Šta je VOPUS?

Autor Editor VOPUS   
Logo VOPUS- GnosisOduvek, tokom vremena bilo je mnogo njih koji su želeli da podignu veo tajni prebačen preko velikih istina egzistencije: odakle dolazimo i kuda idemo? Koji je cilj našeg postojanja? Šta se nalazi izvan materijalnog sveta? Šta je posle smrti?

Tražeći odgovore neki su se osvrnuli ka starim metafizikama, drugi su se okrenuli dogmama i verovanjima različitih crkvi. Magija ovih je samo ugasila nespokojstva, ali nije dala celu istinu i nije ugasila žeđ koja je gorela u srcu iskrenog tražitelja. A oni koji su odabrali doktrinu agnosticizma i materijalizma, negirajući Boga, postali su robovi materije, fanatizma i instikata.

Ova prirodna težnja za prekoračenjem dimenzija vidljivog sveta, spoljnog, u traženju višeg odgovora oslobađajuće prirode, s tim je više prirodnija i jača u svetu u kome moralna i duhovna dekadencija, ambicija, gordost, želja za moć i influenciju, zadovoljavanje unutrašnjih poroka postadoše norma.

Vopus sebi predlaže da istaržuje i pruža onu spoznaju koja može pomoći ljudskom biću da prodre u tajne postanja (kreacije),  približavajući se tako svojoj božanskoj prirodi. Ovo je gnostička spoznaja, mudrost koja život daje i koja istražuje prvobitnu istinu iz koje je proizišao svet sa svim svojim ograncima: umetnost, nauka, filozofija i religija.

Iako proučava mnoge vidove ljudske kulture, različite religije i vere koje su postojale u svetu, Vopus nije i ne predlaže novu religiju, niti se protivi bilo kojoj od ovih. Tokom vekova svetlost mudrosti ispoljavala se u mnogim oblicima, u zavisnosti od specifičnih potreba vremena i mesta, a svi religijski oblici jesu manifestacije jedine univerzalne religije koja je postojala i koja će postojati u svim vremenima.

Vopus pruža svima zainteresovanima gnostička učenja koja su ponovo donesena modernoj svesti od strane Samaela Aun Weora, naučnika savremenog sveta, koji je istraživanjem i intenzivnim praktikama stvorio duhovnu sintezu mnogo širu i jaču od svega što je poznato i upražnjavano, javno, u našim vremenima.

Ovaj sajt i ova spoznaja jesu za one koji žele piti iz izvora Misterijuma, koji imaju hrabru želju da ispituju ono nevidljivo i nepoznato. I ovo ne samo iz radoznalosti ili fantazije, već zbog toga što je u njima nešto efemerno, a u isto vreme večno - a ono što je večno, bukti u potrazi za svojim ispunjenjem.

Simbol VOPUS

`ta je VOPUS?, vopus
AddThis Social Bookmark Button