Szexualitás és önkielégítés

Írta: VOPUS   
Szexualitás és önkielégítés - A Férfi és a Nő NEMOTÉCHNIKAI jelképei

Egy modern és a szélsőséges szexuális szabadság világában mi egy olyan régi és vitás témát hozunk fel, mint az önkielégítés. Sokat írtak és beszéltek ezzel a témával kapcsolatban, de még nem hangzott el az utolsó szó, és mi továbbra is feltesszük magunknak a kérdést: hol van az igazság?

Manapság a szexológusok és a modern szexuális nevelés az önkielégítés gyakorlását ajánlják. A múlt és napjaink gnózisa, az emberi misztériumok ismerője, nem ajánlja az önkielégítést, sőt, ennél messzebb megy, mondván, hogy ez a szokás inkább súlyos veszteségeket okoz az emberi fajnak, mintsem segít.

Ebben a cikkben adunk pár alapfogalmat és egy bevezetőt a témába, és ajánlunk pár olvasmányt annak, aki elmélyedne ebben a témában.

Kezdjük etimológiai szempontból szemlélve; a maszturbáció szó két részből van felépítve: masz és turbáció, melyek már kifejezik, negatív értelemben, magának az eljárásnak a következményeit: még több (mas) pszichikai zavarodottság (latin: turbatio), hosszútávon, még akkor is, ha erre rövidtávon nem jövünk rá.

Johfra- Az energia - Az Emberfeletti

Mindazok akik ismerik a hajdani alkímia, vagy a hamisítatlan keleti tantrizmus tudományát, tökéletesen tudják hogy a szexuális energia egy nagymértékben kifinomult energia.

A nemi szerveinkben meglévő szexuális energia, egymagában, sok energetikai finomításnak a végeredménye, melyeknek az emberi szervezet a színhelye, és az egyetlen energia, vagy testi anyag, mely képes új életet adni (fizikai és szellemi szempontból értelmezve), és ezt bőségesen adni, hogyha helyesen dolgozunk vele.

Azon sejtfélék százaiból, melyek szervezetünket képezik, csakis a szexuális sejtek tudnak szaporodni, új életet adni. Ez az egyszerű tény már nagyon különleges energiává, vagy anyaggá teszi őket. Olyan ez, mintha szervezetünk nukleáris energiája lenne, és némileg abszurdnak tűnik, hogy az egyetlen dolog, ami eszünkbe jut vele kapcsolatban az az, hogy megszabaduljunk tőle, abszurd módon eltávolítsuk, transzcendencia nélkül és értelmetlenül, vagy egy egoikus kéj, a maszturbáció által. De egyértelmű az, hogy SOHA nem adtak nekünk más információt, mely kiemelte volna ennek a szexuális energiának a fontosságát, és azt, hogy a maszturbáció káros az egészségünkre.

Szervezetünkben léteznek hormonális központok, és egyikük kapcsolatban van a szexuális központtal és magával a szexuális energiával. A hormon szó, etimológiailag, a görögből ered, és egyebek között azt jelenti: „életvágy”. Lenni és létezni segítenek minket a hormonok. Kétségkívül igaz, hogy a különböző hormonális központok segítenek a mi fizikai, pszichikai és lelki struktúráink kialakulásában és fejlődésében, és a mi belső lényünk működésében.

Szexualitás és önkielégítés - Fiatalok

Ezenkívül, jobban rávilágítva, ismert az, hogy mindegyik hormonális központ azon magnetikus központokhoz társul és kötődik, melyeket a keletiek csakráknak neveznek, a keresztények pedig templomoknak. Konkrétan, a szexuális központ vagy szexuális hormonok, a muladharának nevezett alapcsakrához kapcsolódnak, melyről azt mondják, hogy ott található a Kundalini, szellemi természetünk tüzes, kígyózó alapja.

A hormonok, követve ezt a gondolatsort, endokrinok, ezek szerint energiájuk és ezek hatásai a szervezeten belül termelődnek és jelentkeznek. Csakis a szexuális energia lehet endokrin vagy exokrin is (amikor kivezetjük a szervezetünkből az orgazmus által). Itt lép színre a keleti tantrizmus, és az alkímia tudománya, és egyes modernebb tanulmányok, mint az, amely a „Teremtő Energia” című cikkben található, ahol világos és tudományos formában mutatják be, hogy a kihatások az ember pszichofizikai és szellemi természetére gyökeresen különbözőek akkor, amikor elveszíti, vagy kivezeti a szexuális energiáit a testéből, mint akkor, amikor megtartja azokat.

Kortárs író és az AGEAC igazgatója, Óscar Uzcategui úr, „Gnosztikus Ontológia” című művében szó szerint állítja a következőket, amikor a maszturbálással kapcsolatban kérdezik:

