Moć Svesne molitve

Autor Editor VOPUS   
El Greco - Sv. Francisc de Assisi

  Prvi deo

ČETIRI STANJA SVESTI

Na terenu praktičnog života možemo opaziti četiri stanja svesti

Prvo stanje  je kompletno infra-humano, to je stanje onog subjekta koji je ostavio svoje telo u krevetu; Ego luta u molekularnom svetu sanjajući, menifestujući se u apsolutno nesvesnom stanju; na sreću fizičko telo ostaje u krevetu pasivno. Ali, kako bi bilo kad bi bio trezan, aktivan u odnosu na snove, dok Ego luta? Kakvi bi bili rezultati?
 
Drugo Stanje Svesti jeste onog čoveka koji se probudio iz običnog sna, onog koji je probuđen, aktivan za svoje snove; ovaj, koji sanja, nastaviće aktivno sa svojim snovima i na javi (pogrešno nazvano- Budno stanje). Ako se neka MOLITVA obavi na Prvom i Drugom spratu naše unutrašnje kuće, onda se dokazuje potpuno NEGATIVNA, jer može neko, u nesvesnom stanju, mehaničkom, na primer, da se moli da pada kiša, a puno Ja-ova, koji postoje u našoj unutrašnjosti (ponašaju se kao prave osobe koje nezavisno dolaze i odlaze), one nemaju želju za kišom, one mogu prisvojiti smisao molitve i tražiće da ne pada kiša. Moguće, u mehaničkom stanju, da se nešto traži radi nekih ekonomskih, moralnih, socijalnih ili političkih... potreba, ali Ja-ovi, budući da su protivrečni (svako ima svoj način razmišljanja), traže baš suprotno od onoga što želi osoba koja se moli, a Priroda se odaziva, čini, a kako su ovi veći i jači, odgovoriće sa suprotnim silama od onih koje smo mi tržili ovde u fizičkom svetu.
 
Madonna - među anđelima, minijaturaDA BI MOLITVA IMALA MOĆI, POTREBNO JE DA SE OSOBA NALAZI U TREĆEM STANJU SVESTI: intimno sećanje samoga sebe. Ako se neko koncentriše na svoju Božansku Majku Kundalini ili na svoga Oca koji se nalazi u tajnosti, nastupa intimno sećanje na sebe samog.

Ako tražimo našoj Božanskoj Majci, koja je jedan od delova našeg Unutrašnjeg Bića da izbaci bilo koji nepoželjni elemenat, postoji intimno sećanje na nas same, a molitva stiže do nje. Ovo je SVESNA MOLITVA, koja se razlikuje od MEHANIČKE MOLITVE.
 
Čevrto Stanje Svesti pripada pravim Iluminatima, Turija-ma, Bogovima-Ljudima, i onda se razgovara sa Ocem koji se nalazi u tajnosti i sa Božanskom Majkom, licem u lice.
 
Kada molimo, treba da se postavimo u Treće Stanje Svesti, na unutrašnji nivo, duboko koncentrisani, ujedinivši Mentalni, Emocionalni i Motorni Centar u savršenoj harmoniji. Nema sumnje da u našoj unutrašnjosti postoje tri brata koja žive boreći se međusobno i kojai se nikad ne nalaze u slozi; prvi je Intelektualni Centar; drugi je Emocionalni Centar; a treći je Motorni-Instinktivni-Seksualni Centar, u jednom te istom. Pamet hoće jedno, emocija drugo i seks nešto trće. Kako bi u MOLITVI KONCENTRACIJA bila savršena, efektivna, treba da je jasno pameću formulišemo, da je srcem osećamo i da se krećemo i dejstvujemo prikladno sa molitvom. UJEDINIMO U JEDNOJ TE ISTOJ CELINI MISAO, EMOCIJU ILI OSEĆANJE I DELOVANJE...   
SAMAEL AUN WEOR.
Izvodi iz Izlaganja naslovljenog «Geneza i Alhemija».

Drugi deo

Rezime o četiri stanja svesti

 

Constantin Brancusi (Konstantin Brankuš)- SanRekao sam već da postoje četiri nivoa ljudi ili Četiri Stanja Svesti, kako bi bilo jasnije.
 
Prvo Stanje Svesti je dubok i nesvesni san Ego-a koji je napustio uspavano telo u krevetu, ali putuje u molekularan svet u komi; to je inferiorno stanje.
 
Drugo Stanje Svesti je to u kojoj se nalazi snevač koji kada se vrati u fizičko telo i smatra da se nalazi u stanju jave (budnosti). U ovom slučaju snovi se nastavljaju, naravno da se nalazi u fizičkom telu u stanju budnosti...
 
Ako se ove dve vrste osoba, koje se nalaze, moglo bi se reći, u dubokom nesvesnom stanju ili one koji nastavljaju sanjajući i imaju aktivno telo za snove, mole, dakako ovim tako infra-humanim stanjima (ovi ne priznaju da poseduju negativna stanja), Priroda odgovara...
 
Onda, da bi molitva imala efektivnu vrednost u radu na nama samima, treba znači da se postavimo u Treće Stanje, koje je INTIMNO SEĆANJE NA NAS SAME, tj., na naše sopstveno Biće...  
SAMAEL AUN WEOR,
Izvod iz Izlaganja naslovljenog «Kako da proizvodimo Svetlost unutar nas samih» i doslovno je prepisano sa kasete.
 
 
Săptămâna Sfântă- Tradiţia Echinocţiului de Primăvară
AddThis Social Bookmark Button