Autor Editor VOPUS   

ČOVEČANSTVO, KOJE SPAVAŠ - PROBUDI SE!

Ljudsko biće zaboravilo je na samoga sebe i kao posledica potpuno je zaboravilo da živi u harmoniji uporedo sa kreacijom i njenim tvorcem, upadajući u rutinski životi, zastrašujuće dosadnim koje nas čini da tražimo sreću u rutinskim stanjima i mnogobrojnim porocima koje nam društvo daje, uvlačeći nas tako u strašno degenerisanje.

Čovečanstvo, koje spavaš - probudi se!

V.M. Samael, govori nam u svojoj knjizi "RASPRAVA O GNOSTIČKOJ ETICI I SOCIOLOGIJI".

Ljudsko društvo je izvod individue. Ako zaista želimo korenitu promenu, ako želimo bolji svet, svet bez gladi, treba da se menjamo na individualan način, da se menjamo u nama samima, da promenimo u našoj sopstvenoj individualnosti odvratne činioce koji proizvode u svetu glad i mizeriju. Ne zaboravimo da je masa zbir individua. Ako se svaka individua menja, neizbežno, menjaće se masa.

Ako se svako od nas nećemo probuditi na ovu zastrašujuću realnost, nastavićemo sa našim pogrešnim stavovima, okrivljujući svet za ono što se dešava i tražeći drugima ono što treba da uradimo mi. I na ovaj način, svaki put greška i okrutnost u našim srcima postaće jači.

Imamo potrebe da se probudimo i da reflektiramo kako bismo videli grešku i da idemo prema vrlini polazeći od naše intimnosti, sve dok se to ne pretvori u dnevnu akciju i da učini da u nama ponovo stabilišemo način svesnog i inteligentnog življenja.

Ali se ova stvar na neki izvesni način može srušiti ako nastavljamo da opravdavamo naše sopstvene nesvesne akcije, sopstvene nemarnosti, naš sopstveni život pun porocima i fantazijama. Ova stvar čini da naš život pretvaramo u našeg neprijatelja.

ČOVEČANSTVO, KOJE SPAVAŠ - PROBUDI SE!

Čovečanstvo, koje spavaš - probudi se!

Postoje toliko nesreća u svetu koje se dešavaju iz dana u dan i prihvaćamo ih bez da apsolutno nešto činimo, molimo našeg dobrog čitaoca da nam dozvoli da napomenemo neke da bismo svi mi reflektirali:

Globano zagrevanje, klimatske promene uporedo sa uništavanjem ozonskog sloja, doneli su čovečanstu ogromne patnje: zemljotresi u dubini mora, cunami, zemljotresi, jake kiše priikom kojih umiraju hiljade osoba; gradovi iz celog sveta koji su pod neprekidnim sušama i infernalnim vrućinama posle kojih slede uništavajuće hladnoče ili katastrofalne poplave. Čovečanstvo, koje spavaš - probudi se!

Sve je ovo zbog seče šuma, zagađivanja sredine velikim fabrikama sa njihovim hemijskim supstancijama, beskrajne zloupotrebe goriva, klima uređaja,  nesrazmerne eksplotacije prirodnih resursi, itd... činimo ovo iz naše sopstvene nesvesnosti.

Još u 70-tim godinama, eminentni naučnici su upozorili u celom svetu o svemu ovome zbog čega danas patimo. Šta se dogodilo? Ništa! Nastavljamo još gore - put ka našem sopstvenom uništavanju.

ČOVEČANSTVO, KOJE SPAVAŠ - PROBUDI SE!

Čovečanstvo, koje spavaš - probudi se!

U svetu se proizvodi hrana da nahrani preko 12 hiljada miliona osoba. 2009-te godine Ujedinjene Nacije upozorile su da broj osoba sa teškim problemima gladi na putu je da dostigne najveći nivo u istoriji.

Ujedinjene nacije izjavljuju: „Broj gladnih premašiće prvi put u istoriji 1.000 miliona i dodaje da SPI (SVETSKI PROGRAM ZA ISHRANU) jedva ima četvrtinu budžeta potrebnog da bi nahranio ove godine 108 miliona osoba."

ČOVEČANSTVO, KOJE SPAVAŠ - PROBUDI SE!

Čovečanstvo, koje spavaš - probudi se!

Velenacije sveta preokupirane su bombama i nuklearnim naoružavanjem, stavljajući ceo svet u neposrednu opasnost svetske konfrontacije.

Podsetimo se samo na atomske bombe koje se koristile kod Hirošime i Nagasaki, 6. avgusta 1945. Kao i ljudske okrutnosti onih koji su naredili tu operaciju. Prošlo je više od 50 godina i mnoge osobe još trpe posledice pomenutog nuklearnog napada. Čovečanstvo, koje spavaš - probudi se!

Iako bismo znali što uključuje nuklearna eksplozija, nećemo moći shvatiti ideju o tome šta bi značio nuklearni rat sa hiljadama megatona razbacanih na površinu cele planete, a efekti uzeti zajedno bili bi veći od svih eksplozija uzetih posebno, ne bi postojalo mesto gde da se spaseš.

