbatului. Bucuraţi-vă de fericirea iubirii, dar nu vărsaţi sămânţa; nu comiteţi sacrilegiu; nu fiţi fornicatori. Castitatea ne converteşte În Zei, fornicaţia ne converteşte în demoni.
Dr. Krumm Heller
 
Krumm Heller a spus: “Sethienii adorau marea Lumină şi spuneau că Soarele, în emanaţiile sale, formează un cuib în noi şi constituie Şarpele. Nazarinenii au spus: 'Voi toţi veţi fi zei dacă ieşiţi din Egipt şi treceţi Marea Roşie”'. Krumm Heller ne povesteşte, în „Biserica Gnostică” a sa, că această sectă gnostică avea ca obiect sacru un Potir în care puneau sămânţa lui Beniamin. Aceasta, după Huiracocha, era un amestec din vin şi apă. Spunea marele Maestru Krumm Heller că niciodată nu lipsea de pe altarele Naasenilor simbolul sacru al Şarpelui Sexual. În realitate, “forţa,  puterea care l-a însoţit pe Moise a fost Şarpele înălţat pe toiag, care apoi s-a preschimbat în toiagul însuşi. Şarpele a fost, cu siguranţă, cel care le-a vorbit celorlalţi şerpi şi cel care a ispitit-o pe Eva.”
 
Înţeleptul Huiracocha, în alt paragraf al operei sale nemuritoare intitulată “Biserica Gnostică”, spune: “Moise, în pustie, a arătat poporului său Şarpele înălţat pe toiag, şi le-a spus că acela care va profita de acel Şarpe nu va fi vătămat în drumul său”. Toată puterea minunată a lui Moise rezida în Şarpele sacru a lui Kundalini. Moise a practicat foarte multă Magie Sexuală pentru a înălţa şarpele pe toiag. Moise avea soţie.
 
În negura covârşitoare a veacurilor trecute, sublimii şi austerii Hierofanţi ai Marilor Mistere au fost zeloşii păzitori ai Marelui Arcan. Marii Sacerdoţi depuseseră jurământ de tăcere, iar cheia Chivotului Ştiinţei era ascunsă de ochii poporului.  Magia Sexuală o cunoşteau şi practicau doar marii sacerdoţi. Înţelepciunea Şarpelui este baza marilor mistere. Aceasta s-a cultivat în Şcolile de Mistere din Egipt, Grecia, Roma, India, Persia, Troia, Mexicul Aztec şi Peru incaş etc., etc.
 
Krumm Heller ne povesteşte că: “în Cântul către Demetra a lui Homer, găsit într-o bibliotecă rusească, se observă că totul se învârtea în jurul unui fapt fiziologico-cosmic de mare transcendenţă”. În acel arhaic cânt al acestui Om-Zeu, care a cântat vechea Troie şi mânia lui Ahile, se vede clar magia sexuală servind drept piatră unghiulară a Marelui Templu din Eleusis. Dansurile nudurilor, muzica încântătoare a templului, sărutul care îmbată, vraja misterioasă a actului secret făcea din Eleusis un paradis de zei şi zeiţe adorabili. Atunci nimeni nu se gândea la “porcării”, ci la lucruri sfinte şi sublime.
 
Nimănui nu i s-ar fi năzărit să profaneze templul. Cuplurile ştiau să se retragă la timp pentru a evita vărsarea Vinului Sacru.
 
În Egipt apare Osiris, principiul Masculin, faţă în faţă cu Isis, eternul şi adorabilul principiu Feminin. În această ţară arsă de soare a lui Kem, Domnul întregii perfecţiunii a lucrat de asemenea cu Marele Arcan A.Z.F., tocmai când se găsea în perioada sa de pregătire iniţiatică, înainte de începerea misiunii sale. Aşa stă scris în memoriile Naturii.

Venus
În Fenicia, Hercule şi Dagon se iubeau intens; în Attica, Pluton şi Persefona; dar cum spune doctorul Krumm Heller, deja la ei se vorbeşte clar despre phalus şi uter; “acela este Lingam-Yoni al Misterelor Greceşti”.
 
