Sumnjivi posetilac...

Autor Editor VOPUS   
Tužno je...   
Došao je da priča  o veoma čudnim stvarima..., dobrota, ljubav, tolerancija, dobročinstvo,
dok su ovde nama potrebni sigurnost, kuća, hleb i radno mesto.
Ali ono što je bilo odmah sumnjivo u vezi sa njim, to je da se ne sećamo
da smo ga bar jednom videli na televiziji!

 
AddThis Social Bookmark Button