Diferitele Eu-ri

Scris de Samael Aun Weor   
Psihologie Revoluţionară-Diferitele "Eu"-ri

Mamiferul Raţional în mod greşit numit om, în realitate nu posedă o individualitate definită.

Incontestabil această lipsă de unitate Psihologică în umanoid este cauza atâtor dificultţăi şi amărăciuni.

Corpul fizic este o unitate completă şi funcţionează ca un întreg organic, mai puţin când este bolnav.

Dar viaţa interioară a umanoidului în nici un caz nu este o unitate psihologică.

Cel mai grav lucru din toate acestea – în pofida a ceea ce spun diversele şcoli de tip Pseudo-esoteric şi Pseudo-ocultist – este absenţa organizării Psihologice în profunzimea însăşi a fiecărui subiect.

Cu siguranţă, în astfel de condiţii, în viaţa interioară a persoanelor, nu există o muncă armonioasă ca un tot.

Umanoidul, în raport cu starea sa interioară, este o multiplicitate psihologică, o sumã de „Euri”.

Ignoranţii cultivaţi ai acestei epoci tenebroase închină un cult „EULUI”, îl divinizează, îl pun pe altare, îl numesc: „Alter Ego”, „Eu Superior”, „Eu Divin” etc. etc. etc.

Nu vor să-şi dea seama, pedanţii acestei vârste negre în care trăim, că „Eu Superior” sau „Eu Inferior” sunt două secţiuni ale aceluiaşi Ego pluralizat...

Psihologie Revoluţionară-Alter Ego

Umanoidul nu are, în mod sigur, un „Eu permanent”, ci o multitudine de diferite „Euri” infraumane şi absurde.

Bietul animal intelectual, în mod greşit numit om, este asemănător unei case în dezordine, unde, în loc de un stăpân, există mulţi servitori care vor întotdeauna să comande şi să facă ceea ce poftesc...

Cea mai mare greşeală a Pseudo-esoterismului şi a Pseudo-ocultismului ieftin este de a presupune că ceilalţi posedă, sau că au un „EU Permanent şi Neschimbător”, fără început şi fără sfârşit...

Dacă aceia care gândesc astfel şi-ar trezi conştiinţa, chiar şi numai pentru o clipă, ar putea evidenţia în mod clar, prin ei înşişi, că umanoidul raţional nicicând nu este acelaşi pentru mult timp...

Mamiferul intelectual, din punct de vedere psihologic se schimbă în mod continuu...

A crede că dacă o persoană care se numeşte Luis, rămâne mereu Luis, se dovedeşte a fi ceva asemănător cu o glumă de foarte prost gust...

Acest subiect care este numit Luis are în el însuşi alte „Euri”, alte egouri care se exprimă în diferite momente prin intermediul personalităţii sale şi chiar dacă lui Luis nu-i place lăcomia, altui „EU” din el – sã-l numim Pepe – îi place lăcomia şi aşa mai departe.

Psihologie Revoluţionară-Amor Superior

Nici o persoană nu este aceeaşi în mod continuu; într-adevăr, nu este nevoie să fii foarte înţelept pentru a-ţi da seama exact de nenumăratele schimbări şi contradicţii ale fiecărui subiect...

A presupune că cineva are un „Eu Permanent şi Neschimbător” echivalează, desigur, cu un abuz faţă de semeni şi faţă de noi înşine.

Înăuntrul fiecărei persoane trăiesc multe persoane, multe „Euri”, aceasta o poate verifica, prin ea însăşi şi în mod direct, orice persoană trezită, conştientă...

 

Psihologia Revoluţionară, de Samael Aun Weor

Psihologia Revoluţionară
AddThis Social Bookmark Button
Comentarii (0)add comment


busy