Sedam Crkava – Sedam Čakri

Autor Samael Aun Weor   

 Savršeni brak, Poglavlje 8.

Čovek je trijada sastavljena iz tela, Duše i Duha. Između Duha i tela postoji medijater. To je Duša. Mi, gnostičari, znamo da je Duša odevena divnom odećom. To je Astralno telo. Već znamo, zahvaljujući našim gnostičkim izučavanjima, da je astral dupliranje organizma i on da je osposobljen sjajnim unutrašnjim čulima.

Sedam crkava, Čakre - Lidbiter (Leadbetter)

Veliki ultravidovnjaci govore nam o sedam čakri, a gospodin Lidbiter (Leadbeater) ih detaljno opisuje. Ove čakre su ustvari čula astralnog tela. Pomenuti magnetski centri u vezi su sa žlezdama sa unutrašnjim lučenjem.

U laboratorijumu ljudskog organizma postoje sedam sastojaka podvrgnutih trostrukoj nervnoj kontroli. Živci, kao agenti Zakona trougla, kontrolišu Žlezdani septenar (sedmicu). Postoje tri različite nervne kontrole koje međusobno dejstvuju,  to su: prva, nervni cerebro-spinalni sistem - agent svesnih funkcija; drugi, veliki simpatički nervni sistem - agent podsvesnih, nesvesnih i instinktivnih funkcija; treći, parasimpatički sistem ili vagus - koji sarađuje kočeći instinktivne funkcije pod kontrolom pameti.

Cerebrospinalni sistem je presto Svetog Duha. Veliki simpatički sistem je vehikl Astrala. Vagus ili parasimpatički sistem ostvaruje zapovesti Pameti. Tri radijusa i sedam magnetskih centara osnova su svakog Kosmosa, kako u velikoj beskonačnosti tako i u maloj beskonačnosti. „Ono što je gore jeste kao ono što je dole."

Sedam crkava, Čakre

Sedam glavnijih žlezdi iz ljudskog organizma konstituišu sedam laboratorijuma kontrolisanih od Zakona trougla. Svaka od ovih žlezdi ima svog eksponenta u nekoj čakri organizma. Svaka od ovih sedam čakri nalazi se u tesnoj vezi sa onih Sedam Crkava kičmene moždine. Sedam Crkava kičmene moždine kontrolišu sedam čakri velikog simpatičkog nervnog sistema.

Sedam crkava stupaju u intezivnu aktivnost istovremeno sa podizanjem KUNDALINI duž medularnog kanala. Kundalini sjaji u elektronima. Mudraci meditiraju o njoj, devotani je obožavaju, a u domovima gde vlada Savršeni brak radi se sa njom, na praktični način.

Kundalini je Solarna vatra zatvorena u seminalnim atomima, elektronska žareća supstanca Sunca koja nas, kada je oslobođena, pretvara u strašno božanske Bogove.

Vatre srca kontrolišu uzdizanje Kundalini kroz medularni kanal. Kundalini se razvija, evoluira i napreduje u skladu sa zaslugama srca. Kundalini je primordijalna energija zatvo-rena u Crkvi iz Efesa. Ova Crkva nalazi se za dva prsta iznad anusa i za dva prsta ispod genitalnih organa.

Božanska Vatrena Zmija spava unutar njene Crkve, uvijena tri i po puta. Onda kada Solarni i Lunarni atomi stupaju u kontakt u TRIVENI, blizu repne kosti, budi se Kundalini, Igniska Zmija naših magičnih moći. Srazmerno sa podizanjem Zmije kroz medularni kanal stupa u aktivnist svaka od onih Sedam Crkava.

Sedam crkava, Čakre - Čakra Muladhara

Čakre gonada (seksualni organi) rukovođene su od Uranusa, a pinealna žlezda, koja je u superiornom delu mozga, kontrolisana je od Neptuna. U ovom paru žlezda postoji čvrsta veza, a Kundalini treba da ih ujedini posredstvom Sakralne Vatre da bi se osvojila duboka Realizacija.

