Predstavljanje tematike predavanja za Fazu B1. NAUKA MEDITACJIE

Kao što naučnik koristi mikroskop da bi pronašao bakteriju, gnostičar koristi meditaciju da bi upoznao svoje najintimnije tajne i, u istoj meri, tajne univerzuma koji ga okružuje.

2. ZVUK I ČAKRE

Sva hermetička predanja pominju veliku snagu koju je oduvek imao Zvuk. Da li znate da je magična kombinacija zvukova ustanju probuditi pojedine uspavane fakultete unutar ljudskog bića?

3. GNOSTIČKA KABALA

Hebrejska Geneza govori nam o dva stable iz Edena: stablo znanja dobra I zla I stablo života. Ovo drugo sadrži sve „Božije" tajne koje postoje u našoj unutrašnjosti. Da li znate sve što nam Kabala govori u vezi sa ovim stvarima?

Kabala se gubi u noći vekova, u onim vremenima kada je Univerzum bio oplođen u utrobi Maha-Kundalini, Velike Majke. Kabala je nauka Brojeva.

Samael Aun Weor

4. POREKLO ČOVEKA

Materialistička Antropologija, sa svim svojim užasnim kontradikcijama, ne pruža odgovor tajni porekla čoveka. Samo sposobnosti koje ćemo razviti učeći Gnostičku Antroplogiju, moći će nam dozvoliti da znamo odakle stvarno dolazimo.

 

5. KAKO NAUČITI DA SLUŠAMO

Iako ovo može mnoge iznenaditi, znati govoriti jeste relativno lako, ono što je teško to je znati slušati. Samo poznavajući bezbroj psiholoških uzročnika koji nas drže zarobljene u prožlosti, moći ćemo slušati i naučiti nešto novo.

Da bi naučili da slušaju, ljudi, pre svega, treba da bude svoju Svest.

Samael Aun Weor

6. DIDAKTIKA ZA DISOLUCIJU EGOA

Hermetičke Škole posedovale su tajnu psihološku metodu, tehniku koja, primenjivana u svakodnevnom životu, dozvoljava nam da osvojimo dominaciju i da uništimo ove egoističke energije koje utiču na naše ponašanje i zagorčavaju nam egzistenciju.

Kada smatraš sav tvoj život kao upravo taj dan u kom živiš, kada ne ostavljaš za „Sutra" ono što mžeš uraditi „Danas", stići ćeš da stvarno upoznaš ono što predstavlja „raditi nad samim Sobom".

Samael Aun Weor

7. TRANSFORMACIJA ENERGIJA

Najsnažnija energija koju čovek poseduje, nesumnjivo je Seksualna Energija. Uprkos uopštenom konceptu, ova ne služi samo radi razmnožavanja. Njena pravilna transformacija može proizvesti mnogo dobiti u našoj unutrašnjosti. Na primer: prirodna kontrola rađanja, zdravlje fizičkog tela, itd.

8. TRANSCENDENTALNA SEKSOLOGIJA

Kada seks degeneriše i iskvari čoveka, kaže se da pripada sferi Infraseksualnosti; kada se koristi radi generisanja novog života, pripada sferi normalne seksualnosti. Ali kada se koristi za regeneraciju, pretvara se u Supra-Seksualnost.

Uranus je sto posto Seksualan i, Nova Era guvernirana je od ove planete, ljudsko biće treba da duboko upozna Misterije Seksa.

Samael Aun Weor

9. NAUKA O TANTRIZMU

„Beli Tantrizam", pomenuta Nad-Seksualnost, pokazuje nam tačnu proceduru za buđenje misteriozne sile, alegorički nazvana „Ignička zmija naših makičnih moći": Kundalini.

Svaka arhaička kultura je Serpentinska. Svaka autentična i prava civilizacija je Serpentinska. Civilizacija bez mudrosti zmije nije prava civilizacija.

Samael Aun Weor

10. ORIGINACIJA EGOA

Mnogi su verovali da su Adam i Eva bili izbačeni iz Edena zato što su jeli jabuku. Sakralni Spisi napisani su simbolično i ne mogu se bukvalno tumačiti. Geneza je prava rasprava o Kabali i Alhemiji. Pomoću ovih učenja upoznaćete simbolizam i realno poreklo ovog izvornog greha.  

