Ezoterički traktat teurgije

Autor Editor VOPUS   
Samael Aun Weor: Ezoterički traktat teurgije - Prevod: Vlada Berar, Lektura: Vlasta Čelar, Korektor: Spomenka KrižmanićTeurgija je nauka za invokaciju (prizivanje) Božanskih Bića ili Anđeoskih entiteta upotrebom kosmičke energije koja je akumulisana upravo u dubokoj unutrašnjosti Adepta dozivača. Teurgija je reč sastavljena od dva grčka korena: Teos (Bog), Ergon (energija), odakle se svodi činjenica da je dotična nauka svetog porekla i da je mogu mudro izvesti samo oni koji imaju Realno Biće u svojoj animičnoj dubini. Istaknuti Teurzi su bili, među ostalima: Apolonijus od Tijane (Tyana), Kagliostro, Sen Žermen, Elifas Levi, Merlin Mag, Abramelin, Paracelzijus, Kornelijus Agripa, a danas, ponovo se pojavljuje pred nama, usred XX veka, teurgijska umetnost iz ruku V.M. Samaela Aun Weora, Kalki Avatara nove Ere Vodolije, savršenog poznavaoca više metafizike i žive manifestacije inkarnirane Reči. Bio je, dakle, V.M. Samael Aun Weor taj koji nam je, koristeći mudrost vekova i iskustvo na terenu Teurgije, pokazao proceduru radi uspostavljanja kontakta sa nebeskim stvorenjima, o kojima se toliko mnogo raspravljalo u prastarim traktatima realnog ezoterizma.

Toliko svetih imena, istovremeno divnih, kao što su Adonai, Anael, Zachariel, Elvah, Gabriel, Rafael, Orifiel, Jehova itd, itd, itd, odjekuje na ovim stranicama i čitalac, sa čuđenjem, može da otkrije, po prvi put, fizionomiju ovih Božanskih Bića i da iz blizine spozna rad koji obavljaju pomenuta Anđeoska Bića.

I, u skladu sa zakonom antiteza, V.M. Samael korak po korak otkriva, u prisutnom traktatu, sva skrivališta kraljevstva mračnih moći koje se neprestano suprostavljaju moćima svetlosti.

Da bi se suzbijale sile zla potrebno je da se zna njihov modus operandi; radi toga će ljubazni čitalac u ovom delu naći magnifično svedočanstvo činjenice da su pozvani da prikažu put samo oni, koji su pripremljeni, put koji može da vodi ovo jadno, uspavano i nemarno čovečanstvo od Zemlje do Neba, od materije ka duhu.

Ovo je slučaj Arhihijerofanta egipatskih misterija, Samaela Aun Weora, koji na ovim stranicama lomi još jedan pečat Knjige Misterija.
VERITAS ES LIBERTAS
(ISTINA JE SLOBODA)
linia_final de pagina.png

AddThis Social Bookmark Button