EVOLUŢIE, INVOLUŢIE, REVOLUŢIE

Scris de Samael Aun Weor   

EVOLUTION, INVOLUTION, REVOLUTION

Evoluţie, Involuţie, Revoluţie - Dogma Evoluţiei

În practică am putut verifica că atât Şcolile Materialiste cât şi Şcolile Spiritualiste sunt complet îmbuteliate în DOGMA EVOLUŢIEI.

Părerile moderne asupra originii omului şi evoluţia sa trecută sunt, în fond, pure întortochieli ieftine, care nu rezistă la un studiu critic profund.

În ciuda tuturor teoriilor lui Darwin acceptate ca articole de lege oarbă de către Karl Marx şi al său atât de propagat Materialism Dialectic, nu ştiu nimic oamenii de ştiinţă moderni despre originea omului, nimic nu le este clar, nimic nu au experimentat în formă directă şi le lipsesc probele caracteristice concrete, exacte, despre evoluţia umană.

Din contră, dacă luăm umanitatea istorică, adică aceea din ultimii douăzeci sau treizei de mii de ani înaintea lui Iisus Christos, găsim probe exacte, semne de neconfundat ale unui tip de om superior, de neînţeles pentru oamenii moderni, şi a căror prezenţă poate fi demonstrată prin multiple mărturii, vechi hieroglife, piramide antice, monoliţi exotici, misterioase papirusuri şi diverse monumente antice.

Tule- Evoluţie, Involuţie, Revoluţie

Cât despre Omul Preistoric, aceste creaturi ciudate cu aspect atât de asemănător Animalului Intelectual, dar fără îndoială atât de distincte, atât de diferite, atât de misterioase, şi ale căror oase ilustre se găsesc ascunse adânc uneori în zăcăminte arhaice din perioada Glaciară sau Preglaciară, oamenii de ştiinţă moderni nu ştiu nimic exact şi din experienţă directă.

ştiinţa Gnostică învaţă că Animalul Raţional, aşa cum îl cunoaştem, nu este o fiinţă perfectă, nu este încă Om, în sensul complet al cuvântului; Natura l-a dezvoltat până la un anumit punct şi apoi l-a abandonat, lăsându-i completă libertatea pentru a-şi urmări dezvoltarea ori pentru a-şi pierde toate posibilităţile şi a degenera.

Legile Evoluţiei şi ale Involuţiei sunt axa mecanică a întregii Naturi, şi nu au nimic de-a face cu Auto-Realizarea Intimă a Fiinţei.

În interiorul Animalului Intelectual există teribile posibilităţi care se pot dezvolta sau pierde; nu este lege ca aceasta să se dezvolte. Mecanica Evolutivă nu poate să le dezvolte. Dezvoltarea unor asemenea posibilităţi latente este posibilă numai în condiţii bine definite şi acest lucru pretinde înspăimântătaore Supereforturi Individuale şi un ajutor eficient din partea acelor Maeştrii care au făcut această Muncă în trecut.

Evoluţie, Involuţie, Revoluţie - Da Vinci-Omul Perfect

Cine vrea să îşi dezvolte toate posibilităţile latente pentru a se transforma în Om, trebuie să intre pe Drumul Revoluţiei Conştiinţei.

Animalul Intelectual este bobul, sămânţa; din această sămânţă se poate maşte Arborele Vieţii, Omul Adevărat, acel "Om" pe care îl caută Diogene pe străzile din Atena cu lampa aprinsă în mijlocul zilei şi pe care, din păcate, nu l-a putut găsi.

Nu este Lege ca acest bob, ca această sămânţă atât de specială să se poată dezvolta; normal, natural, ca aceasta să se piardă.

Omul Adevărat este tot atât de diferit de Animalul Intelectual ca şi fulgerul de nori. Dacă bobul nu moare, sămânţa nu încolţeşte; este necesar, este urgent să moară Egoul, Eul, Sinele Însuşi pentru a se naşte Omul.

Profesorii şi profesoarele din şcoli, colegii şi universităţi, trebuie să-şi înveţe elevii Drumul Eticii Revoluţionare; numai astfel este posibil să se dobândească Moartea Egoului.

Subliniind, putem afirma că Revoluţia Conştiinţei nu numai că este rară în această lume, ci că aceasta devine tot mai rară şi mai rară.

Revoluţia Conştiinţei are trei factori perfect definiţi: Primul: A Muri; al Doilea: A te Naşte; al Treilea: Sacrificiul pentru Umanitate (Ordinea factorilor nu alterează produsul).

A MURI este o chestiune de ETICĂ REVOLUŢIONARĂ şi de DIZOLVARE A EULUI PSIHOLOGIC.

A TE NAŞTE este o chestiune deTRANSMUTARE SEXUALĂ, această temă corespunde Sexologiei Transcendentale; cine doreşte să studieze această temă, trebuie să ne scrie şi să studieze cărţile noastre Gnostice.

SACRIFICIUL PENTRU UMANITATE este Caritate Universală Conştientă.

Evoluţie, Involuţie, Revoluţie - Revoluţia Conştiinţei

Dacă noi nu dorim Revoluţia Conştiinţei, dacă nu facem înspăimântătoare Supereforturi pentru a dezvolta aceste posibilităţi latente care ne conduc la Auto-Realizarea Intimă, este clar că numitele posibilităţi nu se vor dezvolta niciodată.

Sunt foarte rari aceia care se Auto-Realizează, aceia care se salvează şi în acest lucru nu există nici o nedreptate; de ce ar trebui să aibă bietul Animal Intelectual ceea ce nu-şi doreşte?

Este necesară o schimbare radicală, totală şi definitivă, dar nu toate fiinţele vor această schimbare, nu o doresc, nu o cunosc; li se spune dar nu înţeleg, nu o pricep, nu interesează. De ce ar trebui să li se dea cu forţa ceea ce nu-şi doresc?

Adevărul este că, înainte ca individul să obţină noi Facultăţi sau noi Puteri pe care nici pe departe nu le cunoaşte şi pe care încă nu le posedă, trebuie să obţină facultăţi şi puteri pe care într-o manieră eronată crede ca le are, dar în realitate nu le are.

Educaţie Fundamentală - Cap. XXXIII - Evoluţie, Involuţie, Revoluţie
Samael Aun Weor

Trepte- Revoluţia Conştiinţei
Revoluţia Conştiinţei
AddThis Social Bookmark Button
Comentarii (0)add comment


busy