Crkva iz Efesa je lotos sa četiri divne latice. Ova Crkva sjaji kao deset miliona sunaca. Elementalna Zemlja Mudraca osvaja se pomoću moći ove Crkve.

Sedam crkava, Čakre - Čakra Svadistana

Kada se Kundalini diže u oblast prostate stavlja u aktivnost onih šest latica Crkve iz Smirne. Ova nam Crkva pridaje moć da dominiramo elementalnim vodama života, a isto tako, i sreću da stvaramo.

Kada Zmija stigne do regiona pupka možemo vladati nad vulkanima, zato što elementalna vatra mudraca odgovara Crkvi iz Pergama, situirana u solarnom pleksusu. Pomenuti centar kontroliše slezinu, jetru, pankreas, itd., itd. Ovaj centar iz Pergama ima deset latica.

Sedam crkava, Čakre - Čakra Manipura

 Zajedno sa podizanjem Kundalini u oblasti srca ulazi u aktivnost Crkva iz Tijatire, sa njenih dvanaest blistavih latica. Ova Crkva nam pridaje moć nad elementalnim vazduhom mudrih. Razvijanje ovog srčanog centra pridaje nam inspiraciju, predosetljivost, intuiciju i moći da izlazimo sa astralnim telom, kao i moć da postavimo telo u stanje Džinas.

Sedam crkava, Čakre - Chakra Anahata
          Drugo poglavlje Apokalipse odnosi se na one četiri inferiorne Crkve iz našeg organizma. Ova četiri centra poznata su kao Fundamentalni ili Osnovni, Prostatični, Pupčani i Srčani. Sada ćemo studirati ona tri superiorna magnetska centra pomenuta u Apokalipsi u trećem poglavlju. Ove tri superiorne Crkve jesu: Crkva iz Sarda, iz Filadelfije, iz Laodikije.
          Podizanje Kundalini do oblasti stvaralačkog grla daje nam snagu da čujemo glasove bića koji žive u Višim svetovima. Ova je čakra u vezi sa čistom Akašom. Akaša je agent zvuka. Grlena čakra je Crkva iz Sarda. Kada Kundalini otvara Crkvu iz Sarda, tada će procvetati na našim plodnim usnama pretvarajući se u verbum. Grlena čakra ima šesnaest lepih latica.
Sedam crkava, Čakre - Čakra Vishuda

Kompletan razvoj ovog Akaškog centra dopušta nam da očuvamo da naše telo bude živo i u toku dubokih noći velike Pralaje (Pralaya). Nemoguće je inkarnirati veliki Verbum bez da probudimo Sakralnu zmiju. Na precizan način, Akaša je agent Verbuma. Ona je za verbum ono što su metalne žice za elektricitet. Da bi se Verbum manifestirao potrebna mu je Akaša.

Akaša je agent zvuka. Kundalini jeste Akaša. Akaša je seksualna. Kundalini je seksualna. Magnetski centar gde živi Kundalini normalno je da je seksualan, kako to dokazuje konkretna činjenica mesta na kom se nalazi: dva prsta iznad anusa i dva prsta ispod genitalnih organa. (četiri prsta poprečno je prostor gde je situiran.)

Samo seksualnom magijom moguće je da probudimo Kundalini i da je totalno razvijemo. Ovo je to što se ne sviđa infraseksualcima. Oni sami sebe smatraju da su najistaknutiji i smrtno mrze seksualnu magiju.

Jednom, nakon što je slušao konferenciju o seksualnoj magiji koju smo mi održali, neko je prigovarao govoreći da mi gnostičari tako korumpiramo žene. Ova individua bio je infraseksualac. Čovek je prigovarao jer smo mi predavali Nauku regeneracije ali, za razliku, nije protestvovao protiv intermedijarne seksualnosti, niti protiv prostitutki, niti protiv poroka onanizma, niti je rekao da je moguće da su ti ljudi korumpirani. Protestvovao je protiv Doktrine regeneracije ali ne i protiv Doktrine degeneracije. Takvi su infraseksualci. Oni se osećaju neiskazivo superiorniji od svih osoba sa normalnom seksualnošću. Oni se bune protiv Regeneracije a brane Degeneraciju.

