Gnoza o Big Bengu

Autor Editor VOPUS   
SunceP.: Dobro, sada mi recite koje je mišljenje gnoze o Big Bengu kao originaciji Univerzuma?
O.: U stvarnosti ta teorija Big Benga zvuči kao priča za decu. Ljudi od nauke su prvi koji govore da ne veruju samo u ono što vide i oni nikad nisu videli famozni Big Beng, niti su tamo imali video kamere da snime taj spektakl kojeg su izmislili. Onda zbog čega se nazivaju naučnici, a veruju samo hipotezama? Ko razume ovo? Dozvolite mi da vam kažem da famozni Big Beng nikad nije postojao, naučna je špekulacija kao i mnoge druge.

P.: Ali, naučnici govore da su videli teleskopima zvezde koje su eksplodirale i sunca koja su se ugasila itd., itd. Šta misli Gnoza o ovome?
O.: Da pojave koje vide naučnici svojim teleskopima nisu ono što oni misle da jesu. Gledajte vi da ako se izađe u nebeski prostor van Zemlje, neće se videti sunčevi zraci tako kako se vide kada smo na našoj planeti, a ipak su tamo. Naša atmosfera je ta koja pretvara te svetlosne zrake u različite serije energija. Isto tako, činjenica da se vide u prostoru neke ogromne fleke ne opunomoćuje ljude od nauke da autoritarno tvrde: ovo je nebuloza koja je eksplodirala!...
 
P.: Ali, na primer, Sunce, po ljudima iz nauke, to je svet pun vatre koji stiže da stvara električne oluje koje čine solarne pege. Šta misli Gnoza o tome?
O.: Pa evo, načudise prijatelju, jer Sunce nije svet pun vatre. To je giganski svet sa ogromnim okeanima, planinama, rekama, ljudskim životom i obilatom faunom.

P.: Šta to vi govorite?
O.: Ono što ste čuli, ni manje ni više.
 
P.: Ali, odakle ste vi, gnostičari izvukli ovakavu tvrdnju?  
O.: Već sm vam pre govorio o činjenici da ako se poseduje stvarno astralno telo moguće je putovanje kroz prostor i vreme. Tako dakle, sa astrlnim telom, onaj ko ga je izgradio, može za nekoliko sekundi da otputuje do Sunca i da proveri da je Sunce bogat svet i pun života.
Sunce
P.: Da li je neko od vas obavio ovo putovanje do Sunca?
O.: Predsednik utemeljivač Savremene Gnoze, Venerabilan Majstor Samael Aun Weor je više puta to uradio i jednog će dana zemaljska Nauka proveriti ovu informaciju. Isti majstor Samael tvrdio je još od 1950. godine da su leteći tanjiri i kosmički brodovi iz drugih svetova realnost i kasnije Nauka nije imala drugo rešenje nego da prihvati egzistenciju pojave NLO. Ali, više od toga, isti Majstor Samael je takođe rekao 1954. da na Mesecu postoji voda na polovima i da na Marsu ima vode, takođe na polovima i da Marsovci žive na Ekvatoru ove planete. Danas naučnici već znaju da na Mesecu ima vode i da razmišljaju da je iskoriste radi stvaranja veštačkog života na ovom satelitu. Takođe danas, naučnici su vrlo zainteresovani za Mars jer su otkrili vodu na polovima i ovo sugeriše da je moguće da je postojao ili postoji život na Marsu, što treba otkriti. 
 
P.: Da li bi mogla Gnoza, sigurno, da razjasni, zbog čega svi poslati aparati, radi istraživanja Marsovske atmosfere i uglavnom života na Marsu, nestaju ili ne funkcionišu ili ne šalju informacije koje se od njih očekuju?
O.: Dakle, dozvolite mi da vam kažem da Marsovci imaju vrlo naprednu civilizaciju i poseduju sisteme za skretanje sondi, koje mi Zemaljani šaljemo sa ciljem istraživanja. Onda, oni, Marsovci, skreću naše aparate ka njihovim pustinjama. Zbog toga naši aparati šalju informacije da su na Marsu temperature od 55 stepeni ili 52 stepena (naravno to su temperature u pustinjama bilo kog sveta) i odašilju prema Zemlji dezolantne slike i pejsaže. Marsovski život se odvija na ekvatoru planete i ispod tla Marsa. Marsovci neće dozvoliti spuštanje zemaljskih brodova na njihovu planetu, jer ovo predstavlja kršenje zakona sideralnog prostora. Nije korektno da zemaljski umanoidi šetaju van svoje zoološke bašte, odnosno Zemlje.

