POPOL VUH (Knjiga sa savetima)

Autor Editor VOPUS   
Popol Vuh, «knjiga sa savetima», jeste dragulj majanske literature, gde su izložene izvanredne mističke, filozofske, umetničke i duboko naučne vrednosti.
 
Maya (Maja) je bila sjajna civilizacija, potomci atlantiđana, koji su dali svetu pravi model edukacije.

POPOL VUH (Knjiga sa savetima)Nikada nećemo zaboraviti onu lepu rečenicu na majanskom ritualnom jeziku koja doslovno kaže: “HELI LAMAH ZABAC TANI”, koju su četiri jevanđelista ezoterički interpretirali na različite načine.

Veliki KABIR Isus izgovorio je, na izvanredan način, ovu rečenicu na veličanstvenom vrhu Kalvarije. „
Sada u tvoje ruke prepuštam svoj duh“; to je nesumnjivo njeno značenje na jeziku Maja.  

Očigledno, Veliki Hjierofant Isus učio je jezike NAGA i MAYA u Orijentalnom TIBETU, a ovo je dokazano.

U sakralnom manastiru iz Lase (LHASSA), na Tibetu, još postoji knjiga koja doslovce kaže sledeće: “Isus se pretvorio u najvećeg Majstora koji je ikada na Zemlji postojao”.

 
 Neki mudri pisac je rekao:POPOL VUH (Knjiga sa savetima)
Istorijski je utvrđeno da NAUKA-RELIGIJA znana od Hristosa u Egiptu, Indiji i Tibetu, bila je Maja.
 
Postojao je duboki okultizam Maja, nesumnjivo Hristosu poznat, koji je odabrao simbole (Maja) kao dokaz njegove oplođavajuće ljubavi.

Ne može se više pretpostaviti kao slučajnost činjenica da je odabrao Majanski Krst, Trojstvo i Dvanaest Apostola i mnogo drugih simbola, kako bi podvukao ogroman naučno-religijski smisao njegovih pridika.

Više je nego evidentno da su Maja Atlantiđanski doneli svoju Religiju-Mudrost u Centralnu Ameriku. Neosporno je da su oni kolonizirali Tibet, Vavilon, Grčku, Indiju, itd. Nema nimalo sumnje da je ritualni jezik Isusa Hrista bio jezik Maja... (Tajna doktrina iz Anahuaka, pogl. 7: Atlantida)

Istraživač koji čita onostrano reči i vadi na intuitivan način skrivenu sadržinu iz ovih iskaza, otkriće tačne tehnike radi dezintegracije Gospode iz Xibalbá-e, koji su po saznanju Maja Neprijatelji Čoveka, oni koji prouzrokuju bolesti i Smrt. Ovi su živa reprezentecija psiholoških agregata koje nosimo u našoj unutrašnjosti: Razvrat, Ponos, Lenjost, Pohlepa, Zavist, Strast, Gnev, itd.
 
Xibalbá ima tačnije značenje «demon», a priča o “Magovima” jeste Izvor Mudrosti za one koji traže da se Usavrše. Ovo sadržava tačnu didaktiku za eliminisanje onih nepoželjnih faktora koji proizvode bolesti i smrt.

Otkrivamo u ovoj sjajnoj riznici Popol Vuh, izvanredne Kosmičke Principe, kao što je Majka Božanska, one Mlade Ixquic (one od krvi), koja će magičnim aktom stvoriti dva Božanska blizanca, Hunabpu (Supremnog Majstora Mađioničara) i Ixbalanqué (Vrača), koji su svojevremeno pobedili i usmrtili Gospodu Xibalbá-e (naše defekte), i tako su ponovo otkupili nasledstvo svojih Roditelja, gospodu Ahpu, predstavljanja vrednosti Bića.

KUKULCAN- Jastreb, simbol Stvaralačke Sile Trećeg LogosaJastreb je simbol Stvaralačke Sile Trećeg Logosa. Hun Hunabpu predstavlja Čovečiji Duh. Igra sa loptom je simbol rada sa Arkanumom A.Z.F., ili Superioarna Seksologija. Trinitet (Trojica) poznat je kao Cakulha, Chipí Cakulhá, Raxá Cakulhá, i ovi čine Srce Nebesko. Sa velikom tačnošću, V.M. Samael Aun Weor nam kaže:

Na terenu Duha, Jedan je Otac koji se nalazi u Tajnosti, Dva je Božanska Majka, koja je dupliranje Oca. Sakralna knjiga Maja, Popol Vuh, kaže da je Bog stvorio čoveka od blata i zatim od drveta (Atlantiđanska rasa), ali su oni zaboravili «svoje Očeve i Majke», zaboravili su «Srce Nebesko», potom je naišao veliki potop i svi su poginuli, ulazili su u pećine i ove su se rušile (odnosi se na rušenje Atlantide). Tako da, svako ima svoga Oca i svoju Majku Božansku, koji su vrlo sveti.
 