Infraseksualni nikada neće moći inkarnirati Verbum. Oni pljuju unutar Sakralnog Sanktuarijuma seksa, a zakon ih kažnjava tako što ih zauvek baca u Ambis. Seks jeste Sanktuarijum Svetog Duha.

Kada Kundalini stiže do visine prostora među obrvama otvara se Crkva iz Filadelfije. Ovo je Oko mudrosti. U ovom magnetskom centru boravi Otac koji se nalazi u tajnosti. Čakra prostora među obrvama ima dve fundamentalne latice i veoma mnogo divnih radijacija. Ovaj centar je presto pameti. Nijedan istinski vidovnjak neće reći da je vidovnjak. Nijedan istinski vidovnjak ne kaže: „video sam". Ultravidovnjak Inicijat kaže: „mi smatramo".

Sedam crkava, Čakre - Čakra Ajna

Svakom su ultravidovnjaku potrebne Inicijacije. Vidovnjak koji nema Inicijacije rizikuje da čini veoma teške greške. Vidovnjak koji svima prepričava njegove vizije rizikuje da izgubi fakultet. Brbljivi vidovnjak može takođe da izgubi ravnotežu pameti. Ultravidovnjak treba da bude ćutljiv, ponizan, skroman. Ultravidovnjak treba da bude kao dete.

Kada Kundalini dostiže visinu pinealne žlezde, otvara se Crkva iz Laodikije. Ovaj lotosov cvet ima hiljadu sjajnih latica. Pinealna žlezda je pod influencijom Neptuna. Kada se otvara ova crkva, osvajamo poliviđenje (višestruko viđenje), intuiciju, itd, itd.

Pinealna žlezda nalazi se na intiman način u vezi sa čakrama gonada ili sa seksualnim žlezdama. Za koliko je veći stepen seksualne potencije, za toliko je veći stepen razvijenosti pinealne žlezde. Za koliko je manji stepen seksualne potencije, za toliko je manji stepen razvijenosti pinealne žlezde. Uranus, u seksualnim organima i Neptun, u pinealnoj žlezdi, ujedinjuju se da bi nas vodili ka totalnoj Realizaciji.

Sedam crkava, Čakre - Čakra Sahasrara

U Školama za Regeneraciju (toliko smrtno mrske infraseksualnima) poučavani smo da radimo na praktičan način sa Naukom Uranusa i Neptuna.

Put TAO uključuje tri puta, a ovaj je četvrti. Mnogo se pričalo o Četiri puta. Mi gnostičari idemo potpuno svesni Četvrtim putem. Dok traje seksualni čin transmutiramo grube instinkte fizičkog tela u volju, emocionalne strasti iz Astrala u ljubav, mentalne impulse u razumevanje; i, mi, kao duhovi, ostvarujemo Veliko Delo. Na ovaj način prelazimo u praksi onih Četiri puta. Nije potrebno da postanemo fakiri za prvi put, niti kaluđeri za drugi put, niti eruditi za treći. Put Savršenog braka omogućava nam da idemo na četiri puta upravo za vreme seksualnog čina.

Od prvog stiha pa do sedmog Apokalipsa govori o repnom centru. U ovom centru nalazi se Crkva iz Efesa. U ovom stvaralačkom centru nalazi se tri i po puta uvijena Igniska Zmija. Onaj koji je budi i čini da se ona diže kroz kičmene moždine, primće Ognjeni Mač i onda ulazi u Raj.

