Hiperprostor

Autor Editor VOPUS   
P.: Možete nam definisati šta je stvarno Astralni svet?Hiperprostor, Astralna projekcija, dupliranje

O.: Prijatelju, Astralni svet nije ništa drugo, nego četvrta matematička koordinata našeg Univerzuma.  Ajnštajn i njegov najbolji sledbenik, doktor Hinton, demonstrirali su da postoje Univerzumi paralelni sa našim Fizičkim svetom. Tako da, naš Fizički svet je nazvan trodimenzionalni, zbog toga što se ovde sve sastoji od tri dimenzije: dužine, širine i visine – Ćelijski svet. Takođe postoji i Molekularni svet ili Astralni svet, takozvani svet četvrte vertikale, četvrte dimenzije itd. Ovaj Molekularni svet ili četvrta dimenzija naziva se u ezoterizmu Astralni svet. Ceo Univerzum i sve što u njemu postoji ima sedam dimenzija i ovde smo i mi uključeni, ljudska bića. Ovo zadnje treba da znači da je konstitucija pravog čoveka (govorimo o muškarcima i ženama) “sedmostruka” (ima sedam dimenzija). Sa ovim vam želim reći, da pored ćelijskog tela imamo, takođe, druge supraosetljive vehikle. Onda, isto kao što Zemlja ima svoj tetradimenzionalni ili astralni deo, takođe i mi imamo svoj astralni deo u kojem se krećemo u ovom Astralnom svetu ili u Četvrtoj vertikali.

P.: Ali ja sam čuo da se priča da je opasno izaći u Astralno telo… 
O.: Ovo nije tačno. Ovako govori Pseudoezoterizam. Oni što tvrde da onda kada napustimo Fizičko telo, kako bi išli u Astralno telo, da možemo ostati tamo i da se više nećemo vratiti u materijalno telo – lažu. Želim da znate, da svaki put kad spavate, vaš astralni oblik, vaš psihički deo, napušta materijalno telo i ulazi u četvrtu dimenziju ili Astralni region našeg sveta. Za žaljenje je što je ovaj proces, koji se dešava dok spavamo, vrlo brz. U Astralnom regionu vi se već nalazite u svetu mrtvih. Zato ćete ponekad sanjati sa preminulim osobama. U Astralnom regionu krećete se brzinom svetlosti. Dovoljno je da pomislite na neko mesto i odmah ćete tamo biti. U Astralnom svetu možete posetiti rodbinu ili bilo koga na udaljenim mestima, za nekoliko sekundi. Tako da astralno putovanje ne predstavlja nikakvu opasnost. Drukčije rečeno, ja bih vas upitao: zar nije bolje da budemo svesni nekog funkcionalizma, vi biste odgovorili sa da. Pa dobro, bolje je da postanemo svesni astralnog izlaza, nego da hodamo lutajući u četvrtoj dimenziji sa potpuno uspavanom svešću.

P.: Kako mogu da postanem svestan mog izlaska u Astral ili činjenice da se nalazim u Astralnom svetu?
O.: Ako probudite Svest. Treba da se truditi da dejstvujete svesno, a ne mehanički. Treba da doživite trenutak. Imamo potrebe da živimo u stanju pripravnosti, u svakoj sekundi, u svakom minutu naše egzistencije. Na taj način se navikavate i nećete dejstvovati mehanički i ovo će se ustanoviti u vašoj psihi. Kada će se ovaj način akcionisanja bude uveo na sve nivoe vaše psihe, onda ćete isto tako dejstvovati i u Astralnoj oblasti kao i u ovom trodimenzionalnom svetu. Pored ovog, želim vas upoznati da u Gnozi imamo metode da vam stvaramo svesno izdvajanje astrala.

P.: Interesantno, vrlo interesantno i šta bih ja drugo mogao da radim u Astralnom svetu?

O.: Na primer, možete videti stvari iz budućnosti ili iz prošlosti, koje vas zanimaju.

P.: O da, na primer?
O.: Može biti da vi želite, mnogo ranije, da znate sa kim ćete stupiti u brak. Možete doznati koliko ćete dece imati, odakle dolaze te Duše koje će biti vaša deca, kakvu će budućnost imati vaša deca itd., itd.

Óscar Uzcategui. Gnostička ontologija, Glava VI-a.

 

Hiperprostor,astralna projekcija, dupliranje
 

 

AddThis Social Bookmark Button