Marii Sacerdoţi din Egipt, vechi moştenitori ai înţelepciunii arhaice pe care au cultivat-o Atlanţii, l-au reprezentat pe marele Zeu Ibis Thot cu membrul viril în stare de erecţie, şi povesteşte Krumm Heller că pe acel phalus erect a lui Ibis Thot s-a scris o propoziţie care spunea: “Dătător al Raţiunii”. Lângă inscripţie strălucea glorios o floare de lotus.
 
Vechii Înţelepţi ai Egiptului Sacru au gravat pe zidurile lor milenare simbolul divin al Năpârcii Sexuale.
 
Secretul Magiei Sexuale era incomunicabil. Acela este Marele Arcan. Acei nefericiţii care divulgau secretul de nerostit erau condamnaţi la pedeapsa cu moartea. Erau duşi într-o curte pietruită, şi în faţa unui zid milenar acoperit cu piei de crocodil şi cu hieroglife indescifrabile, li se tăia capul, li se smulgea inima, iar cenuşa lor blestemată era aruncată în cele patru zări. Ne vine în minte Cazotte, marele scriitor francez, care a murit sub ghilotină în timpul Revoluţiei Franceze. Acest bărbat a profetizat la un celebru banchet propria sa moarte şi soarta fatală care-i aştepta pe un grup de nobili iniţiaţi care plănuiau divulgarea Marelui Arcan. Unora le-a profetizat ghilotina, altora pumnalul, otrava, închisoarea, exilul. Profeţiile sale s-au împlinit cu absolută exacitate. În evul mediu oricine divulga Marele Arcan era omorât în chip misterios, fie prin tunicile lui Nesus, fie prin săpunurile otrăvite care soseau ca dar de aniversare a zilei de naştere la uşa condamnatului, fie prin bucheţele parfumate, fie prin pumnal.
 
Marele Arcan este cheia tuturor puterilor, cheia tuturor imperiilor. Puterile Naturii se dezlănţuiau împotriva îndrăzneţilor care încercau să o domine. Marii Hierofanţi îşi ascund secretul, iar Regii divini nu-i încredinţează nici unui muritor cheia secretă a puterii lor. Nenorocit, nefericit e acel muritor care după ce primeşte secretul Magiei Sexuale nu ştie să profite de el: “ Pentru acela ar fi mai bine să nu se fi născut sau să-şi atârne de gât o piatră de moară şi să se arunce pe fundul mării”. Pe Natură nu o interesează Realizarea Cosmică a Omului, ba chiar acel lucru e contrar propriilor sale interese. Aceea este cauza pentru care ea se împotriveşte cu toate puterile sale faţă de îndrăzneţul care vrea să o domine.

KhajurahaoE momentul oportun să amintim o anecdotă curioasă: odată se plimba pe o plajă un biet paznic vamal. Deodată ceva îi atrase atenţia. Văzu în mijlocul nisipurilor biciuite de valurile înfuriate ale Caraibelor un obiect din piele. Omul se aproprie de el şi spre marea lui surprindere dădu de un mic geamantan sau valijoară din piele neagră. Numaidecât se îndreptă spre căpetenia portului şi înmână acel obiect superiorului său. Odată încheiată misiunea se duse acasă. Când în dimineaţa următoare veni la lucru, ofiţerul superior, cuprins de o mare furie, îi înmână bărbatului o monedă de douăzeci de gologani, spunând-i: “Imbecilule, asta e ceea ce meriţi tu; ia această monedă ca să te spânzuri; tu nu meriţi să mai trăieşti; cumpără-ţi cu aceşti douăzeci de gologani funia şi atârnă-te de un copac! A dat norocul peste tine şi tu l-ai nesocotit. Geamantanul sau valijoara pe care mi-ai înmânat-o avea aproape un milion de dolari. Fugi de aici, imbecilule! Nu meriţi să mai trăieşti.” În realitate, aceea e soarta fatală care-i aşteaptă pe aceia care nu ştiu să profite de extrem de preţioasa comoară a Marelui Arcan. Aceia nu merită să mai trăiască. De când e lumea nu s-a predat Marele Arcan al Magiei Sexuale, şi acum îl divulgăm. Nefericiţi cei care, după ce au găsit în drumul lor Comoara Regilor, o nesocotesc precum paznicul din exemplu! Comoara Marelui Arcan valorează încă şi mai mult decât averea găsită de paznic. A nesocoti acest lucru înseamnă realmente să fi imbecil.
 
