Da li je Gnoza naučno ili religijsko učenje?
Štampaj 
Autor Oscar Uzcátegui

Gnoza jeste potpuno naučna zato što su njena praksovanja dokazivana. Domen proučavanja Gnoze je sam čovek. Iz ovoga, možemo zaključiti da je reč o antropocentričnom izučavanju, zato što je sve navođeno na pretvaranju običnog čoveka u superiorno biće. Gnoza nije religija, ali njena izučavanja omogućavaju potpuno razumevanje bilo koje religijske doktrine.

Tags