Povratak i Rekurencija

Autor Samael Aun Weor   
Čovek je ono što je i njegov život; ako čovek ništa ne menja unutar samoga sebe, ako ne pretvara radikalno svoj život, ako ne radi nad samim sobom, gubi svoje vreme na mizerabilan način.

Samael Aun Weor. Revolucionarna Psihologija, Povratak i    RekurencijaSmrt je povratak na samom početku njegovog života, sa mogućnostima da ga iznova ponovi.

Mnogo se pričalo u Pseudo-Ezoteričnoj i Pseudo-Okultnoj literatuti o temi uzastopnih života, bolje je da se bavimo uzastopnim egzistencijama.

Život svakoga od nas, sa svim svojim periodima, uvek je isti, ponavljajući se iz egzistencije u egzistenciju, tokom bezbroj stoleća.

Neosporno, nastavljamo u semenu naših descendenata; ovo je nešto što je već dokazano.

Život svakoga od nas, partikularno, živi je film koga, kada umremo, nosimo u eternalnost.

Svako od nas nosi svoj film i ponovo ga nosi da bi ga projektovao na ekranu neke nove egzistencije.

Ponavljanje drama, komedija i tragedija, fundamentalni je aksiom Zakona Rekurencije.

U svakoj novoj egzistenciji uvek se ponavljaju iste okolnosti. Akteri ovih stalno ponovljanih scena, jesu osobe koje žive ujnutar nas- „Jaovi".

Ako dezintegriramo ove aktere, „Jaove", koji su uzročnici stalno ponavljajućih scena u našem životu, onda ponavljanje onih okolnosti bilo bi više nego nemoguće.

Očigledno, ako ne bi postojali akteri, ni scene ne bi bile; ovo je neosporno, nepobitno.

Na ovaj način se možemo osloboditi od Zakona Povratka i Rekurencije; tako možemo postati istinski slobodni.Povratak i Rekurencija

Evidentno, svako lice (Ja) koje nosimo u našoj unutrašnjosti, ponavlja iz egzistencije u egzistenciju istu osobnu ulogu; ako ga dezintegriramo, ako umre akter, uloga se okončava.

Ozbiljno reflektirajući nad Zakonom Povtatka ili ponavljanja scena u svakom Povratku, otkrivamo, intimnim samoopažanjem, tajne stimulanse (podstrekače) ovog problema.

Ako smo u prošloj egzistenciji, kada smo imali dvadeset i pet (25) godina, imali ljubavnu avanturu, nesumnjivo je da će „Ja" tog angažmana tražiti ženu svojih snova, kad bude imao dvadeset i pet godina, u novoj egzistenciji.

Ako je žena u pitanju imala samo petnaest (15) godina, „Ja" te avanture tražiće voljenog u novoj egzistenciji, tačno u toj starosti.

Dokazuje se da je lako razumeti da će se ta dva „Ja", kako njegovo tako i njeno, tražiti na telepatski način i naći će se, kako bi ponovili istu ljubavnu avanturu iz prošle egzistencije.

Dva neprijatelja koji su se potukli, na život i smrt, u prošloj egzistenciji, tražiće se ponovo u novoj egzistenciji da bi ponovili njihovu tragediju u odgovarajućoj starosti.

Dve osobe koje su imale sudski spor oko nepokretnine, kada su u prošloj egzistenciji imali četrdeset (40) godina, u istim godinama, tražiće se telepatski u novoj egzistenciji da bi ponovili istu stvar.

Unutar svakoga od nas žive mnogo osoba sa puno obaveza; ova stvar je neosporiva.

Lopov nosi u njemu družinu bandita sa raznim deliktnim obavezama. Ubica nosi u svojoj unutrašnjosti „gnezdo" ubica, a razvratnik nosi u svojoj psihi „rendez-vous kuću".

Ono što je strašno u svemu ovome je da intelekt ignoriše postojanost ovih persona ili „Jaova" u samoj našoj unutrašnjosti, i njihovih obaveza koje će se neizbežno ostvariti.Samael Aun Weor. Revolucionarna Psihologija, Povratak i    Rekurencija

Sve ove obaveze Jaova koji borave u našoj unutrašnjosti, ostvaruju se ispod praga našeg razuma.

To su činjenice koje ignorišemo, stvari koje nam se dešavaju, događaji koji se prerađuju u našoj podsvesti i nesvesti.

Sa pravom nam je rečeno da nam se sve dešava, kao kad pada kiša ili kad grmi.

U realnosti, imamo iluziju da činimo, ali ništa ne činimo, događa nam se, ova stvar je fatalna, mehanička...

Naš personalitet je samo instrument za razne persone (Jaove) i njegovim posredstvom jedna od ovih persona (Jaova) ostvaruje obaveze.

Ispod praga (nivoa) našeg kapaciteta spoznaje događaju se mnogo stvari, na žalost ignorišemo ono što se događa ispod praga našeg jadnog razuma.

Smatramo se mudrim, kada u stvari niti bar znamo da ne znamo. Mi smo jadne barke uzburkane napadničkim talasima okeana egzistencije.

Izaći iz ove nesreće, iz ove nesvesnosti, iz toliko žalosnog stanja u kom se nalazimo, moguće je samo umirajući u nama samima...

Kako se možemo probuditi, a da prvo ne umremo? Samo sa smrću nastupa novo! Ako seme ne ugine, biljka se neće roditi.

Onaj koji se istinski budi, iz ovog razloga, osvaja objektivnost svoje Svesti, autentično prosvetljenje (iluminaciju), sreću...

 Samael Aun Weor. Revolucionarna psihologija, pogl. 25.

Emoto 
Masaru- Mesajul Apei

 

AddThis Social Bookmark Button