U Zmiji se nalazi spasenje čovekovo, ali treba da budemo budni pred lukavstvom Zmije. Treba da kontempliramo zabranjeno voće i da mu udišemo miris, ali setite se što nam rekao Gospod Bog (Jehováh): „Ali s drveta od znanja dobra i zla, s njega ne jedi; jer u koji dan okusiš s njega, umrećeš.“ Treba da se radujemo sreći u ljubavi i da žarko volimo ženu. Zadivljuje nas dobra slika, lepo muzičko delo dovodi nas do ekstaze, ali lepa žarko voljena žena stvara nam želju da je u činu posedujemo. Ona je živa reprezentacija Boga-Majke. Seksualni čin sa obožavajućim bićem ima njegove neosporavajuće slasti. Seksualno zadovoljstvo jeste čovekovo legitimno pravo. Radujte se sreći ljubavi, ali ne prosipajte seme; ne činite svetogrđe; ne budite fornikator. Neporočnost nas preobražuje u Bogove, fornikacija nas preobražuje u Demone.Sedam crkava, Čakre - Krumm Heller

Krum Heler (Krumm Heller) je rekao: „Setijeni su obožavali veliku svetlost i kazivali su da Sunce, u svojim emanacijama, stvara u nama gnjezdo i konstituiše Zmiju". Nasenjani[i] (Naaseni) su rekli: „Svi ćete vi biti Bogovi ako izađete iz Egipta i pređete Crveno more". Krum Heler nam priča, u njegovoj „Gnostičkoj crkvi", da je ova sekta imala kao sakralni predmet Pehar u kom su stavljali Benjaminovo seme. Ovo, po Hujrakoči (Huiracocha), bila je smeša vina i vode. Veliki Majstor Krum Heler kaže da na oltaru Nasenjana nikada nije nedostojao sakralni simbol Seksualne Zmije. U realnosti, „sila, snaga koja je pratila Mojsija bila je Zmija podignuta na štap, koja se potom pretvorila u sam štap. Zmija je bila, sa sigurnošću, ta koja je govorila ostalim zmijama, a i ta koja je kušala Evu".

  Mudri Hujrakoča, u drugom paragrafu njegovog besmrtnog dela naslovljenog „Gnostička crkva", kaže: „Mojsije je, u pustinji, pokazao njegovu sopstvenu Zmiju podignutu na Štap, i rekao im je da onaj koji će iskoristiti tu Zmiju neće biti ozleđen na svome putu". Sva blistava Mojsijeva moć nalazi se u Kundalinijevoj Sakralnoj Zmiji. Mojsije je vrlo mnogo praktikovo seksualnu magiju da bi podigao Zmiju na štap. Mojsije je imao suprugu.

U prevelikim tminama prošlih vekova, sublimni i umereni Hijerofanti Velikih Misterija bili su revnosni čuvari Velikog Arkanuma. Veliki Sveštenici podnosili su zakletvu na ćutanje, a ključ Kivota Nauke bio je skriven od očiju naroda. Seksualnu Magiju poznavali su i praktikovali samo veliki Sveštenici. Mudrost Zmije je osnova Velikih Misterija. Sve ovo upražnjavalo se u školama Misterija iz Egipta, Grčke, Rima, Indije, Persije, Troje, asteškog Meksika, inkaškog Perua, itd., itd.

Krum Heler nam priča da „u Homerovom spevu upućenom Demetru, koje je pronađeno u nekoj ruskoj biblioteci, opaža se da je sve kružilo oko fiziološko-kosmiškog čina velike transcendencije". U tom arhaičkom spevu onog Čoveka-Boga, koji je opevao staru Troju i Ahilov bes, jasno se uočava seksualna magija služeći kao ugaoni kamen velikog Hrama iz Eleuzisa (Eleusis).

Igra nagih, opojna muzika iz hrama, poljubac koji opija, tajanstvena čar tajnog čina, stvarali su od Eleusisa Rai božanstvenih Bogova i Boginja. Tada niko nije mislio na „svinjarije" nego na svete i sublimne stvari. Nikome ne bi palo na pamet da profanira hram. Parovi su znali da se povlače na vreme kako bi izbegavali prosipanje Sakralnog vina.

