Imhotep, Gospodar Nauka

Autor Editor VOPUS   
Imhotep, Stub NaukaVerovatno da ni jedna antička civilizacija nije poznatija, sa tačke gledišta istorijskih nalazišta (tragova),  od civilizacije antičkog Egipta. Pored svega ovoga, na paradoksalan način, ni jedna od antičkih civilizacija nije manje shvaćena i, prema tome, tajanstvenija nego ova egipćanska.
 
U svim egiptološkim raspravama nailazi se na ime jedne ličnosti koja nije bila osvajač ili faraon, već umetnik i naučnik. Ovo je Imhotep, lekar, arhitekta i glavni savetnik kralja Zosera (pribl. 3150 pre Hr).
 
Egiptolozi tvrde da se Imhotep rodio u Memphisu (antički egipatski grad) ali, budući da je bio toliko mudar i da je toliko mnogo doprineo egipatskoj medicini, bio je vremenom obožavan kao Bog saznanja i kao utemeljivač nauke i umetnosti. Govori se da su Imhotep i Hertataf (sin faraona Keopsa) bili najmudriji ljudi antičkog Egipta.
 
Predanje potvrđuje da je Imhotep postavio osnove školi za arhitekturu; za vreme njegove administracije bila je sagrađena u Egiptu prva kuća od kamena; isto je on taj koji je podigao najstariji egipatski spomenik koji se sačuvao do današnjih dana, piramida u obliku stepenica iz Sakkaraha.
 
Ove stepenice predstavljaju simbolično stepenište kojim treba da se diže faraonova duša (posle smrti), kako bi se uzdigla prema svom duhovnom ocu: Suncu RA.
 
 Drugi spomenici, naročito male kapele, sačinjavale su kompleks građevina koje su pripadale piramidi.
Imhotep, Stub Nauka, Kralj Zoser
 
Umetnost ove epohe predstavlja kolone sa kaneliranim zonama, bas-reliefe pune života i sjajnu kamenu sliku kralja Zosera.
 
Zbog toga su se Egipćani molili Imhotepu, sa ciljem da im ovo božanstvo da inteligenciju i inspiraciju za umetnosti. Tako, pisari, pre nego što bi počeli svoj rad, po običaju su žrtvovali kap tečnosti sa kojom su pisali. 
 
Memphis je bio nesumnjivo grad u kom je Imhotep bio obožavan. Ptolemej IV je zapovedao da se podigne hram na ostrvu Philae.
 
Hijeroglifi iz tog hrama govore o Imhotepu sledeće: „Veliki Bože, Sin Ptaha, gospodaru božanskih oblika, ti daješ živote ljudima. Najmudriji si među bogovima. Ti si slika Thota i njemu si sličan.
 
Skulpture njega uvek predstavljaju sa rolnom papirusa na kolenima, kao da je spreman da čita narodu dokumenat.Imhotep - Skulptura u Luvru
 
Imhotep je bio inicijator nauke balsamovanja mrtvih, sa ciljem da im se sačuva telo tokom vekova.
 
Što se tiče medicinske nauke, Imhotep je zauzimao isto mesto kao Hipocrat iz Grčke i Esculap iz antičkog Rima. Egipćani su ga smatrali ocem medicine i bili su u pravu što su tako verovali. U našim vremenima je bila otkrivena najstarija rasprava o hirurgiji i ova je u vezi sa papirusom Smith, na kom se opisuju razne vrste hirurških zahvata i smatra se da ovi predstavljaju kompilaciju hirurških procedura obavljenih od strane Imhotepa.
 
Papirus Smith bio je kupljen u Luxoru 1862, od amrikanca Edwarda Smitha i, danas predstavlja jedno od blaga  Istorijskog Društva u Njujorku.
 
Znameniti egiptolog James H. Breasted dešifrovao je hijeroglife i objavio je raspravu koju je stavio na raspolaganje naučnicima.
 
Papirus Smith sadrži 48 slučajeva među kojima, prelomi na nivou kičmenog stuba ili lobanje.
 
Svaki je slučaj predstavljen kratkim uvodom koji prikazuje kratku dijagnozu, potom opširnu analizu i na kraju jasnu prognozu. 
 
Ali, samo u dva slučaja prikazuje terapiju. Nesumnjivo da papirus Smith jeste jedno od grandioznih dela Imhotepa, kao lekara starog Egipta. 
 
Možemo se danas zapitati:
 
Ko je učio Imhotepa o nauci hirurgije?
 
Kako su Egipćani obavljali operacije na lobanji i na kičmenom stubu pre više od 5000 godina?
 
Zahvaljujući Majstoru Samaelu Aun Weoru, antičkom hijerofantu egipatskih misterija, danas znamo da je medicinska nauka bila vrlo napredna u milenijumskom Egiptu i da uz njenu pomoć, Egipćani su ostvarivali isceljenja koja danas medicinska nauka ne može ni zamišljati.
 
Kao svedočenje o ovome o čemu pričamo je činjenica da savremena nauka nije uspela da otkrije, ni do danas, tačne etape mumifikacije.
 
Mumifikacija i druge antičke medicinske tehnike jesu zasluga ovog ČOVEKA koji je zaslužio da bude obožavan i čije je sakralno ime IMHOTEP.
Óscar Uzactegui Quintero. Gnostički Egipat

Imhotep - Hijeroglife
Imhotep
AddThis Social Bookmark Button