P.: Nedavno sam video na televiziji da se neki američki robot spustio na marsovsko tlo, a neki evropski satelit je fotografisao iz blizine marsovsko tlo i, još više, naučnici su zahvaljujući svemu ovome otkrili, kao da na južnom polu Marsa postoji zaleđena voda. Ja vas sada pitam: da li će stići Zemljani da osvoje Mars?
O.:
Već sam vam rekao, prijatelju, da su se Zemaljani zatvrdoglavili da upoznaju planetu Mars i da sa ambicijom žele da obave putovanja na ovuj planetu, sa ciljem da tamo izvedu zemaljski život sa svim njegovim stupidnostima koje poseduje. Ali, želim da znate da je Gnoza već rekla, zahvaljujući svom Predsedniku osnivaču naših studuja, dr Samaelu Aun Weoru, da postoji voda na Marsu i da je Marsovci prenose sa polova kako bi je koristili. Marsovci žive u podtlu planete i imaju, kako sam već rekao, naprednu civilizaciju. U određenom momentu, oni, stanovnici Marsa, uradiće tako da se njihov glas čuje radi upozorenja Zemaljanima da ne uzurpiraju  njihovu teritoriju i ako to pokušavaju, moraće da snose posledice. Oni, Marsovci se ne srde sve dok samo fotografišemo njihovu planetu. Ali, sve ovo predstavlja kršenje Zakona jer nijedno ljudstvo ne treba da interveniše u životu drugih svetova i njihovih stanovnika. Veliki Zakon je u toku sa svim ovim i u određenom momentu kazniće zemaljsko ljudstvo i njihove međuplanetarne ambicije.

P.: Onda mi recite jednu stvar, koja se odnosi na ovu temu, odakle proizilazi jaka svetlost koju vidimo da dolazi od Sunca?

O.: Svetlost sunca proizilazi od njegovih ogromnih rudnika zlata, bakra, gvožđa, uranijuma i drugih metala koji obilato postoje u ovom svetu. Te mine zrače energije koje putujući prostorom pretvaraju se u svetlost koja stiže do naših svetova, našeg Sunčevog sistema. Atmosfera našeg sveta pretvara ove emanacije u  gama, beta, ultraljubičaste, itd. zrake, potrebne za postojanje života na našoj planeti.

P.: Ali, ako po Gnozi,
Big Beng nikad nije postojao, odakle onda potiče život?
O.:
Život, cenjeni prijatelju, potiče iz viših svetova ili paralelnih Univerzuma o kojima je govorio Hinton, najbolji Ajnštajnov učenik. Setite se da smo već govorili o višim dimenzijama prostora i nižim dimenzijama. Tako da zivot potiče od energetskih dimenzija nevidljivih za oko čoveka naših dana, koji je naravno mnogo izgubio od svog vidnog kapaciteta. Život dolazi iz veoma visokog regiona, naravno energetskog, kojeg hebrejska Kabala naziva AIN i takođe AIN SOPH. Odande izviru, ono što mi gnostičari nazivamo, sedam rondova ili perioda manifestacije životne energije. U prvom rondu život Svetova je u potpunosti mentalne prirode, mentalna energija. U drugom rondu život ima astralan karakter, u trećem rondu život je eteričke prirode, u četvrtom rondu (u kom se sada nalazimo) život ima ćelijski karakter. U četvrtom rondu svaka planeta treba da dâ sedam rasa i svaka od ovih sedam rasa treba da dâ sedam podrasa. U ovom času, u ovom četvrtom rondu, naša je planeta već dala pet velikih rasa i sigurno da smo, baš sad, na kraju ove pete rase, rase Arija. Ali treba da se još razviju, na našoj planeti, šesta i sedma velika rasa. Naša Arijanska rasa već je dala svojih sedam podrasa i sad se približava svom kraju. Kada naš svet bude dao sedam rasa, sedam odgovarajućih podrasa, onda će stupiti peti rond i život će postati ponovo eteričan, onda će slediti šesti rond u kom će Zemlja postati ponovo astralna i na kraju će nastupiti sedmi rond u kom će život ponovo biti mentalan. Tako se zatvara jedan životni ciklus u svetu.

P.: I, šta se zatim dešava?


Óscar Uzcategui, Gnostička Ontologija, Glava 3, odlomak)
Ştiinţa Pură
AddThis Social Bookmark Button