Simboli Jupitera i Saturna

Autor Editor VOPUS   

Jupiter i Saturn su poslednje dve od 7 glavnih Planeta našeg Sunčevog sistema Ors.

Moramo reći već na početku ovog članka da oblik i motiv svakog simbola nisu postavljeni slučajno, već da slede univerzalne prototipove, i dokazano je da je njihov oblik ideografska reprezentacija Ezoteričke radnje koju treba realizovati.

Govorićemo na početku o astrološkom znaku Jupitera.Simbol Jupitera

Njegov osnovni oblik je krst sa četiri kraka, "kamen" za klesanje u Velikom Delu

Ovaj krst sa svoja četiri kraka podseća nas na 4 fizička elementa, 4 njihove tatve (tatwa), 4 hemijska elementa, 4 alhemijska elementa i broja, 4 solarna tela, 4 puta i 4 probe; na 4 etape u čovekovom životu, 4 godišnja doba Prirode i Rasa, 4 tipa temperamenta, 4 ulaza Unutrašnje Palate, 4 kardinalne i ezoteričke tačke, 4 protektora rase i  tetra-oslonca Univerzuma, 4 alhemijske životinje i 4 Solarna Jevanđelja, itd.
 
Svi ovi "4" nisu ništa drugo, nego predstavljanje energija, sila ili entelehija, koje ljudsko biće treba da razvije ili da ih premaši kako bi realizovao, u sebi samom, misteriju Svetog TETRAGRAMMATONA (Božje ime od četiri slova) i koje se piše ovako:   IOD HE VAU HE.“Quetzalcoatl” (Kecalkoatl) i Krst

Ova četiri slova nas vode ka Devetoj Sferi, ka famoznoj Vulkanovoj Upaljenoj Peći, mesto gde treba da podignemo ignisku (Vatrenu) Zmiju naših Magičnih moći.”; zmiju predstavljenu u Jupiterovom znaku linijom koja se uzdiže kao svetlosni zrak koji nas spaja sa beskonačnošću.

Krst je sjajni Logosov monogram, Boga-Jupitera, Hristosa, Gospoda Našeg, koji je Astralna svetlost, Hristička Moć zatvorena u našu unutrašmjosti,  koja se budi samo posredstvom "Krsta", "Ljubavnom Magijom" i koju su Asteci nazivali “Kecalkoatl” (Quetzalcoatl).
 
Metal Jupitera-Boga jeste kalaj i ukazuje nam na duktilnost, ekspanziju. On je Kreacija u sebi samom; kako je gore tako je i dole, zato je on Verbum. 

Simbol SaturnaSaturn je sedmi znak, guverniran je od olova; podsetimo se da postoji olovo u grubom stanju  i olovo u koloidnom stanju, suptilnom; zato guvernira kolena (Čakre kolena) kako bi pokazivao silu, snagu, podršku, temelj, ali bez oholosti, sa puno milosrđa, što je put za dobijanje Mudrosti, a koji vodi ka Starcu Dana, kojega , takođe, predstavlja.
 
Primećujemo da ako se obrne, znak Saturna je sličan, sa  malom razlikom, Jupiterovom znaku ali obrnutom, zato što je početak, prva emanacija iz Apsoluta, ali ako se on dalje obrne, poslednji je, Alfa i Omega, to je povratak na polaznu tačku originacije, od istih sila (Krsta i Logosa).

U "Brachigrafskom" pismu Antičkog Rima, nazvanog „tironsko” (po Marku Tuliju Tironu, rimskom naučniku i Ciceronovom ljubimcu, koji ih je pronašao), nalazimo da znak za  „A”  je „h”, od koga se, varijaciom  postavljanja jedne tačke skraćujm reči. 
Elementoterapia   
AddThis Social Bookmark Button