Prvorođeni iz mrtvih

Autor Samael Aun Weor   

 

Isus Hristos je verni svedok i prvorođeni iz mrtvih i gospod kraljeva Zemljskih, jer je pobedio smrt. „On, koji nas ljubi, i umi nas od greha naših krvlju svojom [veoma sakralni, Obožavani Martir]" (Ap.1:5).

Blagosloveni poseduje sjajni Eliksir Dugoga Života. Kupidonov dar je gracija Svevišnjeg. Sveti Majstori Zaštitnog Zida poseduju sjajni Eliksir. Kad neki Majstor Kompasije (Samilosti) odustane od neizrecive sreće Nirvane iz ljubavi prema jadnom napaćenom čovečanstvu, ima pravo da traži Kupidonov dar.

Ovaj eliksir Dugog Života jeste gas koji ostaje deponovan u vitalnom fondu ljudskog organizma. Tada, Inicijat glasno deklamuje, govoreći: „O, Smrti! beži ispred mojih nogu do kraja vekova! Ti ćeš biti moja ropkinja i ja ću biti tvoj gospodar!"

Velčanstvena je slava velikih misterija i kroz našu unutrašnju i delikatnu baštu prolaze velelepne slike svih Osirifikovanih, okupani difuznom zlatnom i ljubičastom svetlošću.

Prvorođeni iz mrtvihFunerarne probe (kušenja) Arkanuma 13. odvijaju se kao duboko delo u velikim arhajičkim misterijama.

Iz starih grobova prastarih vremena digli su se strogi hijerofanti velikih misterija.

U groznoj noći vekova, stara dela 13. Arkanuma odjekivala su neizrecivim melodijama, u podzemnim kavernama zemlje.

Sačuvati telo mladim, tokom miliona godina i nikada ne umreti, bila je oduvek najveća težnja velikih Majstora Alhemije.

Mi kažemo: bolja je večita starost. Venerabilni starac, sa Kupidonovim darom, uvek je van opasnosti pada.

Oni koji dobijaju Eliksir Dugog Života umiru, ali ne umru. Gospod Kompasije je dobio sjajni Eliksir Dugog Života; ali je njegovo telo bilo balsamovano za smrt.

Trećeg je dana Majstor supremne kompasije stigao pred Sveti Grob i glasno je dozivao, invocirao je svoje telo. Skupa s njim bili su anđeli smrti i svete žene.

Ehekatl (Ehecatl), Gospod Kretanja, ulazeći u Sveti Grob, rekao je rajskim glasom: «Isuse, ustani sa telom iz groba!» Ehekatl, Anđeo Kosmičkog Kretanja, indukovao je u Isusovo telo aktivnost i kretanje.

Podigavši se, telo je prodrlo u Supraosetljive Svetove. Isusovo fizičko telo utopilo se u Unutrašnje svetove. Tamo su ga dočekale u astralnom telu svete žene, donoseći aromatične lekove. One su negovale Isusovo telo ovim melemima. Telo se pokorilo višim naredbama i prodrlo je u astralno telo Majstora kroz superiorni deo sideralne glave.

Tako je iz mrtvih vaskrsao Obožavani. Telo je napustilo Sveti Grob i udubilo se u Unutrašnje Svetove.

Posle Vaskrsenja, Isus se pojavio pred učenicima u Emausu i večerao je sa njima (Luka 24: 30, 31). Isus se pojavio pred jedanaestoricom svojih apostola koji su bili okupljeni i demonstrirao im je izvanrednim činjenicama realnost svog Vaskrsenja (Jovan 20: 19, 20). Sakralni Spisi svedoče o različitim pojavljivanjima Božanskog Majstora posle njegovog Vaskrsenja.

Majstorovo telo je ostalo udubljeno u Supraosetljivim Svetovima. Telo divinalnog Rabina iz Galileje ušlo je u stanje Džinas. Isus je umro, ali nije umro. Sada, Majstor živi u Šambali (Shambali) u orijentalnom Tibetu. Tamo živi sa istim telom sa kojim je vaskrsao. U Šambali borave zajedno sa njim i drugi sveti Majstori koji su osvojili neizrecivo Vaskrsenje.

Veliki Majstor Zanoni ostvario je Vaskrsenje i održao se mladim milionima godina. Nažalost, izgubio je glavu pod giljotinom za vreme Francuske Revolucije. Pao je zato što se oženio. Zaljubio se u mladu umetnicu iz Napulja. Ovo je bila njegova greška.

Jedan Veliki Majstor tatarski, čije telo postoji milionima godina, rekao nam je tekstualno sledeće: «Istinski Majstor je samo onaj koji je umro. Pre nego što će umreti, u stvarnosti nije ništa drugo, nego samo glupan».

Božanstveni Rabin iz Galileje je prvorođeni iz mrtvih. Zato što, pored činjenice što je vaskrsao iz mrtvih, on je Komandant Duša.

Konte Sent Žermen (Saint Germain) poseduje u ovom momentu isto telo koje je bilo poznato tokom XVII i XVIII veka u evropskim kaljevskim Dvorovima.

Posle Vaskrsenja fizičko telo ostaje u Džinas stanju, odnosno potopljeno u Supraosetljivim Svetovima. Nesumnjivo, može ući u fizički svet svaki put kad god Majstor zaželi.

Majstori Savršenosti žive u ovim tako uzvišenim uslovima, samo da bi rukovodili tok života bezbrojnim vekovima.

Osuđeni od njih samih da žive milione godina brinući se o prolazu stoleća, ovi neizrecivi Bogovi jesu tihi nadzornici Zaštitnog Zida. Ovaj odbranbreni zid bio je podignut od krvi ovih Svetaca Blagoslovenog. Ovaj je zid čuvar čovečanstva od svanuća kreacije.

Tajni put je pun beskonačnih patnji. Tajni put nas vodi direktno u Apsolutnost, gde sjaji netvorna svetlost.

Isus Hristos, prvenac iz mrtvih, živi sada u Šambali. Ova tajna domovina se nalazi u Džinas stanju. Ovde ima obožavani Blagosloveni svoj sakralni Hram.

Sjaji orijentalno nebo od ukupne ljubavi Majstora. Stidljivi cvetići sa putanje, koje Svetac Svetaca gazi, a da im zlo ne nanosi, prijatno su dotaknuti ujedno sa mirisavim povetarcem.

Sjajna vatra, čiste vode života, zemlja nežno namirisana, plahoviti vazduh tibetanske Šambale opijeni su slavom ovog Obožavanog koji jeste, koji je bio i koji treba da dođe.

Mahabharata Babaji (Babadži), koji čuva svoje telo više miliona godina, obećao je da javno predaje nauku koja će da dozvoli imortalizaciju tela od mesa i kostiju. Ovde, u ovoj knjizi, uručuje se ova nauka. Bilo je ispunjeno obećanje besmrtnog Babadžija.

Samael Aun Weor. Poruka Vodolije, Pglavlje 2.
 

   Zodiac -
Zodia Peştilor- Peşti

 

 

AddThis Social Bookmark Button