Tarot - Arcanul Nr.22

Scris de Editor VOPUS   
Tarot, Arcanul Nr.22 al Tarotului, Tarotul Egiptean, Coroana Vieţii

Arcanul Nr.22 este „Coroana Vieţii”, întoarcerea la Lumină, încarnarea Adevărului în noi. Iubiţi discipoli, aveţi nevoie să dezvoltaţi fiecare dintre cele 22 de Arcane Majore ale Tarotului în interiorul vostru înşivă. Eşti „Imitatus”, adică cel pe care alţii l-au pus pe Calea Tăişului de Cuţit. Străduieşte-te să ajungi la „Adeptus”, acesta este produsul propriilor sale opere, cel care cucereşte Ştiinţa prin el însuşi, Fiul propriei sale Munci. Trebuie să se cucerească gradul de Adeptus ieşind din starea animalică, dobândind Conştiinţă.

Gnoza predă trei etape prin care trebuie să treacă toţi cei care lucrează în Forja Aprinsă a lui Vulcan, acestea sunt:

 • PURIFICARE
 • ILUMINARE
 • PERFECŢIUNE

Se dovedeşte că curioşii care se înscriu în Studiile noastre Gnostice doresc imediat Iluminare, Dedublări, Clarviziune, Magism Practic etc. Iar când nu obţin aceasta imediat, se retrag.

Nimeni nu poate ajunge la Iluminare fără să se fi purificat mai întâi, doar cei ce au obţinut Purificarea, Sfinţenia, pot intra în sala Iluminării. Există de asemenea mulţi studenţi care intră în studiile noastre din pură curiozitate şi doresc să devină înţelepţi numaidecât. Pavel din Tars spune: „Propovăduim o Înţelepciune printre cei desăvârşiţi”. Doar cei care au ajuns la a Treia Etapă sunt Desăvârşiţi, doar printre ei se poate propovădui Înţelepciunea Divină. În anticul Egipt al Faraonilor, în Masoneria Ocultă, aceste trei etape ale cărării sunt:

 • UCENICI
 • COMPANIONI
 • MAEŞTRII

Cine primeşte Coroana Vieţii, se eliberează de Roata Întoarcerilor, Recurenţă şi Karma.

Coroana Vieţii este Triună, are trei aspecte:

 • BĂTRÂNUL ZILELOR
 • FIUL ADORABIL
 • SPIRITUL SFÂNT PREAÎNŢELEPT

Coroana Vieţii este Omul-Soare, Regele-Soare atât de sărbătorit de către Împăratul Iulian. Coroana Vieţii este necontenitul nostru Suflu Etern, pentru sine însuşi profund necunoscut, Raza Particulară a fiecărui om, Cristosul. Coroana Vieţii este Kether, Hokmah şi Binah (Tată, Fiu şi Spirit Sfânt).

Apocalipsa spune: „Fii credincios până la moarte şi-ţi voi da Cununa Vieţii”. Fără îndoială acest lucru merită a fi studiat în mod profund, să ne amintim de Aureola Sfinţilor. În Glanda Pineală există Biserica din Laodicea, pe vremea Hiperboreenilor exista o fecioară cu acel nume ce ducea ofrandele până la Delos sau Delfus, în Grecia Antică. Acest Arcan reprezintă o cunună care are multe raze, aceasta este Chakra Sahasrara, situată în Glanda Pineală.

Când Focul Sacru al lui Kundalini ajunge la Pineală pune în mişcare acest lotus cu 1000 de petale.

Aprofundând mai mult trebuie să ştim că Mama Kundalini se căsătoreşte cu Spiritul Sfânt în Glanda Pineală.

Spiritul Sfânt este al Treilea Logos sau Vulcan din Mitologia Greacă, este Mahachoan în Tibetană. Kundalini se dezvoltă, evoluează şi progresează în Aurora Mahachoanului. Astfel în Glanda Pineală vibrează în mod intens Tattva Sacră Shiva-Shakti, adică Divina Mamă Kundalini şi al Treilea Logos (Tattva este vibraţia Eterului).

Cei care sunt adormiţi trebuie să facă Voia Tatălui.

Voia Tatălui se face:

 • DACĂ EXISTĂ MOD CORECT DE A GÂNDI
 • DACĂ EXISTĂ MOD CORECT DE A SIMŢI
 • DACĂ EXISTĂ MOD CORECT DE A ACŢIONA

Dacă facem ceva „strâmb” sau greşit, nu este Voia Tatălui.

Arcanului 22 îi corespund:

 • Litera Ebraică: „THAU”
 • Axiomă Transcendentă: „Soarele răsare şi Soarele apune şi încă o dată se întoarce la locul său, unde se întoarce ca să se nască.”
 • Orar: „Există o a Treisprezecea Oră, care este cea a Eliberării.”
 • Plan Spiritual: Puterea de manifestare a vieţii în infinite forme
 • Plan Mental: Cunoaşterea supremă este beatitudine
 • Plan Fizic: Inspiraţie, muncă şi recompensă convenabile.

Text extras din opera "Tarot şi Kabală" de Samael Aun Weor

Tarot, Arcanul Nr.22 al Tarotului, Tarotul Egiptean, Transmutaţia
AddThis Social Bookmark Button
Comentarii (0)add comment


busy