Gnoza i Ontologija

Autor Óscar Uzcategui   
 Lestvice uspona...


Kristalizirati BIĆE tajne filozofije nije stvar koncepta ili ideološkog mišljenja. Reč je, dakle, o dobrovoljno prihhvaćenoj disciplini, stalno praktikovane do uspeha, posle mnogostrukih fizičkih, etičkih ili duhovnih napora...    

P.: Možete li mi reći, gde je to Realno Biče o kojem govorite?
O.: Bog, Biće, Božanstvo, nalazi se u najvećoj dubini svakog ljudskog bića. Svako ljudsko biće ima svoje sopstveno unutrašnje Realno Biće. Naš je cilj, u egzistenciji, da ga inkarniramo, da učinimo da bude meso, krv i kosti u nama. To je ono što u Gnozi nazivamo: autorealizirati se.

P.: Naravno, čuo sam da se mnogo govori o autorealizaciji, čujem umetnike na televiziji, političare, itd., ali ne vidim ništa božanstveno u njima. Zašto ljudi koriste ovaj izraz kao i vi?
O.: Događa se da živimo u vremenu u kojima su reči, kao i mnoge moralne, filozofske, religijske, umetničke, društvene i druge vrednosti, u punoj dekadenciji i zato se žele nazivati pojave ili stvari iz svakodnevnog života sa rečima koje njima ne odgovaraju. Zato ste vi možda videli nekog magnata ili milionera koji govori da se oseća autorealiziranim, ali je ipak moguće da ova osoba ima veoma degradiran život; može biti da je bludan, tvrdica, prevarant, itd. Ono što mi nazivamo autorealizacijom to je onostrano ovim pogrešnim tumačenjima. To je nešto vrlo ozbiljno, prijatelju. Autorealizirati se znači da si otopio životinjski Ego i da si inkarnirao sve višestruke samosvesne delove koji sačinjvaju naše Realno Biće i ovo je veoma težak  posao, ali nije nemoguć. To je nešto što traži da mi posvetimo ceo naš život da bi postigli taj dodir sa Božanstvom. Od mnogih koji pokušavaju, malo njih uspevaju.

P.: Ali, onda je Gnoza samo za nekolicinu njih?
O.:
Ne. Samo, radi totalne integracije sa Realnim Bićem hermetičke filozofije, treba da uložimo naše fizičke, moralne i duhovne napore, za ovaj rad. Oni koji to rade to su ljudi sa izvanrednom voljom. Ljudi koji su se pripremili, uključujući i prethodne egzistencije i na kraju uspevaju. Ali, molim vas da razumete, autorealizacija nije rezultat evolacijske mehanike, nije nešto što će nam se jednog dana dogoditi, iako sedimo skrštenih ruku tokom naših egzistencija. Ne, autorealizirati se znači voditi neprestanu borba sa mehaničkim evolucionim i involucionim silama. Autorealizacija je tvorevina treće sile koju  nazivamo: Revolucija. Nesumnjivo, svaka se osoba može autorealizirati i zato smatramo da Gnoza nije elitistčka. Ali, nisu sve osobe sa istim duhovnim čežnjama.
 
P.: I  kada se dostiže sreća, po Gnozi?
O.:
Tačno kad inkarniramo BIĆE nestane sa horizonta našeg života bilo kakvi oblik bola. Jer, dobro zna Gnoza, da je bol stvorenje ignorancije a ignorancija pripada Ego-u, životinjskom Ja-u kojeg svaka osoba nosi u svojoj unutrašnjosti. Prema tome, kada se otopi ego, nestaje ignorancija, a umesto nje otvaraju se pred nama vrata zakonite mudrosti. Sreća je BIĆE. Sreća ima transcendentalan i transcendentan ukus. Sreća nema nikakve veze sa poslednjim medelima kola, sa pijankama, fornikacijama, nakitima, novcem, putovanjima, sklapanjem brkova ili razvodima. Sve ovo je relativno, vremensko, prava sreća je apsolutna, permanentna, kada je kao takvu zaslužimo.

P.: Voleo bi da znam da li postoje mnogo autorealiziranih osoba?
O.:
Vaše je pitanje vrlo interesantno. Dozvolite mi da vam kažem da postoje stepeni i sepeni autorealizacije. Postoje mnogo bića koji su dostigli mnogo sjajnih stepena autorealizacija. Tako, možemo vam reći, na primer, da postoje mnogo lica kao anđeli, drugi kao moći, drugi su prestoli, gospodstva, serafimi ili heruvimi, govoreći hrišćanskim terminima. Ali, totalno autorealizirane individue nisu u tom broju kao prethodni. To je zbog činjenice da neće sva ljudska bića uvek primiti autorealizaciju i integraciju svih delova njihovog REALNOG BIĆA. Takve individue jesu, na primer: Mojsije, Isus Hristos, Avram, Mahomed, Krišna, Buda, itd., itd., itd.

Óscar Uzcategui. Gnostička Ontologija, Poglavlje 8.
ONTOLOGIJA ili nauka ESENCIJE STVARI.
Reč ONTOLOGIJA je izraz sa kojim se naznačuje, počevši sa XVIII-im vekom,  
proučavanje bića i gnostička je, zato što proučava transcendentno Biće.  
                       
 Duga-Savez Božanskog i ljudskog

Pisica 

 

AddThis Social Bookmark Button