Autor Óscar Uzcategui Q.   

 


Zmija je moja majka, orao je moj otac, beskonačnost je moj dom, Čovek sam od slame, sa žarkim željama da stignem do Boga. Vodič mi je jedna zvezda, i noću i danju, i prema njoj ja usmeravam srce moje, i napore moje, u potrazi za mudrošću.
 
Prelazim veliku pustinju. Suvi vetar i žarko sunce, ubrzanim ritmovima doboša stvaraju mi moje novo meso. Čuo sam Osirisov plač, sa divljenjem sam posmatrao njegovu smrt. Bio sam nemi svedok aurore zalaska sunca, koji život daje, i strpljivo čekam, dan za danom, njegovo blistavo vaskrsenje u okultnom sanktuarijumu moje pokajničke duše.
 
Moje oči još nisu videle božansku auroru, ali u Božijem razboju tka se, rukama Boginje Nephtis, put kog treba da sledim  sada, sutra i zauvek. Ne poznajem prošlost i tim manje budućnost, ali sila Božija koja u meni vri, dakako, poznaje veliki tunel sudbine i jednačine koje treba da se reše.
 
Bog je Bog i gde je On tu su i Bogovi. Ovaj je Bog taj koji, tvojim posredstvom, ovo čita i biće onaj Bog koji će tvome srcu dati pravo razumevanje ovoj kratkoj refleksiji. Živi radi Boga, umri radi Boga, pretvarajući se u samog Boga!
 
Njegovo je ime Tetragrammaton, Om je njegova manifesatacija, Agla je njegova volja i Eiege je njegova molitva. Ne traži više od ovoga, jer se ostalo nalazi u akciji...

 

  Kwen Khan (Óscar Uzcategui Q.), Sećanja tebanskog sveštenika

Există 
Dumnezeu- Albert Einstein. Frigul, Lumina si Dumnezeu

 

 

AddThis Social Bookmark Button