Influenţa Astrologică - Influenţă Modificabilă

Scris de Editor VOPUS   
Johfra Boschard - Zodia Taurului

Multe se speculează în Astrologie cu privire la presupusa utilitate a acesteia în dezvoltarea personală. Nu putem nega că influenţele zodiacale, planetare etc. există şi ne afectează datorită condiţiei „lunare” a Psihicului nostru. Fără îndoială, numai cunoscându-ne în mod direct pe noi înşine, aşa cum ne învaţă Psiho-Astrologia Esoterică, putem să obţinem schimbări reale, profunde.

Cu privire la aceasta, Studentul Gnostic ştie deja că primul lucru pe care trebuie să-l facă este să se revoluţioneze împotriva influenţelor astrologice.

Ni s-a spus că Legea Karmei (Lege a Cauzei şi a Efectului) alege în mod inteligent Semnul Zodiacal care trebuie să ne guverneze existenţa: astfel ne naştem sub Semnul Zodiacal care ne corespunde.

Pe de altă parte, din punct de vedere astrologic i se dă importanţă de asemenea Semnului Ascendentului şi în general este relaţionat cu personalitatea şi aspectul fizic al individului.

Aceasta nu o negăm, la fel şi faptul că temperamentul cuiva, fie el Limfatic, Nervos, Sangvinic sau Bilios (sau Melancolic, Flegmatic, Sangvinic şi Coleric), rezultă aproape în totalitate din Elementul Semnului ascendent, fie acesta de Pământ, Apă, Aer sau Foc.

Nu ne îndoim nici de importanţa Temperamentului pentru compatibilitatea practică conjugală, nici de afinitatea în Sfera Intelectuală, Emoţională, Instinctivă, Motrice şi Sexuală. Vrem doar să subliniem că Personalitatea ne leagă de Karma, căci aceasta se află depozitată în ea şi că Moştenirea Genetică este instrumentul Legii Karmei.

Nu există îndoială că dacă, în loc să profităm de influenţa Semnului nostru Zodiacal pentru a ne autodepăşi şi pentru a-i ajuta, în mod real, pe semenii noştri, ne polarizăm cu aspectul negativ al acelui semn, atunci, este natural ca în următoarea noastră existenţă să suferim consecinţele propriilor noastre greşeli.

În acest sens, Moştenirea Genetică şi circumstanţele mediului înconjurător în care ne vom desfăşura (şi pe care noi le-am creat, în existenţa anterioară) în timpul copilăriei, sunt cele care ne configurează Corpul Fizic, Temperamentul şi Personalitatea.

„Legea este Lege şi Legea se împlineşte”, aceasta este teribil de adevărat. Nu este inteligent să protestăm împotriva Justiţiei Cosmice, mai ales când ea ne face să plătim, cu multă milă, ceea ce datorăm, şi chiar dacă uneori efectele sale sunt neplăcute, să nu uităm că noi culegem ceea ce singuri am semănat şi am generat în trecut. Interesant este să învăţăm din fiecare circumstanţă a vieţii, oricât de dificilă ar fi aceasta şi să ne perfecţionăm ca fiinţe umane. Este necesar să subliniem că Legea Cauzalităţii Cosmice este Justiţie Obiectivă şi Milă Divină.

Rogier Wan der Weyden - Judecata de Apoi- Balanta

Ei bine, Influenţa Zodiacală a semnului dominant în perioada anului în care ne năştem, ne pregăteşte pentru a obţine beneficiul maxim al circumstanţelor noastre concrete din această existenţă; aceeaşi influenţă conferă mentalităţii şi temperamentului nostru un caracter relaţionat cu elementul Pământ, Apă, Aer sau Foc.

Însă dacă nu profităm de această oportunitate de „a lucra asupra noastră înşine”, atunci, prin tendinţa spre dezordine sau entropie a mecanicii naturale a lucrurilor, vom comite greşeli şi vom dezvolta sau vom alimenta vechi defecte psihologice, proprii aspectului negativ al Semnului nostru Zodiacal. Inevitabil, acele greşeli vor fi cauze şi origini ale unor defecte posterioare şi efecte asupra noastră înşine.

Dimpotrivă, dacă, studiind Gnoza înţelegem sensul Muncii Esoterice Gnostice şi îndeplinim Datoria Cosmică Existenţială a Fiinţei, ne vom polariza cu aspectul pozitiv al Semnului nostru Zodiacal şi în consecinţă, acesta ne va fi mai util în munca de a face să înflorească Calităţile Solare sau Virtuţile care se află în profunzimea Fiinţei noastre Reale, şi de asemenea ne vom elibera de Karma şi de „Tirania Zodiacală”, inclusiv vom ajunge să ne schimbăm semnul după voinţă.

Alex Chiner, Marea Britanie


Organismul uman este un Zodiac Viu şi în fiecare dintre cele 12 Constelaţii, doarme Conştiinţa în mod profund. Avem nevoie să ne trezim Conştiinţa pentru a face să strălucească şi să scânteieze fiecare dintre părţile propriului nostru Zodiac microcosmic.

Întregul nostru Zodiac trebuie să se transforme în Lumină şi Splendoare.

Astrologii Profani vă vor spune că o cuadratură a lui Saturn cu Marte vă va aduce o catastrofă sau că o opoziţie a lui Venus cu Marte un eşec amoros etc., însă aceste Pronosticuri ale Astrologiei Profane POT EŞUA, chiar de calculele matematice sunt exacte, pentru că FORŢELE SIDERALE nu sunt forţe oarbe, sunt razele Geniilor Siderali şi aceşti Seniori pot modifica toate evenimentele omeneşti chiar dacă horoscopul este plin de cuadraturi şi opoziţii.

Stă scris cu cărbuni aprinşi în cartea vieţii, că cel ce obţine Eliminarea totală a Egoului poate ajunge să-şi schimbe semnul şi influenţele după voinţă.

Nu putem nega că influenţele Semnelor există şi ne manipulează atâta timp cât nu am făcut o REVOLUŢIE PSIHOLOGICĂ înăuntrul nostru înşine. Însă pe drumul oricărui student care aspiră la iluminare, trebuie să începem să ne revoluţionăm împotriva a ceea ce stabilesc Horoscoapele.

Samael Aun Weor

Astrologie- Zodiac- Influenţa Astrologică

Astrologie- Zodiac- Influenţa Astrologică


AddThis Social Bookmark Button
Comentarii (0)add comment


busy