Albert Ajnštajn o KRIZI

Autor Editor VOPUS   

Nemojmo zahtevati da se stvari menjaju, ako sve vreme činimo iste stvari.

albert einstein.jpgKriza je najbolja stvar koja se može dogoditi osobama i državama, jer ona vodi progresu.  

Kreativnost se rađa iz duševnog nemira kao što se dan rađa iz tamne noći.

U krizama se pojavljuju izumi, otkrića i velike strategije.

Onaj ko prebrodi krizu nadmašuje sebe samog, a da ne bude „nadmašen“.

Onaj ko pridaje krizi sopstvene neuspehe i nedostatke, taj atentira protiv svog sopstvenog talenta i više ceni probleme od rešenja.

Prava kriza je kriza nesposobnosti. Problem osoba i država je lenjost da se nađu izlazi i rešenja.

Bez krize ne postoje izazovi, bez izazova život je rutina, spora agonija. Bez kriza nema zasluga.

U krizama procvetava ono što je najbolje u svakoj osobi, jer bez krize svaki vetar je milovanje.

Govoriti o krizi znači da je unapređujemo, a ćutati u krizi znači proslavljati konformizam (nekritično saglašavanje). Umesto da ovo činimo, bolje je da iz sve snage radimo.

Završimo jednom zauvek sa jedinom pretećom krizom, a to je tragedija da ne želimo da se borimo kako bismo je pobedili.

Albert Ajnštajn

linia_final de pagina.png

AddThis Social Bookmark Button