Kao Oca i Majku Kundalini vidimo one dve Kolone (Stupca), Iachin i Boaz, a one su te koje podržavaju Hram.

...Ako dublje analiziramo otkrićemo vrlo interesantan aspekat; Br.1 je otac koji se nalazi u Tajnosti, Monada, i odavde se rađa Majka Božanska Kundalini, Duada (Dvojnost); ova se dalje duplira u Br.3, koji je Otac, Majka i Sin; ovo je Božanski i Besmrtni Duh svakog stvorenja, a ono troje, Osiris Otac, Isis Majka i Horus Sin, čine ono što Sakralna Knjiga Maje, Popol Vuh, naziva «Srce Nebesko». (Tarot i Kabala,Poglp. 2. i 3).

CoatlicueViše od ovoga, bilo koja Sakralna Knjiga jeste i Kosmogonska Knjiga koja govori o poreklu beskonačnog Kosmosa sa naučnom tačnošću, i ovo je nauka alhemijske seksualne Transmutacije u ljudskom biću. U vezi sa ovim subjektom, utemeljivač Gnostičkog internacionalnog pokreta nam kaže:

Sa suzama u očima, srce mi se lomilo govoreći o stvarima o kojima ne bi trebalo govoriti, jer je kao kad bacaš bisere svinjama, ali jadno ožalošćeno čovečanstvo ima potrebe za ovima i vidim sebe uzburkanog da nešto kažem o LETEĆOJ ZMIJI.

PTICA ZMIJA

U majanskom Popol Vuh-u, Ptica i Zmija figurišu kao i Seksualni Tvorci. Tepeu i Cocumatz šalju Jastreba u beskrajno more velikog života da bi doneo Zmiju, sa čijom sjajnom krvlju mese žuti i beli kukuruz. Popol Vuh kaže da od ove krvi kukuruza, žutog i belog, pomešane sa krvlju Zmije, bog Tzacol je stvorio ljudsko meso.

Ptica predstavlja Univerzalni Duh Života. Zmija predstavlja Seksualnu Vatru Trećeg Logosa. Krv Zmije prikazuje vode Geneze, Veliku Univerzalnu Spermu, Ens Seminis ili Hrističko Seme, u čijim se vodama nalazi začeće ukupnog života. Ove su vode krv Zemlje, po majanskom filozofu. Boginja Coatlicue (Koatlike) jeste Majka Života i Smrti. (Ens Seminis).

U realnosti, seksualna Vatra Trećeg Logosa oplođuje Vode Života da bi se pojavio Univerzum.

U Teogoniji Maje, dva Boga intervenišu u Kreaciji: jedan koji daje život i moć čoveku i drugi koji mu daje Svest. Treći Logos oplođuje Vode Života, i kada su ove bile oplođene, interveniše Drugi Logos koji svojim dahom unosi Svest u sve organizme. Prenosioci akcija svih Logosnih Sila jesu Neizrecivi Bogovi.

Jastreb H. CH. UUY, američki Papagaj «Mo», Vetruška  X’ Cen Cen Bac, Tapir, Tzimink, Aax i Zmija «Can» fundamentalni su faktori iz Geogeničnih (geogenija=grana geologije koja ispituje poreklo i formiranje Zemlje) Mitova Maya. Ovi se simboli koriste egzoterično i takođe ezoterično. U egzoteričnom ili javnom domenu simbolišu delovanja plemena, istorijske događaje, itd. U ezoteričnom ili tajnom aspektu, stvar je vrlo naučna, duboko filozofska, prefinjeno umetnička, i jako religijska.

Kod Maja, Zemaljski Raj je Tamoanchan, Sakralno mesto Ptice Zmije. Tamoanchani su, ustvari, Inicijati zmije. Mit Tamoanchana jeste Ptica Zmija. Tamoanchani potiču od Tolteka, Olmeka i Maja. (Pogl. 23.Leteća Zmija. Savršeni brak).
 
Popol Vuh jeste istiniti neiscrpni izvor Gnostičke Mudrosti, dugo vremena prenošene od oca na sina (od Majstora na učenika). Ostaje nam još da istaknemo, zajedno sa Chilam Balam od Chumayela, još jednu dragocenost naroda Maja:
Oni koji poznaju proizilaze iz našeg velikog roda, majanski ljudi. Oni će razumeti značenje ovoga što je ovde, onda kada će čitati. I onda će videti, i onda će objasniti, i onda će biti jasni skriveni znaci katuna...

Kalendar Maje
POPOL VUH (Cartea cu sfaturi)
AddThis Social Bookmark Button