Galerija Slika – Samael Aun Weor

Autor Editor VOPUS   
Galerija Slika-Samael Aun Weor

V.M. Samael Aun Weor, savremeni antropolog i sociolog, bio je rođeni istraživač koji je posvetio sav svoj život produbljavanju velikih istina ostavljenih modernom čoveku od strane prethodnika čovečanstva u obliku različitih mističkih, folklornih, filozofskih i umetničkih manifestacija.

Rođen je u Kolumbijskom gradu Bogoti, 6. marta 1917, a ime njegovog fizičkog personaliteta bilo je Víktor Manuel Gómez Rodríguez.

V.M. Samael Aun Weor, izuzetan pisac, filozof, sociolog i ezoteričar, sa hrabrošću koja dovodi do otklanjanja iz psihe svih onih nesložnih činioca, pridružio se ovom spisku osvećenih oslobodilaca od iluzorne realnosti u kojoj svi mi živimo, da bi se zauvek ustanovio u Carstvu Apsolutnosti i Istine.
Sva izučavanja (studje) koje daje ova institucija zasnivaju se na jedinstvenom otkriću koje je obavio ovaj veliki humanista, u vezi sa ogromnim tajnama objavljenim u više od 70 njegovih dela kojima se pridodaju nekoliko stotina konferencija. Dakle, ne podležući nikakvom fanatizmu, reći ćemo žednome čitaocu da će, počevši od ovog momenta, imati izvanrednu priliku da se približi istinitom ezoterizmu koji je hranio sve one markantne inteligencije Okultne nauke i koji je bio ponovo izvađen iz vekovne prašine, sastavljen u praktičnom obliku, bez ikakvih intelektualnih komplikacija i ponovo dat čovečanstvu, javno i nesebično, od strane poniznog čoveka: Samaela Aun Weora.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

   

AddThis Social Bookmark Button