Tarot – Arkanum 10

Autor Editor VOPUS   
tarot_arkan_10_nadoknada.jpgOPIS GRAVURE: U vodama Života nalazimo dve zmije: Pozitivnu, Solarnu, koja isceljuje Izrailjce u pustinji i Negativnu, Lunarnu, Zmiju Kušnje iz Edena, onu Lunarnih tela, Grešnih tela.

U srednjem delu je Točak Sreće, ili Točak Samsare, Točak Smrti i Rađanja. Sa desne strane diže se Hermanubis, evolutivno, sa leve strane spušta se Tiphon Baphomet, involutivno. Nakon onih 108 života, točak čini jednu kompletnu rotaciju; dok se uzdiže, smatramo to Evolucijom kroz Mineralno, Vegetalno, Životinjsko i ljudsko Carstvo; pri silaženju, silazi se istim putem. Točak Samsare čini 3000 obrtaja, nakon kojih se Esencija, posle tolikih čišćenja i patnji, vraća u Apsolutnost, ali bez Autorealizacije. U gornjem delu je Svinga, stoji u ravnoteži na točku, predstavlja Majku Prirodu. Svinga je Elementalni Intercesor Blagoslovene Boginje Majke Sveta. U njoj ćemo naći predstavljenih onih Pet Elemenata:

VODA: LICE ČOVEKA
VAZDUH: KRILA ORLA
ZEMLjA: NOGE BIKA
VATRA: KANDŽE LAVA
ETER: PALICA

EZOTERIČKO ZNAČENjE ARKANUMA: U Arkanumu br.10 nalazimo Točak Sudbine, Kosmogenetski Točak Jezekilja. Na ovom točku nailazimo na Borbu Antiteza, Hermanubis na desno, Tiphon na levo. Ovo je točak vekova, Točak Sreće, Reinkarnacije i Karme, Strašni Točak Nagrade, a iznad točka nalazi se Misterija Svinge.

Krug sa tačkom u centru, to su Misterije Lingam-Joni; Krug je Apsolutnost, Večiti Ženski Princip, to je Joni (Yoni) gde se rađaju svi Univerzumi. Tačka je Lingam, Večiti Muški Princip. Krug sa tačkom je Makrokosmos, to su Misterije Lingam-Joni sa kojima se mogu stvarati Univerzumi.

...

Arkanumu 10. odgovaraju:

 • Kabalistički Sefirot: „MALKUT”
 • Hebrejsko slovo: „JOD”
 • Kada mi uputimo molbu, često nam anđeli odgovaraju pokazujući nam časovnik. Učenik treba da bude pažljiv koliko je sati. Ovo je Sat Sudbine. U kazaljkama časovnika nalazi se odgovor. Kao ezoterička alegorija uvek se nekome odgovara sa Časovnikom. Treba da učimo da razumemo Časovnik.

 • Raspored časova: Prvi Sat Apolonijusa: „Transcendentalna studija Okultizma.“
 • Transcendentalni aksiom: „Skupa je mudrost koju ćeš kupiti iskustvom, ali je još skuplja ona koja ti preostaje da je kupiš.”
 • Duhovna sfera: Vreme i cirkumstancije, tvorci savršenosti
 • Mentalna sfera: Razni procesi mišljenja
 • Fizička sfera: Akcija i Reakcija.
 • Predviđa: „Obećava sreću i nesreću, uzdizanja i spuštanja, legitimna posedovanja i sumnjiva posedovanja. Preporuke od prošlih akcija i okolnosti koje se ponavljaju na različite načine.“

  SINTEZA:

  • Samo posredstvom Arkanuma A.Z.F. oslobađamo se Točka Samsare.
  • Sefiroti stvaraju Telo Adam-Kadmona.
  • Kada se čovek duboko Realizuje ulazi u Kraljevstvo Adam-Kadmona.
  • Kraljevstvo Adam-Kadmona na kraju se upija u Apsolutnost, gde sjaji slobodan život u svom kretanju.

  Tekst je izvod iz dela Tarot i Kabala, Samael Aun Weor

  Tarot, Arcanul Nr.10 al Tarotului, Tarotul Egiptean, Samael Aun Weor, Răsplata
AddThis Social Bookmark Button