Seksualni pad Božanskih Velikana loše je delovao na ljudsku vrstu, koja nije znala da iskoristi Prometejov Dar, i pala je u Ambisu.

Samael Aun Weor

11. STUDIJA SOLARNOG ČOVEKA

Srednjovekovni Alhemičari pokazali su pod velom metodu za stvaranje tela sličnim ovome kog imamo, sa kojima ćemo moći istraživati više dimenzije pristora. Ovo je bila velika tajna „Munanata".

Stigao je čas da znamo ko smo. Fizičko telo nije sve, videti ljdski organizam bilo koje osobe, ne znači da si stvarno upoznao BIĆE.

Samael Aun Weor

12. ČETIRI PUTA

Cursuri Gnoza - Tematici Faza B

 Neki ljudi su se udaljili od svakodnevne životne rutine da bi upoznali nešto više. Neki su pošli putem fakira, drugi jogina, treći kaluđera... Malo je onih mudri koji su upoznali „Četvrti Put", sintezu pređašnjih tri.

Iako praktikuješ mnogo joginske vežbe, iako se zatvaraš u pećinama, povučen iz sveta, hraneći se travama iz okoline, ako ne disolviraš Ego, nećeš se osloboditi.

Samael Aun Weor

13. ALHEMIJA I VELIKO DELO

Najviše čuvana tajna, najvredniji nakit, najdragocenije blago je, nesumnjivo, Veliki Arkan A.Z.F. Alhemičari su kazivali, sa ovom tajnom olovo se pretvara u zlato i može se dobiti „Filozofski Kamen".  

14. DEVET DANTEOVIH KRUGOVA

Isto tvrde sve filozofije i antičke vere o postojanju jednog pakla. Dante Alighieri detaljno opisuje podzemni svet. Poznaje gnostičku koncepciju o ovom svetu!

"Ili ćemo individualno doživeti Apokalipsu i osvojiti Zlatno Runo iz starina, ili nam sledi da je doživimo kolektivno, zajedno sa velikom svetskom Apokalipsom, i tako ući u infernalne svetove."

Samael Aun Weor

15. MAGIJA ELEMENTALA

Da li ste znali da trajnica (sedum) pomaže pri sećanju prošlih života? Ili da narandža pomaže za rešavanje ekonomskih problema? Okultna inteligencija biljaka bila je nazvana „Elemental". Pomoću ove brošure naučićete da sa njima rukujete.  

Želimo da uduzmemo divovima šuma i neporočnim decama voda, vazduha, stena i žarkih plamenova, sve tajne antičke mudrosti da bi ponovo uspostavili Ezoteričku mudrost na licu Zemlje.

16. PENTALFA I NJEN SIMBOLIZAM

Sigurno je da ste bar jednom čuli da se govori o moćima „talismana". Nađite „odakle su" ove moći i okultno značenje jednog od najsnažnijih: PENTAGRAMA.

17. STUDIJA RUNA

Moć zvuka (mantre), harmonično ujedinjen sa savršenom koncentracijom i sa odrđenim ezoteričkim položajima fizičkog tela, dozvoljava nam da kanaliziramo kosmičke energije radi našeg unutrašnjeg razvitka.

18. TIBETANSKA LAMASERIJA

Iz misterioznog Tibeta stigle su do nas neke sjajne vežbe, sposobne da regenerišu bolna i povređena tkiva našeg organizma. Sa ovim učenjima nije teško da poboljšamo naše zdravstveno stanje.

19. TRI FAKTORA REVOLUCIJE SvestI

Put koji nas vodi u nedra Velike Realnosti koja podržava sve, ima tri faktora koje treba da ih neophodno poznajemo kako bi ih mogli doživeti: alhemijsko rađanje, psihološka smrt i požrtvovanost za čovečanstvo.

20. Gnostićke Škole za  Regeneraciju

U ovim vremenima postoje mnogo pseudo-ezoteričke škole. Daleko od ovih nalaze se škole za regeneraciju, jedine koje predaju tri faktora Revolucije Svesti. Ovim školama pripada velika čast da su proizveli ljude kao Isus Hristos, Mojsije, Buddha, Hermes Trismegistos, itd.

Cursuri Gnoza - Tematici Faza B

Cursuri Gnoza - Tematici Faza B, Samael Aun weor