Ali izgleda da nas nije briga, nastavlja se da se troše milijarde eura godišnje za nuklearno naoružavanje, latentno rasteći svakoga dana mogučnost njegovog korišćenja.

ČOVEČANSTVO, KOJE SPAVAŠ - PROBUDI SE!

Čovečanstvo, koje spavaš - probudi se!

Svake godine rasti broj abortusa, razvoda, violencije u braku, bolesti sa seksualnim prenašanjem, kanceri na materici i dojkama, ginekološki problemi svih vrsta, oštećenje muškog semena, impotencija, i jedno dugo itd. Povezujemo sve ovo sa intimnim životom, bračnim i seksualnim ljudskog bića nabijena frustacijom i nezadovoljstvom.

Ljudsko biće kompletno je zaboravilo da posredstvom seksualnosti koristimo jedinu energiju iz univerzuma sposobnu da stvara život, i ne samo fizički život nego i psihološki i duhovni. Budući da je očigledno sakralna i veova snažna energija koja kada je mudro iskorišćena daje život ljudskom biću, ali iskorišćena pogrešno - ona uništava, kao što se to danas događa. Čovečanstvo, koje spavaš - probudi se!

Ovo je razlog zbog kog se sve velike kulture iz prošlosti mnogo vremena posvetile izučavanju seksualnosti ljudskog bića.

Majanci (Maya) su govorili:

Kada se čovek i žena seksualno spoje tada se nalaze bliže Bogu jer se pretvaraju u Tvorce.

 Sve smo mi ovo zaboravili i čak iako smo puni bola, nastavljamo da punimo svet svake godine sa: pornografijom, prostitucijom, seksualnim zlostavljanjem maloletnika i uopšte osoba, seksualnim uznemiravanjem na poslu, seksualnim sadizmom i nebrojanim okrutnostima i seksualnim porocima svakojakih vrsti koji nam donose samo nesreće i tugu.

 ČOVEČANSTVO, KOJE SPAVAŠ - PROBUDI SE!

Čovečanstvo, koje spavaš - probudi se!

Sveetsku populaciju hipnotizirao je GOSPODIN NOVAC KOJI IH PREOKUPIRA NA MENTALNOM, EMOCIONALNOM I NA FIZIČKOM NIVOU da bi zaradili što više novca, da bi nabavili najnoviji auto, računar ili mobilni telefon poslednje generacije, televizor sa najboljom rezolucijom, veoma spektakularne razonodne igre, itd., itd. 

...kompletno zaboravljajući za najpotrebnije, zaboravljajući na harmoniju i porodične potrebe, kompletno zaboravljajući na zdravlje, zaboravljajući ko smo, zašto i radi čega smo na pozornici egzistencije. 

Zbog čega se ovde nalazimo cenjeni čitaoče? Šta nosimo sa nama kada umremo?

ČOVEČANSTVO, KOJE SPAVAŠ - PROBUDI SE!

V.M. Samael govori nam u svojoj knjizi od nedavna objavljenoj "RASPRAVA O GNOSTIČKOJ ETICI I SOCIOLOGIJI"

Čovečanstvo, koje spavaš - probudi se!
Ako zaista želimo korenitu promenu, ako želimo bolji svet, svet bez gladi, treba da se menjamo na individualan način, da se menjamo u nama samima, da promenimo u našoj sopstvenoj individualnosti odvratne činioce koji proizvode u svetu glad i mizeriju. Ne zaboravimo da je masa zbir individua. Ako se svaka individua menja, neizbežno, menjaće se masa.

Ako je individua pohlepna, okrutna, nemilosrdna, egoistička, itd., tako će biti i društvo. Potrebno je da budemo iskreni sami sa sobom, [...]
Ako želimo korenitu promenuovog gorkog i bolnog sveta, treba da se pretvorimo svako od nas na individualnom nivou i na sasvim osoban način.

Potrebno je da čvrsto stabilišemo u načoj pameti, što je brže moguće pozitivne vrednosti Duha. Kada grube vrednosti sveta zauzmu našu pamet, rezultat je glad, mizerija, rat, ignorancija, bolesti, itd., itd., itd.

Ova stvar da se menjamo na unutrašnjem nivou traži razumevanje, hitno je da se studira na unutrašnjem nivou i duboko uzrok bola i kada se ti uzroci jednom otkriju, trebamo ih razumeti na svim nivoima pameti, samo tako ćemo stići do radikalne promene.

Samo uz pomoć dubokog razumevanja možemo rešiti na pozitivan i realan način sve ekonomske i društvene probleme koji nas muče i zadaju boli.
Čovečanstvo, koje spavaš - probudi se!

Iz svih ovih razloga, dragi čitaoče, ako stvarno želiš da se duboko upošnaš i želiš da u tvom životu učiniš preokret, pozivamo te na  našim kursevima. Kontaktirajte nas!!!  kontaktni obrazac .

Čovečanstvo, koje spavaš - probudi se!
AddThis Social Bookmark Button