U Egiptu se pojavljuje OSIRIS, Muški princip, licem u lice sa ISIS, večiti i najvoljeni Ženski princip. U ovoj Kemovoj od Sunca izgoreloj zemlji, Gospod ukupnog savršenstva takođe je radio sa Velikim Arkanumom A.Z.F., upravo kada se nalazio u svom inicijatičkom pripremanju, pre nego što bi započeo svoj zadatak. Tako stoji zabeleženo u memorijama Prirode.


[i] Naaseni (ili Naasenieni) bili su gnostička sekta čije ime dolazi od jevrejske reči „naas" (zmija), zbog toga su bili nazivani „obožavaoci zmija".


Sedam crkava, Čakre - Venera (Venus)

U Fenikiji, žarko se voleli Herkules i Dagon; u Atici, Pluton i Persefona; ali kako kaže Krum Heler, već se kod njih jasno govorilo o Falusu i uterusu; „to je Lingam-Joni (Yoni) grčkih Misterija".

Veliki Sveštenici iz Egipta, stari naslednici arhajičke mudrosti koju su kultivisali Atlantiđani, predstavili su IBIS TOTA (Thot) sa virilnim udom u stanju erekcije, i Krum Heler priča da je na tom Ibis Totovom falusu u erekciji bila napisana rečenica koja je glasila: „Davalac Razuma". Pored inskripcije slavno je blistao lotosov cvet.

Stari mudraci Sakralnog Egipta urezali su na njihovim milenijumskim zidovima božanski simbol Seksualne Guje.

Nesaopštiva je bila Tajna seksualne magije. To je Veliki Arkanum. Oni nesrećnici koji bi razotkrili nesaopštivu tajnu bili su osuđeni na smrt. Bili su vođeni u dvorište popločano kamenom, i ispred milenijumskog zida prekrivenog krokodilskim kožama i nerazumnim hijeroglifima, odrubila bi im se glava, isčupalo bi im se srce, a njihov prokleti pepeo bio je bačen na sve četiri strane.

Dolazi nam sada u pamet Kazot (Cazotte), veliki francuski pesnik koji je umro pod gilotinom za vreme Francuske revolucije. Ovaj je čovek predskazao na jednom slavnom banketu njegovu sopstvenu smrt i fatalnu sudbinu koja je čekala određenu grupu  plemića Inicijata koji su planirali razotkrivanje Velikog Arkanuma. Nekima je predskazao gilotinu, drugima nož, otrov, zatvor, egzilaciju. Njegova su se predskazivanja apsolutno tačno ispunila.

U srednjem veku svaki koji bi otkrio Veliki Arkanum bio bi ubijen na misteriozan način, bilo Nesusovom tunikom, bilo otrovnim sapunima koji bi stizali kao rođendanski pokloni na vratima osuđenika, bilo mirisavim buketima, bilo nožem.

Veliki Arkanum je ključ svih moći i ključ svih imperija. Moći Prirode podižu se protiv onih smelih koji pokušavaju da je dominiraju. Veliki Hijerofanti kriju njihovu tajnu, a božanski Kraljevi ne daju nijednom smrtniku tajni ključ njihove moći. Nesrecni, jadni je onaj smrtnik koji nakon primanja tajne seksualne magije ne ume da je iskoristi. Za tog bi bolje bilo da se nije rodio ili da obesi sebi mlinski kamen o vrat i da se baci na dno mora.

Prirodu ne interesuje KOSMIČKA REALIZACIJA ČOVEKA, ta stvar je čak suprotna njenim sopstvenim interesima. Ovo je razlog zbog kog se ona protivi sa svim njenim silama prema smelome koji hoće da je dominira.

