Samael Aun Weor - Revolucionarna Psihologija

Autor Editor VOPUS   

PREDGOVOR

Studija hronike čoveka, njegovih nemira, čežnji, želja, njegovih intimnih impulsa, emocija, strasti, nada, njegovih beznađa, strahova, osujećenosti, zavisti, njegovih ljubomora, itd., itd., još iz vremena koja se ne pamte, predstavljao je cilj, zadatak kojeg je trebalo da ispune preceptori čovečanstva. Ovakve su se radnje prihvatili i antički egipatski Sveštenici kada su podigli, u Kemovoj zemlji izgoreloj od sunca, svoje Hramove i Sanktuare radi razvijanja Osirisovog Kulta i refleksije ovoga unutar čoveka, nastojeći da ga transformišu od običnog čoveka u Adepta ili Hijerofanta.

Na isti način, među Tibetanskim misterijama postojala je, i još postoji, inherentna tematika za izučavanje onoga što Lamaizam naziva: Nepoželjni Psihološki Agregati, vršeći aluziju na Neuredne Energije koje se nalaze i zajedno žive umutar ljudske psihe, prouzrokujući protivrečne, arbitrarne, loše i, naravno, štetne oblike ponašanja, kako onome ko od ovoga pati tako i onima iz okruženja. Za eliminaciju ovih faktora, Lamaizam i budizam predlagali su i predlažu ono što oni nazivaju: SAMO-PONIŠTAVANJE ili PSIHOLOŠKA AUTO-DEKAPITACIJA; i na ovu proceduru se odnose hiljade disciplina predavanih od strane ovih sjajnih Duhovnih nadzornika; i u istoj meri, celo ovo učenje biva osnova duboko značajnih Mandala, o kojima je sa toliko prožetosti pisao C.G. Jung u mnogim svojim delima.

Grčka filozofija, sestra Egipatske filokalije, učinila je da se rodi nauka Duše ili Psihologija, od grčkog: Psyché i Logos (doslovno: rasprava o Psihi ili Duši). Isto tako, Grci su bili zaokupljeni idejom da razvijaju, u okviru Misterija iz Eleusisa i onih Dionisijevih, učenje namenjeno skraćivanju mračne zone ljudskog ponašanja i elaborirali su ceo didaktički i dijalektički program, kako bi učinili da Inicijati shvate hitnu potrebu da eliminišu, svako svoju partikularnu Meduzu, svog Minotaura, drugim rečima: njihove otrovne Gorgone koje, kao neke nesite furije, traže da destabilišu Harmoniju, Sreću i Unutrašnju ili čak Anđelsku lepotu ljudskog roda.

           Sa druge strane Atlantika, narodi Srednje Amerike kao: Maje, Asteci, Olmeci i iz Južne Amerike: Inka, Čibka, Araukanci, Qechuani, i mnogi drugi, takođe su upozorili o prisustvu, unutar čoveka,  mnogobrojnih i različitih „Zlokobnih Posetilaca" koji stvaraju unutar ljudske žrtve svakojake moralne, društvene i psihosomatske nesreće. Dovoljno je da napomenemo, na primer, reinkarnaciju ovih zala, koja je personifikovana Boginjom Meseca COYOLXAUHQUI, neprijateljicom HUITZILOPOCHTLI-a (Sunce, Svetlost, Božanska Mudrost, dobro, itd.) i u čijoj se pratnji, prilikom malefičkog hodočašća, nalazilo ČETIRI STOTINE JUŽNJAKA (zla stvorenja, anarhičkog karaktera, grubi i dijabolčki), kako u ovom slučaju potvrđuje astečko predanje. Ako bi učinili vremensku regresiju, doznali bi takođe da su primitivni hrišćani imali u vidu, na isti način, prisustvo malefičkih entiteta u unutrašnjoj strukturi bilo kog ljudskog stvorenja. Ukupna hrišćanska dijalektika bila je uvek usredsređena da uspeva izbaciti onog ko je zao, bezbožnika (kako ga nazivao Pavle iz Tarsa), radi ponovnog uspostavljanja Mira i zajedništva sa Divinitetom, unutar protagoniste Svetih Knjiga, koji nije bio i neće biti drugo, već samo ljudsko biće.

