Gautama Buda (Buddha)

Autor Editor VOPUS   
buddha_gold_sm.jpg

Istraživanjem tela novorođenčeta svi su mudraci na dvoru kralja Suddhodane prepoznali 32 znaka „Velikog Čoveka” (Mahapuruša) i izjavljuju da će sudbina Bude biti posebna. Oni tvrde da će on postati ili veliki politički lider ili Buda.

linia_final de pagina.png
AddThis Social Bookmark Button