Sedam crkava, Čakre - Khajurahao

Prikladno je da spomenemo interesantnu anekdotu: Jednom se po morskoj plaži šetao neki jadni carinski čuvar. Odjednom mu nešto privuče pažnju. Primetio je usred peska išibanog od razbesnelih morskih talasa Karaiba neki kožnji predmet. Čovek se približi i na njegovo veliko iznenađenje naiđe na malu tašnu ili koferčić od crne kože. Odmah se uputio prema kapetaniji pristaništa i uručio je taj predmet njegovom pretpostavljenom. Nakon što je završio zadatak otišao je kući. Kada je sledeće jutro došao na posao, viši oficir, obuzet velikim besom, uruči čoveku monedu od dvadeset „para" dok mu je govorio: Glupanu, ovo je koliko ti vrediš; uzmi ovu monedu i obesi se; ti ne zaslušuješ da živiš; kupi za ovih dvadeset „para" štrangu i obesi se o drvo! Udarila te je sreća a ti je nisi vrednovao. Tašna ili koferčić kog si mi uručio sadržao je skoro milion dolara. Beži odavde! Idi odavde, prostače! Ne zaslužuješ da živiš!

Realno, ovo je fatalna sudbina koja očekuje one koji ne znaju da iskoriste krajnje dragoceno blago Velikog Arkanuma. Oni ne vrede da žive. Od kad je sveta, nije se predavao Veliki Arkanum seksualne magije, sada ga otkrivamo. Nesrećni su oni koji, nakon što su na njihovom putu našli Blago Kraljeva, ne uzimaju ga u obzir kao i čuvar iz gornjeg primera. Ignorisati ovu stvar realno znači biti imbecil.

Da bi se probudila Kundalini potrebna je žena. Ali trebamo upozoriti da Inicijat treba da praktikuje seksualnu magiju samo sa jednom ženom. Oni koji će praktikovati seksualnu magiju sa više žena čine delikt adulteracije. Oni ne napreduju u ovim studijama. Na žalost, postoje pojedine individue koji koriste seksualnu magiju kao izgovor da bi zavodili žene. To su profanatori hrama. Ovakva vrsta muškaraca neizbežno padaju u crnu magiju. Upozoravamo žene da se dobro čuvaju od tih seksualno perverznih ličnosti.

Isto tako postoje mnoge žene koje, sa izgovor da „kobajagi" radi duboke Realizacije, slede bilo kog muškarca. Ono što žele takve strastvene žene, to je da zadovolje njihove karnalne želje. Svet je svet, i od kada razotkrivamo Veliki Arkanum pojavile se, kako se i očekivalo, svinje koje nogama gaze Doktrinu i zatim umiru zatrovani Hlebom Mudrosti. Kult seksualne magije može se praktikovati samo između supruga i supruge. Razjašnjavamo ovu stvar da bismo izbegli zavođenja i karnalne otimačine, i strstvene svete bludnosti.

Seksualna sila je strašno oružje. Naučnici nisu mogli naći poreklo elektriciteta. Mi tvrdimo da trebamo tražiti uzrok električne energije u univerzalnoj seksualnoj sili. Ova sila ne postoji samo u seksualnim organima nego i u svim atomima i elektronima Univerzuma. Svetlost Sunca jeste proizvod seksualnosti. Jedan atom vodonika seksualno se ujedinjuje sa jednim atomom ugljenika da bi proizveli solarnu svetlost. Vodonik je muško; ugljenik je žensko. Iz seksualnog ujedinjenja ovih dvoje proizilazi sunčeva svetlost. Dokazuju se veoma interesantne studije nad procesima ugljenika. Ovi procesi jesu gestacija svetlosti.

Cauza causorum elektriciteta treba se tražiti u Serpentinskoj Univerzalnoj Vatri. Ova Vatra boravi u elektronima. Mudraci meditiraju o njoj, mistici je obožavaju, a oni koji slede put Savršenog braka praktično rade sa njom.

Seksualna sila je ozbiljno oružje u rukama Belih magova i Crnih magova. Mišljenje privlači u kičmeni stub seksualni fluid da bi ga uskladištio u njegov odgovarajući džep. Zajedno sa fatalnim prosipanjem ovog fluida gube se milijarde Solarnih atoma. Pokreti seksualne kontrakcije koji slede nakon prosipanja semena sakupljaju, iz atomskih čovečijih paklova, milijarde Sotonskih atoma koji zamenjuju izgubljene Solarne atome. Tako se dešava da stvaramo Đavola u nama.