K: Ami a maszturbálást illeti, szexuális oktatási órákon vettem részt, melyeken azt mondták nekünk, hogy maszturbálni egészséges és szükséges. Mi a gnosztikusok véleménye erről?
V.: Hát, engedje meg, hogy elmondjam, „a Pokolba vezető út jóindulattal van kikövezve”. Az elmegyógyászati intézmények maszturbálókkal vannak tele, akik idegrendszerüket szexuális kiélésekkel tették tönkre, a maszturbáció által. A maszturbálás, hosszútávon, a férfiaknál korai magömlést okoz. Ez a férfi szexuális rendszerét hozzászoktatta ahhoz, hogy olyan mentális képeken keresztül reagáljon, amelyeket ő maga gyártott, és amikor egy normális szexuális kapcsolat elé van téve, alig tudja megtartani az erekcióját, mivelhogy záróizmai nem bírják ki a normális szexuális kontaktust, és ez keserűséget, kielégületlenséget és hűtlenséget kelt egy házasságban. Sok esetben  a férfi, aki hozzászokott a maszturbáláshoz, később impotenciához jut, mivel egyes idegszálakat tönkretesz az agyában, és nem sikerül véghez vigyen egy normális szexuális kapcsolatot. Így tehát, láthatja ön is, mennyire jótékony a maszturbáció. Hozzá kell tegyem, úgyszintén, hogy a maszturbáció olyan pszichológiai károsodást okoz a fiatal fiúkban és lányokban, mint a jellemváltozás, akarathiány, félénkség, melankólia, és ezért van az, hogy néha magányos bűnnek nevezték.

A kortárs gnosztikus antropológia atyja, Samael Aun Weor, így szól e témával kapcsolatosan:

...A szexuális központ raktárja szintén ki van fosztva a  különböző pszichológiai aggregátumok által. A gyermek már korán elkezdi a maszturbálás rossz szokását, elveszítve a fejlődéséhez szükséges olyan elemeket, mint a lecitin, koleszterin és foszfátok. Itt kezdődik az emberi lény keresztútja. Az a mély tudatlanság, melyben az emberiség él, hozzájárul ahhoz, hogy a szexuális központ legyen a legmegviseltebb...
Szexualitás és önkielégítés - Alkímia

Ezen kívül, az említett energia haszontalan eltávolítása, amikor nem a faj fennmaradásának céljára van használva, mellékhatások sorozatát váltja ki, mint például: a szervezetnek szükséges vitális elemek elszegényülését, megnövekszik az ember pszichológiai függősége ettől a gyakorlattól (a maszturbáció), hosszútávon az egyensúly felborulását okozza (abban, aki hosszú ideig folyamodik hozzá), mely problémákat kelt majd az eljövendő párkapcsolataiban, és úgyszintén elszigetelődést, stb.,  ahogyan olvashattuk.

A fanatizmustól távol állva, meg kell, hogy értsük az itt elhangzott szavakat. Minden kritizálható és vitatható, de létezik egy valóság, ami pedig az, hogy háromfajta szexualitás létezik: Generáló, Degeneráló és Regeneráló. Ha mi mindig ugyanabban a Degeneráló szexualitásban maradunk, nem reménykedhetünk a fizikai, pszichikai és szellemi regenerálódásban. Ennek tudatában kell lennünk. Mindegyikünknek megvan a szabad választási joga, de el kell fogadjuk a következményeket, és most, még hacsak felszínesen is, már ismeri azokat, kedves olvasónk. Melyik típusú szexualitás felé hajlik? Mit keres az életben, azt, hogy még jobban degenerálódjon, vagy azt, hogy Regenerálódjon?

Annak aki el akar mélyülni ebben a témában, a következő művek olvasását ajánljuk: „A Tökéletes házasság”, „Az arany virágzásának misztériuma”, „Szexuális Mágia” - Samael Aun Weor, antropológus és a modern gnoszticizmus atyja; szintén ajánljuk: „Beszél a Mutus Liber”, „33 Alkímiai metszet”, „Felfedett Lambsprinck” - Oscar Uzcategui; olvashatják még a web oldalunkon megtalálható cikkeket is, úgy, mint: „A Szerelem”, „Szerelem, Szexualitás és Felszabadulás”, ”A Szexualitás képességei”, „A Szexualitás ereje”, „Az Életadó Energia képességei”.

MELLÉKLET: ugyanerre az energiára vonatkoznak, kedves olvasó, azok a bibliai részletek, melyek itt következnek, és érdemes tovább elmélkedni rajtuk:

Mt 19:12 „Mert vannak heréltek, akik anyjuk méhéből születtetek így, és vannak heréltek, akiket az emberek heréltek ki, és vannak emberek, akik maguk herélték ki magukat a mennyek országáért, aki képes erre, tegye meg”.

Jn 2:16,17 „Mert mindaz, ami a Világban létezik, a hús léhasága és a szem léhasága, és az élet büszkesége, nem az Atyától való, hanem a Világé. És a Világ elmúlik, az ő léhaságával, de az, aki az Atya akaratát cselekszi, örökre megmarad”.

Móz III. (Leviták) 15:1-3 „Szóla ismét az Úr Mózesnek és Áronnak, mondván: Szóljatok izráel fiainak és mondjátok meg nékik: Ha valamely férfiúnak magfolyása támad, az ő folyása tisztátalan. Éspedig tisztátalan lesz a folyás miatt: akár folytonos az ő folyása, akár megrekedt az ő testében ez a folyás, tisztátalanság ez ő nála”.

Móz III. (Leviták) 16-18 „Ha valamely férfiúnak magömlése van, mossa meg az egész testét vízben, és tisztátalan legyen estvéig. És minden ruha és minden bőr, amelyre a magömlés kihat, mosattasék meg vízben, és tisztátalan legyen estvéig. És az asszony is, akivel férfiú hál magömléssel. Mosódjanak meg vízben, és tisztátalanok legyenek estvéig”.

Ez csak pár példa, de ennél sokkal több van…

Alkímia
Szexualitás és önkielégítés