Molitva američkog indjanca

Autor Editor VOPUS   
Molitva američkog indjanca

O Veliki Spirituse, čiji se glas čuje u vetrovom dahu, a ovaj dah celome svetu život daje, SASLUŠAJ ME!

Evo me pred tobom, tvoj sam među tolikim tvojim sinovima... Mali sam i slabašan; potrebna mi je snaga i mudrost tvoja.

Dozvoli mi da hodam među lepim stvarima, i daj da se moje oči dive zalasku crveno-zlaćanog sunca... 

Omogući da moje ruke poštuju sve što si ti stvorio i da moje uši tvoj glas čuju, neprestano. 

Učini me mudrim, kako bi spoznao stvari, koje si ti mom narodu dao, učenje koje ti kriješ u svakom listu i u kamenu svakom...

Tražim ti snagu, ne zbog toga da nadjačam braću svoju, već da  u borbi pobedim najvećeg neprijatelja svoga: sopstveno JA...

Učini da stalno budem spreman da prema tebi idem sa čistim rukama i pogledom pravim; tako, kad bude trebalo život da se gasi  kao svetlost zalaska, moj Duh da spreman bude, k tebi da krene bez ikakvog stida. 

Rugăciunea unui indian american
AddThis Social Bookmark Button