Knjige Samaela Aun Weora

Autor Editor VOPUS   

Samael Aun Weor- Knjige/Dela

Danas, draga moja braćo, i za uvek, odustajem i odustaću od autorskih prava („copyrights“). Jedino što želim je da se ove knjige jeftino prodaju, da budu pristupačne siromasima, pristupačne svoj božijoj deci. Tako da bi svaki nesrećnik mogao dobiti ove knjige za malo para koje ima.

Stvarno, za istinu, ja nemam nikakav prihod, ne tražim ništa za moja dela. Onaj ko želi da ih štampa, neka ih štampa, za dobrobit napaćenog čovečanstva.

Samael Aun Weor. Guadalahara, Meksiko, 1976.


U hronološkom redosledu nabrojaćemo dela doktora Samael Aun Weora:

 

1950.

-Ulazna vrata za Inicijacije ili Savršeni brak (ovo je delo Majstor Samael kasnije proširio i ispravio, i nazvao ga „Savršeni brak“.)

(Prva Inicijacija Vatre. Fizičko telo.)

-Belova Revolucija

 

1952.

-Zodijački kurs

-Rasprava o Okultnoj medicini i Praktičnoj magiji (Prvo izdanje)

-Hristička Svest

-Knjiga Device iz Karmela

-Gnostička katehetika

-Moć je u Krstu

-Božićna poruka 1952-1953. (Prva Božićna poruka Avatara)

 

1953.

-Sedam reči (Treća Inicijacija Vatre. Astralno telo)

-Vatrena ruža (Četvrta Inicijacija Vatre. Mentalno telo)

-Hristička Volja (Peta Inicijacija Vatre. Kauzalno telo)

-Rasprava o Seksualnoj Alhemiji

-Priručnik Praktične magije

-Božićna poruka 1953-1954.

 

1954.

-Božićna poruka 1954-1955. (27. Оktоbrа 1954. dоgоdilа sе inkаrnаciја Lоgоsа Sаmаеlа u Hiјеrоfаntа Аun Vеоrа.)

 

1955.

-Božićna poruka 1955-1956.

 

 

1956.

-Glavne Misterije

-Božićna poruka 1956-1957.

 

1957.

-Osnovni pojmovi Endokrinologije i Kriminologije

-Božićna poruka 1957-1958.

 

1958.

-Ezoterička rasprava o Teurgiji

-Božićna poruka 1958-1959.

 

1959.

-Planina iz Juratene

-Logos, Mantra, Teurgija

-Žuta knjiga

-Božićna poruka 1959-1960.

 

1960.

-Uvod u Gnozu

-Poruka Vodolije

-Božićna poruka 1960-1961.

 

1961.

-Božićna poruka 1961-1962.

 

1962.

-Astečka Hristička magija

-Knjiga mrtvih

-Tajne života i smrti

-Misterije vatre

-Božićna poruka 1962-1963.

 

1963.

-Savršeni brak

-Božićna poruka 1963-1964.

 

1964.

-Svemirski brodovi

-Božićna poruka 1964-1965.

 

1965.

-Božićna poruka 1965-1966.

 

1966.

-Fundamentalna edukacija

-Budina ogrlica (Božićna poruka 1966-1967)

 

1967.

-Ezoterička rasprava o Hermetičkoj astrologiji

-Leteći tanjiri

-Božićna poruka 1967-1968 (Božićna poruka1966-1967)

 

1968.

-Do 1000. smo stigli, ali do 2000. ne…

-Ezoterička rasprava o Runskoj magiji (Božićna poruka 1968-1969)

 

1969.

-Ezoterički kurs Kabale

-Moj povratak u Tibet (Božićna poruka 1969-1970)

 

1970.

-Onostrano smrti

-Razotkriveni Parsifal (Božićna poruka 1970-1971)

 

1971.

-Misterija Zlatne cvasti (Božićna poruka 1971-1972)

 

1972.

-O Misteriji

-Tri planine (Božićna poruka 1972-1973)

 

1973.

-Revolucionarna psihologija

-Da, postoji Pakao; da, postoji Đavo; da, postoji Karma (Božićna poruka 1973-1974)

 

1974.

-Velika pobuna

-Tajna doktrina iz Anahuaka (Božićna poruka 1974-1975)

 

1976.

-Tarot i Kabala

 

1977.

-Rasprava o Okultnoj medicini i Praktičnoj magiji (Prošireno i ispravljeno izdanje)

-Ezoterički kurs Teurgije

-Misterije Maje

-Revolucija dijalektike (Rekopilacija konferencija V.M. Samaela)

-Za malobrojne

-Gnostička Antropologija

-Pistis Sofija otkrivena

 

2000.

-Peto Jevanđelje (Rekompilacija didaktičkih izlaganja V. M. Samaela Auna Weora)

   

2003.

-Apologija Večnom Ženskom (Rekompilacija učenja V.M. Samaela u vezi sa ovom temom)

 

2011.

-Gnostička Etika i Sociologija (Rekompilacija učenja V.M.Samaela)

 

Cărţi scrise de Samael Aun Weor

 

 

 

AddThis Social Bookmark Button