Tajne Vasione i Čoveka

Autor Óscar Uzcategui   
P.: I, šta se dešava sa Zemljom, kada se završi Kosmički dan?
O.: Dešava se to da električni vihor koji je donosio život iz ronda u rond, ponovo će ga sakupiti, ujedinjujući sve atome života našeg sveta i vratiće ih znanom kabalističkom AIN SOPH-u. Tamo će život ostati u mirovanju dok traje, kako mi gnostičari nazivamo, PRALAYA ili Kosmička noć.

P.: Dobro, kada nastupi ta Kosmička noć, šta ostaje u našem svetu?
O.: Ostaće jednostavna čaura (ljuštura) isto kao i mesec, koji gravitira oko naše planete ili meseci Jupitera itd. Svi su ovi meseci bili nekad svetovi u prošlim Kosmičkim danima ili, sanskritski rečeno, Mahamvantarama. Mesec kojeg  noću vidimo, u prošloj Mahamvantari je bio svet sa morima, okeanima, planinskim lancima, rekama, dolinama i sa atmosferom kao što je naša. Nakon što je Mesec prosledio svojih sedam rasa i svaku sa odgovarajućim sedam podrasa, život se povukao u petom, šestom i sedmom rondu i potopio se u kabalistički AIN SOPH. Zanimljivo je, Mesec je mati Zemlje, jer onda kada je nastupio Kosmički dan ili Mahamvantara Zemlje, vitalno telo Meseca prenelo se na Zemlju, koja se tad rodila kao planeta. Zbog toga su Asteci, sa svojom urođenom mudrošću, nazivali Mesec  „naša bakica”.Mesec,Tajne Vasione i Čoveka

P.: Kako su se zvali stanovnici Meseca?
O.: Seleniti. Seleniti su bili ljudi sa malo duhovnim nespokojstvima i na kraju krajeva su nestali kao rasa, onda kada je u njihovom svetu nastao haos, posredstvom zemljotresa, zemljotresa na dnu mora, uragana, itd., itd., itd. Zanimljivo je da kada su astronauti doneli kamenje sa Meseca i zatim ga ispitali u laboratorijumima, ovde na Zemlji, naučnici su ustanovili da je ovo kamenje starije od kamenja sa naše planete. Ovo potvrđuje da je Mesec stariji od Zemlje.
 
P.: Naučnici pričaju da se razmišlja o stvaranju kolonija sa veštačkim uslovima za život ljudi, na Mesecu. Vi, gnostičari, šta mislite o ovome?
O.: Nema sumnje da će intenzivirati svemirska putovanja prema našem satelitu komšiji. Zemaljski čovek ili zemaljski humanoid instaliraće tamo, na Mesecu, svakojake stvari slične onima koje imamo ovde na Zemlji. Sigurno će  tamo instalirati kockarnice, javne kuće, prodavnice, itd., itd., itd. Ljudi će putovati prema Mesecu kao turisti i živeće tamo u veštačkoj atmosferi, koju će Zemljani stvoriti. Već postoje vojni planovi da se tamo instaliraju rakete koje bi gađale tu i tu državu na Zemlji. Tako da, možete zamisliti šta nas očekuje u budućnosti.

Tajne Vasione i ČovekaP.: Ali, niste li vi rekli da je Prostor Sakralan i da Božanske Jerarhije neće dozvoliti Zemljanima da u njemu lutaju?
O.: Hoću da znate da su Božanske Jerarhije u toku sa planovima Zemljana i da će uništiti u pravom momentu i času sve planove zemaljskog humanoida. Svi njegovi projekti koji atentiraju protiv Prirode i protiv Sideralnog Prostora srušiće se kao i kula od karata. Reč je samo o vremenu. Božanske jerarhije su vrlo strpljive sa rasama i čakaju do poslednjog momenta, pre nego što će ih uništiti, kako bi videle da li se nazire kakvo kajanje u poslednjem času. Ne zaboravite da Bog, kao kreator, ne voli uništavanje, već kreaciju.
 
P.: Možete mi reći koliko traje Kosmička noć
O.: Traje 311.040.000.000.000.000 godina.

P.: Da li je moguće da me Vi informišete o ovih sedam podrasa koje su postojale u našem svetu, izvedenom od ove Arijanske rase?
O.: Odgovoriću vam sa velikim zadovoljstvom na ovo pitanje. Prva podrasa treba se staviti tamo gde su tibetanske, kineske i mongolske kulture. Druga podrasa bila je sastavljena od Riša i Indijskih Veda i kulture Maja iz Srednje Amerike. Treću podrasu činili su Egipćani, Persijanci, Mesopotamci, Asirijci, Hiti i Etrusci. Četvrta podrasa bila je predstavljena od Rima, Grčke, Kartagine, kulture Kelta, nordijaca (severnjaka) ili Vikinga. Peta podrasa je bila sastavljena od domorodskih naroda Severne Amerike, Centralne Amerike i Južne Amerike. Šesta podrasa bila je mešavina Evropljana sa narodima Amerike i sedma podrasa je konstituisana od svih mešavina koje danas postoje, naročito u Americi, Švedskoj i u ostalom svetu.