Ako sagledamo sve ove filozofske, psihološke i isto tako teološke koegzistencije, možemo reći da je čovečiji trud, radi nalaženja svojih autentičnih korenova, svog istinskog identiteta i svoje legitimne Vrednosti sa kojima je bio osposobljen u Aurori Kreacije, trajao je i trajaće tokom epoha, budući da urođeno stanje ljudske vrste jeste da se hiljadama puta upita: „Ko sam? Zbog čega sam ovde? Odakle dolazim i kuda se usmeravam?"

Ova rasprava, poštovani čitaoče, plod je grandiozne konceptualne sinteze, koja još nikada nije bila urađena na psihološkim i duhovnim terenima o kojima smo govorili u predhodnim paragrafima. Venerabilni Majstor Samael Aun Weor, ostavlja nam u zadužbinu, u ovim stranicama, vekovnu Mudrost u vezi sa ovom velikom avanturom, koja je toliko podsticala čovečanstvo i koja se dokazuje da je: „Osvajanje čovekovog integriteta", u njemu samom, kako bi dalo kao fascinantan rezultat, stvaranje kompletnog novog svetskog poretka, podignutog na neverovatnim stabilnim i permanentnim osnovama.

Da, fundamentalno je POZNAVATI SAMOGA SEBE, kako bi mogli umeti da živimo u spoljašnjem ambijentu i u unutrašnjem koji je svima inherentan. Ničemu nam nije služila bogata intelektualna kultura, koju smo zaradili tokom vekova, jer nam je ona donela samo tehnološko savršenstvo, rafinament i određeno maskiranje naših agresivnih instikata. Hitno su potrebne OSNOVNE PROMENE, ako stvarno želimo da utemeljimo naš život, lični i kolektivni, na osnovama koje nam obećavaju plodne nade, zajedničko blagostanje i kao korolar: autentičani društveni, materijalni i duhovni progres.  

Ovo delo je najbolji početak za sve one osobe koje stvarno teže ka Višem Nivou Bića, onostrano svakom ekslusivnom moralističkom, tradicionalnom, ekonomskom i drugim shvatanjima. U REVOLUCIONARNOJ PSIHOLOGIJI vrši se duboki rez u tkivima našeg duhovnog života i daju se praktične formule kako bi bilo koji čitalac, ozbiljan i iskren, zainteresovan za Unutršnje Samo-Usavršavanje, uspeo da se otarasi činilaca koji mu uslovljavaju i falsifikuju Personalitet, i da obnovi samog sebe posredstvom konstantnog SAMO-OPAŽANJA, postepenog SAMOOTKRIVANJA, intimne SAMO-ANALIZE i SISTEMATSKOG UNIŠTAVANJA ŽIVOTINJSKOG EGO-a, da bi se potom preporodio i dobio podsticaj prema terenima NEPROMENLJIVOG BIĆA, realnog i, na revolucionaran način, sve transformirajućeg.

REVOLUCIONARNA PSIHOLOGIJA, kao što  i njeno ime pokazuje, potrebna je da bi napravila hekatombu unutar nezdrave Psihološke domovine, koju sadašnji čovek nosi u svojoj unutrašnjosti; a iz ruševina ove psihičke kataklizme trebalo bi da se pojavi Nebeski Jerusalim, Kristalno Ostrvo, Jelisejska Polja, Vrt Hesperida ili, drugačije rečeno, neprobojno sklonište Buntovnih Duhova koji su dotakli KRAJNjE OSLOBOĐENjE...

  V.M. Kwen Khan

Samael Aun Weor_Revolucionarna psihologija

  Naruči knjigu

Elementoterapia

 

 

AddThis Social Bookmark Button