Knjga Mrtvih i Onostrano Smrti

Autor Editor VOPUS   
knjiga mrtvih i onostrano smrti.jpg

Posredstvom dela KNJIGA MRTVIH i POSLE SMRTI (Onostrano smrti), Samael Aun Weor nas uvodi, sa terminološkom tačnošću i ezoteričkom precižnošću, u kraljevinu nevidljivog ili u paralelnim svetovima savremene hiper-geometrije.

Različiti procesi sa kojima se suočavaju preminuli u regionu mrtvih, voluntarna (svojevoljno) astralna dupliranja (projekcije),   snovi raznih kategorija (mehanički, simbolički i profetski), pojaljivanja utvara, zakon sudbine, moć Vere jesu, među ostalim predmetima, sjajno analizirane teme od strane autora, sa potresnom dijalektikom i svojstvenom didaktikom onoga koji je sposoban da se svesno kreće u suptilnim dimenzijama prirode.

Nauka koju nam otkriva Samael Aun Weor toliko je stara, koliko i  vekovi sveta i, čak iako ju je čovek izgubio onda kada je dopustio da bude žrtva egoističkom mondenstvu, ona se vraća kao blago u rukama ovog velikog adepta, kako bi se još jednom ispunila Hermes Trismegistusova izreka: "Sedam puta pada onaj ko je prav i ako je prav, sedam puta se ponovo diže"; ne treba nikad zaboraviti da radi zadobijanja mudrosti, potrebno je da budemo ponizni i onda kada smo je usvojili, potrebno je da budemo još više ponizniji.

Anđeo smrti

Sadržina Knjiga mrtvih:

Pedgovor

Pogl.1. Smrt. Radijus smrti. Ono što nastavlja. Vitalno telo. Peta dimenzija

Pogl.2. Anđeli smrti

Pogl.3. Sudovi karme

Pogl.4. Četiri kruga:
Avitchi.
Ćelijska oblast.
Molekularna oblast.
Elektronski svet.

Sadržina Onostrano smrti:

Predgovor 

Pogl.1. Smrt
Pogl.2. Onostrano groba
Pogl.3. Reinkarnacija
Pogl.4. Zakon Karme
Pogl.5. Utvare
Pogl.6. Ljudski događaji
Pogl.7. Interesanti iskazi
Pogl.8. Dupliranje
Pogl.9. Mističke pojave
Pogl.10. Mistička iskustva neofita (početnika)
Pogl.11. Afere
Pogl.12. Ljubavni problemi
Pogl.13. Čari
Pogl.14. Okultna medicina

  Knjiga je upravo izašla iz štampe, pogledajte ovde linia_final de pagina.png

 

AddThis Social Bookmark Button