P.: Možeti mi reći koje je mišljenje Gnoze o kriogenici?Kriogenika je naučna lakrdija
O.: . Oni koji se bave ovim hoće da zamrzavaju osobe koje su u agoniji ili već umrle i radi ovoga koriste svakojaka sredstva kao soli, veoma snižene temperature, itd. Osnova kriogenike je da zahteva, da jednog dana, povrati život osobama koje su bile, prividno, sačuvane u neraspadnutom telu, uz pomoć hladnoće. Ali, ljudi iz nauke ignorišu činjenicu da ako se želi nekom vratiti život, potrebno je pored ostalog, da se spoji eteričko (životno) telo sa fizičkim telom. Kada umremo, eteričko telo se odvaja od našeg fizičkog tela i radi toga se to materijalno telo raspada u grobu. Egipćani su u davnim vremenima, stvarno, poznavali proceduru da sačuvaju ujedinjena fizičko i eteričko telo uprkos smrti i zato su uspevali da održavaju tela mrtvaca mumificirana tokom  više hiljada godina. Više od toga, Egipćani su uspevali nešto začuđujuće, kao što je, da mumificiraju žive osobe i da im tako suspenduju (odlože) život. Sve ovo, radi toga da kasnije posle više stoleća, ta mumija počinje ponovo da se manifestuje u svakodnevnom životu.

P.: Ono što mi pričate sada, podseća me na film MUMIJA, sa Borisom Karlofom u glavnoj ulozi. Da li je moguće?
O.: Iako vam zvuči i čini vam se nemogućim, da moguće je. Radi ovog su Egipćani izdvajali Dušu od fizičkog tela i ta je Duša mogla, ako je tako želela, da se inkarnira u druga tela, u toku vekova. Kasnije, ta Duša, dobijajući određene stepene duhovnog razvoja, o kojima je vrlo teško da govorimo u ovim paragrafima, mogla je zauzeti telo dotične mumije kako bi se u njemu manifestovala u ovom materijalnom svetu na videlo. Na kraju se može reći da se ove mumije u najdubljem ezoteričkom žargonu nazivaju: „Žive mumije”, jer se iz dotičnih tela nisu vadili unutrašnji organi, niti mozak, ništa, apsolutno ništa. Jednostavno su ta tela, mumificirana na živo, stupala u neku vrstu katalepsije, čak iako to nije prava katalepsija, to je nešto još dublje od katalepsije.
 Tajne Vasione i Čoveka
P.: I, u sadašnjosti postoje te žive mumije?
O.: Ponavljam vam, iako vam se čini iznenađujuće, postoje puno živih mumija u stanju katalepsije, ali su postavljene na veoma tajna mesta a tamo lopata arheologa nikada neće stići, jer postoje vrlo revnosni stražari koji čuvaju ove grobove. Ovi stražari se ne mogu videti na fizičkom nivou, ali u četvrtoj dimenziji oni čuvaju grobnice ovih mumija.

P.: Vi, gnostičari, verujete li da je moguće fabrikovanje čuvene Vremenske mašine o kojoj pripoveda u svojoj noveli H.G.Vels?
O.: Putovati u vremenu je nešto što svaka osoba može učiniti koristeći se astralnim telom. Četvrta dimenzija je vreme i tamo možemo videti stvari iz prošlosti, sadašnjosti ili iz budućnosti. Zapravo, naučnici, bolje rečeno fizičari sada rade intenzivno na ovome. Oni žele da stvore mašinu koja će da im dozvoli da putuju  u druge dimenzije Prostora i jednom, kada se tamo nađu, da se vrate u prošlost ili da idu u budućnost. Prividno ovo je himera, ali su naučnici već počeli da traže čestice kao što je Neutrino ili mezon „K”, čestice koje ne trpe nikakve promene kada su uslovljene da prolaze kroz razne vrste materije i energije. Postoje laboratorije fizike koje eksperimentišu sa neutrinom u Sjedinjenim Američkim Državama, u Nemačkoj i u Rusiji. Možda će jednog dana čovek postići ovaj cilj, ali u psihološkim uslovima u kojima se nalazi čovečanstvo naših dana, ovo se može dokazati veoma opasnim, zbog životinjskog Ego-a unutar ljudskog stvorenja.
 
P.: Ovo je to što čine kosmički brodovi iz drugih svetova, onda kada su praćeni našim borbenim avionima?
O.: Stvarno. Ljudi iz drugih svetova imaju brodove spremne da nestaju iz trodimenzijskog sveta ili fizičkog sveta i da se unesu sa njima u četvrtu dimenziju. Zato, onda kada su bili opažani NLO i bili su poslati sofistikovani borbeni avioni da ih prate, oni, NLO su nestajali ispred nosa svojim pratiocima. Taj sistem, na svu sreću, nemaju vazdušne sile Zemlje, jer bi mi činili kolektivna ubistva sa bombama, a zatim bi nestajali, bez da ostavljamo ikakav trag našeg prisustva i naravno, naše krivice.

Isusov Lik, Padre (otac) ErnettiP.: Priča se da je postojao neki benediktanski kaluđer koji je bio sposoban da materijalizuje, u fizičkom svetu, pravi lik Isusa Hrista, pomoću nekog sistema koncentracije zvučnih talasa. Da li je istina?
 O.: Cenjeni prijatelju, ovo je bila apsolutna istina. Kaluđer se zvao Otac Erneti i bio je naučnik u domenu kvantne fizike. Nakon što je uspeo kristalizirati Isusov lik u agoniji na krstu, ta se slika pojavila u mnogim novinama u svetu, Ali, na čudesan način, Otac Erneti nije se nikad više pojavio. Postoje osobe koje govore da su ga arestirali oni iz CIA ili iz pređašnjeg KGB i moguće je da ga drže zatvorenog da radi za njih, ali se ova stvar nije potvrdila.
 
Óscar Uzcategui. Gnostička Ontologija, Glava 3, odlomak
 
Există Dumnezeu- Albert Einstein. Frigul, Lumina si Dumnezeu
 
 
AddThis Social Bookmark Button