Govori Mutus Liber

Autor Editor VOPUS   
Govori Mutus liber, Kwen Khan

Za one koji proučavaju Nauku alhemijskih Transmutacija, nauka koja dodiruje lepote starih kultura i još konkretnije srednjovekovnu epohu naše zapadne istorije, neka se zna da rad kojeg je napisao Oscar Uscategui otvara, najzad, put ka razumevanju jednog od najvažnijih alhemijskih dela koje je u svoje vreme nosilo ime dubokog značenja MUTUS LIBER (Nema Knjiga).

Zanimljivo je ime ovog srednjovekovnog dela, zbog činjenice da je sastavljeno iz crteža ili gravura i nema nikakvog pisanog objašnjenja. Bez dvoumljenja, reč je o delu koje kondenzuje alhemijsku nauku preko crteža koji nam u svojoj tišini govore o Velikom Delu (Autorealizacija).

Neophodno je ovde napomenuti reči nekih ljudi od značaja kao Fulcanelli, Paracelsus i Samael Aun Weor koji podvlače sledeći hermetički iskaz:

"Da bismo podrobnije razumeli nauku Velikog Unutrašnjeg Dela potrebno je da posedujemo Božji dar."

Jasno je i evidentno da je autor ovih razotkrića nad "Mutus Liber" mogao  doći do razumevanja alhemijskih gravura, zahvaljujući ogromnoj pomoći koju je  čovečanstvu  pružio Samael Aun Weor, Otac Savremenog Gnosticizma. Niti gnostičke doktrine vodile su autora dela "Govori Mutus Liber" ("Govori Nema Knjiga"), čak do samih korenova hermetičke nauke, ili nauke Intimne Realizacije Bića.

Na stranicama ovog dela sjaji mudrost umetnosti transmutacija koja je u stanju da nas ponovo dovede do anđeoskog stanja, koje je čovečanstvo nekad izgubilo i koje se danas može teško naći unutar ovog ljudskog bića naviknutog da ceni samo racionalistčki intelekt i da potcenjuje večite istine Duha.

Čitalac koji ozbiljno teži da korača po alhemijskim stepenicama koje vode ka Intimnoj Autorealizaciji Bića, otkriće u "Govori Mutus Liber" jasnog i tačnog vodiča radi razvijanja u samom sebi celokupne filozofije Umetnosti Transmutacija.

Potrebno je da ponovo informišemo našeg ljubaznog čitaoca o neophodnosti izučavanja, sa neograničenim strpljenjem i rešenošću, svih postulata koji su unešeni u ovom delu. Zbog toga nas obavezuje, pre svega, potreba za čitanjem i meditiranjem svake postavke sadržane u ovom jedinstvenom kompendijumu. U suprotnom slučaju, obična lektira sa nedostatkom verovanja (koje udubljuje izučeno), samo bi nas bacila u tamnicu praznog intelektualizma, i koja na kraju ima istu sudbinu kao i "neplodne smokve".

Mo\da se zbog toga još jednom oslanjamo na alhemijsku rečenicu koja doslovce glasi ovako: "Lege, lege, relege, labora et invenies"; ova rečenica u prevodu nam kaže: "Čitaj, Čitaj, ponovo Čitaj, radi i naći ćeš".

Neka se sva vrata palate Kralja (unutrašnjeg) otvore pred tobom, nemirni tražitelju Realne Spoznaje, kako bi jednog dana mogao stići da budeš na desnoj strani Oca, koji je na nebesima.

PRVA GRAVIRA
Govori Mutus Liber- Plansa 1
Korica knjige -Plansa 1- Isečak
 
Knjiga se ovih dana pojavila odštampana na srpskom jeziku!
   naruči knjigu
Vorbeşte Mutus Liber (Oscar Uzcategui)
 
AddThis Social Bookmark Button