Arka Alijanse

Autor Editor VOPUS   
Neka se razume da je Alhemija stara nauka, po kojoj je moguće pretvaranje starih metala u čisto Zlato (Olovo personaliteta u zlato duhovnosti).
 Alhemija, Arka Alijanse
"Ne zna se tačno gde se nalazila kolevka, poreklo ove milenijumske nauke. Neki su autori govorili da je poreklo Alhemije u Antičkoj Kini. Drugi, po redu, tvrde da je poreklo u Antičkom Egiptu, itd., itd.

Sigurno je, samo uporedo sa dolaskom Gnoze, posredstvom velikog alhemičara Samaela Auna Weora, mogli smo na kraju razumeti realnost i dubinu Umetnosti Transmutacija. Pre nego što su se pojavila Gnostička dela na internacionalnom tržištu, postojala je serija zamršenih traktata (rasprava) koje su predstavljale beskrajne nizove poglavlja punim najneverovatnijih blesavosti u vezi sa Alhemijom. “

U Evropi, postojali su, takoreći dobronamerni ljudi, koji su verovali u alhemiju najgoreg kvaliteta. Bilo je takvih koji su sami sebe nazivali alhemičarima. Oni su u običnim kuhinjama mešali svakojake hemijske tešnosti i sve to na svetlosti sveća…

Po njima to je bila legitimna Alhemija. Nema većeg greha od ignorancije, rekao je Samael Aun Weor. Postoje, takođe, danas u Evropi, tečajevi i šalju se, kao bojagi, studentima laboratorijske sprave: epruvete, baloni, retorte, itd., kako bi dotični praktikovali, kod svojih kuća, Alhemijsku Umetnost.

“Sve su to, ljubazni čitaoče, ismejavanja, bezgranični sarkazam koji se razvija protivu ovog napaćenog čovečanstva, od strane profana i profanatora Velike Nauke. Ahemičar nije bilo ko, rekao je Majstor Samael.

Ove je stvari, na hiljade načina, objašnjavao Avatara Sinteze u svijim delima: Savršen brak, Rasprava o Seksualnoj Alhemiji, Misterija Zlatne Cvasti, Razotkriveni Parsifal, itd., itd.”Alhemija, Arka Alijanse

Majstor Samael je stalno upozoravao studente Gnoze o ozbiljnom radu na polju Alhemije.
 
Znamo da treba tesati i tesati grubi kamen, radeći u Sahaja Majthuni- seksualnoj magiji. Ne treba zaboraviti da se rafinira Sakrament Rima (ROMA-AMOR), nastavljajući sa radom u Vulkanovom Usijanom Ognjištu, bez prisustva atoma infernalne bludnosti. 
 
Podvlaći se beskonačno puta o hitnoj potrebi da se izbaci otrovni sumpor, poročna životinjska bludna vatra i da se izbegava suvi merkur, ejakulacija.

Majstor Samael je konstantno ponavljao da je Atanor (alhemijska posuda) alhemičara, jedino njegova sopstvena supruga, a ima još osoba koje misle da rade sa više žena…

Stoji zabeleženo da rad alhemičara isziskuje mnogo strpljenja i upornosti. U Hramu Visoke nauke ne možemo ući dok gazimo na antičke postulate  Alhemije, čak iako imamo vrlo dobre namere.

Treba da znamo da Arka Alijanse sadrži sjajni Sveti Pehar (Gral)-  ženski yoni, Sveto Koplje- muški lingam i Table Zakona, koje nas upozoravaju protiv adulteracije i fornikacije.

Antički Hijerofanti iz starih manastira su uvek znali da je Alhemija umetnost mešanja prirodnih latentnih supstancija u “Laboratorum oratorium” našeg fizičkog tela.

 Alhemija, Alhemijski NakitiVITRIOLvisita interiore terrae rectificando invenies ocultum lapidem. U prevodu na pristupačan jezik, kaže se: poseti unutrašnjost tvoje filozofske zemlje- fizičko telo- koju popravljajući je, naći ćeš okultni kamen-radeći sa transcendentalnom seksualnošću, tešemo grubi kamen koliko i umiremo u nama samima.

Alhemičari Srednjeg veka su uvek tražili neki kamen, koji je predstavljao ključ svih kristalizacija. Mi, gnostičari, proverili smo i znamo da je ovaj čudesan kamen isti kamen spoticanja i uzrok skandala (bruke) kojeg spominje Sveti Pavle u Svetom Pismu. Takođe je i onaj kamen koga su odbacili zidari Hrama i koji je sada stigao da bude  na pravom uglu ovoga. Znamo takođe da je dotičan kamen oslonac svakog pravog hrišćanina i onaj koji će ga odbaciti videće svoju kuću- unutrašnju- uništenu, kada će se reke razliti i vetrovi besno protiv nje (kuće) duvati, jer je njegova kuća bila građena na pesku- teorije-kako zbore Jevanđelja…”

“Drugim rečima, ljubazni čitaoče, Filozofski Kamen (Kamen Mudrosti) je sačinjen od neprestane smeše Sumpora i Merkura u pećnici naših seksualnih organa.

Sumpor je erotska sila i Merkur je seminalna energija. So je sublimirani Duh sa beskonačno mnogo kombinacija gornje pomenutih elemenata. Zato je so bila nazvana: So Univerzalne Mudrosti.Alhemija, Arka alijanse

Alhemijski odžak je kičmeni stub ili patrijarhalna palica. Kroz ovaj odžak uzdižu se pobednički atomi kreativne energije, volatilizirani erotskom snagom…

Dotičan odžak ima kanale koji služe da se diže pijaće zlato- seminalni entitet fekundiran seksualnom transcendentalnom vatrom- sve do destilatora, mozga.”

Za nedostojne sva su vrata zatvorena, osim jednnih, a to je iskreno kajanje…

Voljeni čitaoče, ako ti želiš da doživiš misterije Arke Alijanse, pogledaj samoga sebe, budi sam svoj sudija i postavi pred ssebe zdravi cilj: pronađi i izučavaj Gnozu.
 
Óscar Uzcategui. Govori Mutus Liber, odlomci iz Uvoda
 
 
 

VITRIOL
 
Există Dumnezeu- Albert Einstein. Frigul, Lumina si Dumnezeu
AddThis Social Bookmark Button