Pentru a trezi Kundalini e nevoie de femeie. Însă trebuie să avertizăm că Iniţiatul trebuie să practice Magia Sexuală cu o singură femeie. Acei care practică Magia Sexuală cu diferite femei comit delictul adulterului. Aceia nu progresează în aceste studii. Din păcate, există anumiţi indivizi care utilizează Magia Sexuală ca pretext pentru a seduce femei. Aceia sunt profanatorii templului. Acest tip de bărbaţi cad în mod inevitabil în magia neagră. Le avertizăm pe femei să se păzească bine de acele perverse personaje ale sexualităţii.
 
Există deopotrivă multe femei care, cu pretextul “cică” de a se realiza profund, se însoţesc cu orice bărbat. Ceea ce vor acele femei pasionale este să-şi satisfacă dorinţele carnale. Lumea tot lume e, şi de când divulgăm Marele Arcan au apărut, după cum era de aşteptat, porcii care calcă în picioare Doctrina şi mor apoi otrăviţi de Pâinea Înţelepciunii. Cultul Magiei Sexuale se poate practica doar între soţ şi soţie. Clarificăm acest lucru pentru a evita seducţii şi răpiri carnale, şi sfinte desfrânări pasionale.
 
Forţa Sexuală este o armă teribilă. Oamenii de ştiinţă nu au putut găsi originea electricităţii. Noi afirmăm că trebuie să căutăm cauza energiei electrice în Forţa Sexuală Universală. Acea forţă nu rezidă doar în organele sexuale ci şi în toţi atomii şi electronii Universului. Lumina Soarelui este un produs al sexualităţii. Un atom de hidrogen se uneşte sexual cu un atom de carbon pentru a produce lumina solară. Hidrogenul este masculin; carbonul este feminin. Din unirea sexuală a ambilor rezultă lumina solară. Studiile asupra proceselor Carbonului se dovedesc a fi foarte interesante. Acele procese sunt gestaţia luminii.
 
Causa Causorum a electricităţii trebuie să o căutăm în Focul Serpentin Universal. Acel Foc sălăşluieşte în electroni. Înţelepţii meditează la el, misticii îl adoră, iar aceia care urmează cărarea Căsătoriei Perfecte lucrează în mod practic cu el.
 
Forţa Sexuală în mâinile Magilor Albi şi Magilor Negri e o armă teribilă. Gândirea atrage în şira spinării fluidul sexual pentru a-l depozita în buzunarul său corespunzător. Odată cu vărsarea fatală a acelui fluid se pierd milioane de atomi solari. Mişcarea de contracţie sexuală care urmează vărsării sămânţei strânge,  din infernurile atomice ale omului, bilioane de atomi satanici care îi înlocuiesc pe atomii solari pierduţi. Aşa se face că îl formăm pe Diavol în noi.

ChristosCând înfrânăm impulsul sexual în noi, atunci fluidul minunat se reîntoarce la Corpul Astral, multiplicându-şi splendorile inefabile. Aşa se face că îl formăm pe Cristos în noi. Astfel deci, cu energia sexuală, îl putem forma înăuntrul nostru pe Cristos sau pe Diavol.
 
Marele Maestru, în calitatea sa de Cristos Cosmic încarnat, a spus: “Eu sunt Pâinea Vieţii, Eu sunt Pâinea Vie. Dacă cineva mănâncă din acea Pâine, va trăi pe vecie. Cel care mănâncă din Carnea Mea şi bea din Sângele Meu va avea viaţă Veşnică iar eu îl voi învia”. “Cel care mănâncă din Carnea Mea şi bea din Sângele Meu va locui în Mine şi Eu în el”.
 
