Arhetipuri Gnostice Eterne

Scris de Oscar Uzcategui   
Rafael – Sfântul Gheorghe luptând cu dragonul

Conceptul de ‘Arhetip’ a fost întotdeauna un obiect de studiu riguros al unei părți a «filosofiei perene şi universale» (filosofia perennis et universalis), pentru aceea care a întrevăzut în el una din cele mai mari enigme în interiorul căreia se află răspunsul întrebărilor nenumărate care se pun asupra vieții animice și psihologice a făpturilor umane.

Cu toate acestea, nu doar filosofia a întreprins incursiunea în aventura Arhetipurilor - ştiința, de asemenea, prin mentorii săi remarcabili, a încercat, în mod similar, să eviscereze aceasta lume încâlcită ce înglobează conceptele «eterne și universale», cum se mai denumesc Arhetipurile.

Formele religioase, gestante încă de la originile lor cu nesfârșite Arhetipuri metafizice, ezoterice sau supranaturale, se susțin și durează prin evuri pentru că în adâncul lor, în propria lor rațiune de a fi, se bizuie pe certitudinea că adevărurile lor sunt ascunse în teritoriul Arhetipal, şi de acolo se naște vocaţia mistică de a descifra adevărurile veşnice transformate în mistere teologice de către cel ce le studiază.

Artus Quellinus - Hermes Trismegistul cu Caduceul lui Mercur

Simbologia este amfiteatrul în care se exprimă Arhetipul, indiferent de momentul, locul, curentul ce îl impulsionează sau de depozitarii săi.

Este un fapt de netăgăduit că simbolul este o știință pentru mediul prin care s-au exprimat, de milenii, Arhetipurile cosmice, ajungând cu mare succes la structura spirituală a omului, încurajându-l să caute adevărata lui identitate sau realitate ce-i este inerentă în cadrul existenţei.

Acesta este motivul pentru care niciuna din civilizațiile ancestrale nu a scăpat farmecului și magiei exercitate de manifestarea Arhetipurilor în Arta Regală, întrucât această legitimă experienţa artistică a revelat, și continuă să dezvăluie, o cunoaştere dincolo de simpla analiză raţională care este conectată la sferele de gândire şi sentiment uman. Acolo unde cuvintele nu pot ajunge, Arta Regală Arta Regală îți începe elocventul discurs asupra Adevărurilor Absolute referitor la viaţa oamenilor şi destinul primordial al creaturii umane.

Psihicului speciei umane a fost cel în care s-a imprimat, încă din timpuri îndepărtate, o serie nesfârșită de fenomene (fizice sau extra-fizice), care, într-un fel sau altul, au încercat să evanghelizeze Conștiința omului într-o constantă trudă de a găsi răspunsuri substanţiale, obiective, profunde, şi, de asemenea, demne de încredere asupra misterului provenit din "a exista" și lanţul de evenimente care îi urmează.

Această interrelaționare: OAMENI + SIMBOLURI sau SEMNE, a creat din cele mai vechi timpuri o comunicare între corpul uman și infinita intimitate a acestuia, încercând să descifreze limbajul Naturii și a Cosmosului din care face parte. Sunt mulți autorii de tratate ce văd în acestă antică interrelaționare emergența de sisteme ideologice, metafizice și, pereche, de ritualuri, cunoscute astăzi drept RELIGIE sau RELIGII.

Mutus Liber (Cartea Mută) – Planşa a III-a – Dumnezeu şi Creaţia Sa

În fiecare om se află, vorbind in mod gnostic, o energie primară, originară și originală, filozofic calificată drept «INTELIGENȚĂ SUPERLATIVĂ» și denumită în termeni ontologici «FIINȚA». Această FIINŢĂ sau realitate perpetuă comunică și participă cu divinul şi cunoaște, dată fiind calitatea sa omniscientă, umanul şi, prin urmare, infraumanul sau haoticul. Această entitate impersonală, energetică şi nedezvăluită a cunoscut prin intermediul vehicolului său uman de exprimare, conform marilor preceptori ai omenirii, întreg cosmosul de sus, şi, de asemenea, vrea să știe cosmosul de jos; acesta este rațiunea peregrinajului pe care această energie o realizează și motivul fundamental pentru care mulți teologi au spus că:

DUMNEZEU IȘI CAUTĂ REFLEXIA ÎN OGLINDA PROPRIEI CREAŢII.

Acest maraton care a făcut rasa umana, încă de la originilor sale, să caute cheia care deschide poarta de acces la sala concluziilor maxime ca răspunsuri ale întrebarilor de unde venim, de ce existăm, încotro mergem..., a determinat oamenii de știință, poeți, artiști, mistici și filosofi să gândească de o mie și una de ori asupra Marelui Adevăr, care, neputând a fi descris în cuvinte, s-a încercat a fi sintetizat în Arhetipuri simbolice.

Textul a fost extras din opera "Arhetipuri Gnostice Eterne", scisă de Oscar Uzcategui Q.

Arhetipuri Gnostice Eterne
AddThis Social Bookmark Button
Comentarii (0)add comment


busy