Psihološka pobuna

Autor Samael Aun Weor   

Neće smetati da podsetimo naše čitaoce da postoji u nama samima jedna matematička tačka...Neosporivo, takva tačka se ne nalazi ni u prošlosti, niti u budućnosti... Revolucionarna psihologija, Psihološka pobuna

Neko ko želi da pronađe tu misterioznu tačku, treba da je traži ovde i sada, u samom sebi, baš u ovom trenutku, ni sekudu ranije, niti sekundu kasnije...
 
Dve grede Svetog Krsta, Vertikalna i Horizontalna, sastaju se u toj tački...
 
Nalazimo se, znači, trenutak za trenutkom, ispred dva puta: Horizontalnog i Vertikalnog...
 
Evidentno, da je Horizontalni „smešan“, na njemu se kreću „Visente i svo mnoštvo“,  „Viljegas i svi koji stižu“, „Rajmondo i ceo svet“...
 
Jasno je da je vertikalan različit; to je put inteligentnih buntovnika, put Revolucionara...
 
Kada se neka osoba seti same sebe, kada radi na samoj sebi, kada se ne identifikuje sa svim problemima i gorčinama života, u stvari, kreće se vertikalanim Putem...
 
Nezaposleni, oni koji su iz ovog ili onog razloga izgubili posao, naravno da pate zbog nedostatka novca i vrlo je teško da oni neće misliti na svoju situaciju, da neće biti zabrinuti i da se neće identifikovati (poistovetiti) sa svojim problemom.
 
Oni koji stradaju, koji plaču, oni koji su bili žrtva neke izdaje, neke životne nepravde: neke nezahvalnosti, nekog vređanja ili neke prevare, stvarno zaborave na sebe samog, na svoje intimno realno Biće, kompletno se identifikuju sa svojom tragedijom...

Rad  na samom sebi fundamentalna je karakteristika Vertikalnog puta. Niko ne može kročiti na Put velike bune, ako nikad ne radi na samom sebi...Revolucionarna psihologija, Psihološka pobuna
Radnja na koju se odnosimo je Psihološke vrste; bavi se nekim posebnim pretvaranjem sadašnjeg momenta u kom se nalazimo. Potrebno je da učimo kako da živimo trenutak za trenutkom...

Na primer, neka osoba koja je očajna zbog nekog sentimentalnog problema, ekonomskog ili političkog, evidentno je da je zaboravila na samu sebe...

Ako se ta osoba na trenutak zaustavi, ako posmatra situaciju i pokuša da se seti same sebe i potrudi se da razume smisao svog stava; ako ima malo razuma; ako se seti da sve prolazi, da je život iluzoran, vremenski i da će smrt svesti na pepeo svu ništavnost sveta.

Ako razume svoj problem, u osnovi, da nije ništa drugo već „Slamska vatra“, neki plamičak koji će se lako ugasiti,  videće brzo, sa iznenađenjem, da se sve izmenilo...

Pretvoriti mehaničke reakcije je moguće pomoću logičkog suočavanja i Intimne auto-refleksije Bića...
 
Evidentno je da svet mehanički reaguje ispred različitih životnih okolnosti... Revolucionarna psihologija, Psihološka pobuna
 
Siroti ljudi!, obično, uvek postaju žrtve. Kada ih neko hvali, smeškaju se; kada ih ponižavaju, pate. Vređaju kada su vređani; ranjavaju kada su ranjavani; nikada nisu slobodni; drugi iz okruženja imaju moći da ih vode od radosti do tuge, od nade do beznađa.

Sve ove osobe koje se kreću Horizontalanm putem, slične su muzičkom instrumentu na kom svaki drugi svira što mu je po volji...
 
Onaj koi zna da pretvara mehaničke odnose, stvarno, stupa na „Vertikalan put“.

Ovo predstavlja osnovnu promenu za „Nivo Bića“, izvanredan rezultat „Psihološke pobune“.
 
Samael Aun Weor. Revolucionarna Psihologija
Elementoterapia
AddThis Social Bookmark Button