Predavanja Gnoze dopisnim putem

Autor Editor VOPUS   


 Ako ste zainteresovani da otkrijete ogromne mogućnosti koje vam pružaju gnostička učenja, a niste u mogućnosti da lično prisustvujete ni u jednom gnostičkom udruženju, vi imate na raspolaganju DOPISNI KURS.

 Posredstvom ovoga dobićete vredan materijal u obliku brošura, elektronskim putem, pomoću kojeg biste mogli da produbite, na didaktičan način, ovu "filosofia perennis et universalis" koja je Gnoza.

  Možete nas kontaktirati koristeći obrazac za vezu