Sedam crkava, Čakre - Hristos

Kada u nama ukočimo seksualni impuls, tada se divni seksualni fluid ponovo vraća u astralno telo umnožavajući svoje neizrecive blistavosti. Tako se događa da u nama stvaramo Hrista. Prema tome, dakle, seksualnom energijom možemo stvoriti u našoj unutrašnjosti Hrista ili Đavola.

Veliki Majstor, predstavljajući inkarniranog Kosmičkog Hrista, rekao je: Ja sam hleb života. Koji jede od ovog hleba živeće vavek. Koji jede moje telo i pije moju krv ima život večni, i ja ću ga vaskrsnuti." „Koji jede moje telo i pije moju krv živii u meni i ja u njemu".

Hristos je Solarni Duh, živi Duh Sunca. Ovaj, svojim životom, čini da se razvija klas pšenice, a u zrnu, u biljnom, životinjskom ili ljudskom semenu nalazi se zatvorena, kao unutar dragocene kasete, Hristička supstanca Solarnog Logosa.

Čineći da se stvaralačka energija ponovo vraća prema unutrašnjosti i gore, oplođava se, rađa se u našoj unutrašnjosti divno dete, Astralno Hristificirano telo. Taj vehikl nam pridaje Besmrtnost. To je naš Krestos (Chrestos) medijater. Sa tim vehiklom stižemo do Oca koji se nalazi u tajnosti. „Niko neće doći k Ocu osim kroz mene", rekao je Gospod Ukupne Savršenosti.

Sedam crkava, Čakre - Hristos-krst

Astralni fantom kog poseduju smrtnici nije ništa drugo nego eboš (nacrt) čoveka. Niti je bar jedinica. Taj fasadni fantom gnezdo je demona i svakojakih nedostojnih i groznih veštica. Unutar tog astralnog fantoma živi JA (Đavo). To je Infernalna legija. Ja je Legija. Kao što se telo sastoji od mnogo atoma, isto tako se Ja sastoji od miliona Jaova, đavolskih inteligencija, odvratnih demona koji se međusobno tuku. Kada neka osoba umre postaće ta stvar: jedna „Legija". Sama u sebi osoba se pretvara u prah. Ostaje živa samo ona stvar: Legija Jaova.

Ultravidovnjaci obično nailaze na dezinkarnirane raznovrsno odevene i istovremeno na raznim mestima. Osoba izgleda da je postala više osoba; ona je Legija. Ali, kada ćemo učiniti da se u nama rodi Hrističko Astralno telo, nastavljamo posle smrti da živimo u tom sideralnom telu. Tada smo zaista besmrtni.

Ova kategorija osoba koja poseduju Hristificirano Astralno telo, posle smrti, imaju budnu Svest. Obični dezinkarnirani žive posle smrti sa uspavanom Savešću. Smrt je u realnosti povratak ka fetalnoj koncepciji. Smrt je povratak semenu. Svako koji umire povraća se nesvesno u materinsku utrobu, uspavan.

Ljudi nisu ni Dušu inkarnirali. Duša osoba je dezinkarnirana. Osobe su inkarnirale samo embrio Duše. Samo posedujući Hristificirano Astralno telo možemo inkarnirati Dušu. Obični ljudi jesu samo vehikli Jaova. Naziv svakog smrtnika je Legija.

Samo seksualnom magijom možemo učiniti da se u nama rodi Hristički astral. Iskušenje je Vatra, pobeda nad iskušenjem je Svetlost. „Ukočena želja čini da se Astralna tečnost diže, prema pinealnoj žlezdi, i tako se rađa, unutar nas, Adam Hristos - Natčovek (Supračovek)."

Sedam crkava, Čakre
 
 
AddThis Social Bookmark Button