Artele Marţiale - ca Drum Iniţiatic

Scris de Editor VOPUS   
Artele Martiale- Tai chi

"Reflectaţi asupra celor expuse aici, stimate cititor. Fiecare Pumse are ritm şi note proprii, şi sunetul particular al celui care o realizează."

În articolul trecut am vorbit despre practicarea Pumse, de faptul că, fiind în legătură cu cele 4 Elemente ale Naturii, ducând sunetul (mantralizarea) fiecăreia dintre ele la centrii, în acest fel ne vom echilibra până vom ajunge în armonie cu Natura.

Vom continua spunând că în Pumse întâlnim fazele Meditaţiei şi de asemenea găsim mişcări speciale foarte asemănătoare Runelor Nordice.

S-au verificat cu aparatul Kirlian, efectele pe care le produc diferitele sunete asupra Aurei sau Câmpului Bioenergetic al omului. S-a descoperit că anumite sunete măreau câmpul bioenergetic şi altele îl făceau să se micşoreze. Astfel s-au demonstrat efectele mecanice ale sunetului asupra atracţiei şi respingerii, nu doar în terenul fizic ci şi în cel ultra-fizic. Este exact acest efect mecanic produs prin practicarea Pumse, cel care ne permite să întrezărim marea amploare a utilizării sunetului ca agent terapeutic. Aceasta din urmă, pe lângă toate beneficiile ce derivă din practicarea Pumse, ne îndeamnă să subliniem aici importanţa practicării lor, cel puţin o jumătate de oră zilnic, transformându-se şi în agent preventiv al multor boli viitoare.

Oamenii de ştiinţă au descoperit acum câţiva ani că dacă individul îşi relaxa tensiunea musculară îşi putea aminti mai bine ceea ce învăţase. Acesta este un altul din multele beneficii ce se obţin prin practicarea Pumse. În plus, în ultimul timp, fiziologii au descoperit că ritmurile corpului, precum bătăile inimii, undele cerebrale, respiraţia etc., tind să se sincronizeze cu muzica cât şi cu practicarea Pumse. Fiinţa umană este vibraţie; fiecare dintre organele sale vibrează pe note diferite. Sincronizând vibraţiile interne ale corpului uman cu practicarea Pumse, se va produce armonie în funcţionarea sa, o parte din ea depinzând de marea cantitate de oxigen care se duce prin intermediul respiraţiei în tot organismul.

Prin practicarea Pumse transmutăm Energia Sexuală, ce urcă prin două canale ganglionare, care, împletite, urcă în jurul coloanei vertebrale, şi pe care hinduşii le numesc Ida şi Pingala, aducându-ne multe beneficii precum: activarea zonelor inactive ale creierului, creşterea energiei vitale şi a forţei morale. Glandele Endocrine se activează fapt pentru care mulţi hormoni trec în sânge regenerând toate organele. Nedegenerând Glandele sexuale, nici celelalte nu se vor degenera, motiv pentru care putem să ne menţinem tineri mai mult timp; putem să ne echilibrăm Sistemul Nervos şi să ne restabilim neuronii creierului; să eliminăm traumele şi defectele psihologice etc., şi astfel am putea să continuăm să comentăm beneficiile respectivelor practici.

Maeştrii trecutului au conceput exerciţiile formale, care constituie bazele Artei, pentru a pregăti elevul în lupta cu sine însuşi, împotriva propriilor defecte psihologice.

Unul dintre principiile lui Hermes Trismegistul spune: "Ceea ce este sus este ca şi ceea ce este jos, ceea ce este jos este ca şi ceea ce este sus". Ultima Pumse (Ilio), a cărei ideogramă este reprezentată de Svastică, care este crucea în mişcare, adică sexul în plină activitate, transmutare sexuală în acţiune, manifestă unificarea inimii (Spirit) cu corpul (Materie) printr-o profundă credinţă şi încredere din care se elimină toate dorinţele lumii, ducându-ne la anihilarea Defectelor Psihologice. Ilio reprezintă ultimul ideal în care se aspiră la unitatea finală.

La fel ca Runele Nordice, Pumse sunt simboluri hieratice ale unor divine învăţături secrete; mişcările speciale, pranayamele şi mudrele semnalate în această practică, sunt forme pe care orice discipol trebuie să le imite cu corpul fizic în anumite poziţii, pentru a trezi şi dezvolta Puteri Interne ce ne ajută şi ne dau încredere în noi înşine, urcând pe Calea Perfecţiunii.

Platon spunea: "Dacă omul are nevoie de o gimnastică pentru a-şi menţine corpul în stare bună, şi Sufletul are nevoie de ea, iar această gimnastică este muzica".

Interiorizare

Reflectaţi asupra celor expuse aici, stimate cititor. Fiecare Pumse are ritm şi note proprii, şi sunetul particular al celui care o realizează. Dacă spunem că muzica este ritm şi sunet putem afirma că Pumse sunt muzică, "Gimnastica sufletului".

Pentru a înţelege adevăratul scop al Artelor Marţiale este fundamental să ţinem cont de cunoaşterile altor discipline ştiinţifice şi esoterice. Şi dacă cu adevărat vrem să ne ridicăm la rangul de "Oameni" şi apoi de "Supra-Oameni", avem nevoie, inevitabil, să ne menţinem pe drumul celor Trei Factori ai Revoluţiei Conştiinţei: Moartea (Transformare Psihologică), Naşterea (Spirituală) şi Sacrificiul pentru Umanitate (iubirea şi caritatea bine înţelese), ce ne vor duce pe Calea Inimii.

(Dedic aceste rânduri V.M. Samael Aun Weor,
pionier al Antropologiei Gnostice, căruia îi datorez,
graţie operelor sale, tot ceea ce am înţeles.)

José L. Mayor/ Las Palmas

Alte articole cu această tematică: Artele Marţiale- Un Drum Spiritual

Arte Marţiale
AddThis Social Bookmark Button
Comentarii (0)add comment


busy