Cristos este Sufletul Solar. Spiritul viu al Soarelui. Acesta, cu viaţa sa, face să crească spicul de grâu, iar în grăunte, în sămânţă, rămâne închisă toată potenţa Logosului Solar. În orice sămânţă vegetală, animală sau umană, se află închisă, ca înăuntrul unei casete preţioase, substanţa Cristonică a Logosului Solar.
 
Făcând să se reîntoarcă energia creatoare spre interior şi în sus, germinează, se naşte înăuntrul nostru un copil minunat, un Corp Astral Cristificat. Acel vehicul ne conferă Nemurirea. Acela este Crestosul nostru mediator. Cu acel vehicul ajungem la Tatăl care se află în secret. “Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine”, a spus Domnul Întregii Perfecţiuni.

Christos-cruce
Fantoma astrală pe care o posedă muritorii nu este nimic altceva decât o eboşă de om. Nici măcar nu are unitate. Acea fantomă de faţadă e un cuib de demoni şi de orice zgripţuroaică josnică şi hidoasă. Înăuntrul acelei fantome astrale trăieşte Eul (Diavolul). Acesta este o Legiune Infernală. Eul este Legiune. Aşa cum un corp se compune din mulţi atomi, tot aşa Eul se compune din milioane de Euri, inteligenţe diabolice, demoni dezgustători care se bat între ei. Când o persoană moare, devine acel lucru: o “Legiune”. În sine însăşi, persoana devine pulbere. Rămâne viu doar acel lucru: Legiunea de Euri. Clarvăzătorii obişnuiesc să-i întâlnească pe dezîncarnaţi îmbrăcaţi în diverse feluri şi simultan în locuri diferite. Persoana pare să fi devenit mai multe persoane; este Legiune. Însă, când am făcut să se nască în noi un Corp Astral Cristic, continuăm după moarte trăind în acel corp sideral. Suntem atunci realmente nemuritori. Acea categorie de persoane ce posedă un Corp Astral Cristificat sunt, după moarte, cu conştiinţa trezită. Dezîncarnaţii obişnuiţi trăiesc după moarte cu conştiinţa adormită. Moartea este în realitate la concepţia fetală. Moartea este reîntoarcerea la sămânţă. Oricine moare se reîntoarce în noul pântec matern total inconştient, adormit.
 
Oamenii nici măcar nu au încarnat Sufletul. Sufletul persoanelor este dezîncarnat. Persoanele au încarnat doar un embrion de Suflet. Oamenii răi nu au nici măcar acel embrion de Suflet. Doar posedând un Corp Astral Cristificat putem încarna Sufletul. Oamenii obişnuiţi sunt doar vehicule ale Eului. Numele fiecărui muritor este Legiune.
 
Doar cu Magia Sexuală putem face să se nască înăuntrul nostru Astralul Cristic. Ispita este foc, triumful asupra ispitei este Lumină. “Dorinţa înfrânată va face ca lichidul astral să urce, până la glanda pineală, şi astfel se naşte înăuntrul nostru Adamul Cristos, Supraomul.”
Cele Şapte Biserici - Krumm Heller, Kundalini, Marele Arcan, Magie Sexuală, Corp Astral, Suflet
AddThis Social Bookmark Button
Comentarii (0)add comment

quote
bold
italicize
underline
strike
url
image
quote
quote

busy
 
Corp, suflet şi spirit. Călătorii astrale >

Stâlpii Cunoaşterii

Ştiinţă
Artă
Filozofie
Mistică/Religie

Cursuri noi pe anul 2019 în următoarele oraşele:

 

Tg. Mureș 31 Mai

 

Reșița 6,8 Iunie

 

Cluj 23 Mai

 

Iași 16 Mai

 

Pitești 23, 25 Mai

 

Bârlad 3 Mai

 

Roman 4 Mai

 

Drobeta 4, 5 Mai

 

Arad 4, 11, 18, 25 Mai

 

Craiova 9 Mai

 

Piatra Neamț 9 Mai

 

Bacău 13 Mai

 

Câmpina 15, 16 Mai

 

Brăila 18, 19, 20 Aprilie

 

   
Actualizat la: 29 Aprilie 2019