Deset Zapovesti NOVE ERE

Autor Editor VOPUS   

Onaj ko želi da umre u Bogu, treba da postavi u praksu Deset Zapovesti Nove Ere:

1. Volećeš tvoga Unutrašnjeg Boga i tvoga bližnjeg kao i sebe samog.

2. Proučavaćeš tajnu doktrinu Spasitelja sveta.

3. Nikada nemoj uvrediti bližnjeg, niti izgovarati neskromne i puste reči.

4. Trebaće da se iz ljubavi žrtvuješ za čovečanstvo i da voliš najveće neprijatelje svoje.

5. Treba da se pokoriš volji svoga Oca, kako na nebu, tako i na zemlji.

6. Nikada nećeš izvršiti fornikaciju, niti preljubu, u mislima, reči i delima.

7. Borićeš se protiv sveta demona i karnala.

8. Trebaće da budeš trpeljiv i beskrajno milostiv.

9. Praktikovaćeš sa svojom ženom Arkanum A.Z.F.

10. Praćeš noge u vodama odricanja.

Sa ovih deset zapovesti umrećeš u Bogu.

AddThis Social Bookmark Button