Tarot - Arcanul Nr.19

Scris de Editor VOPUS   
Tarot, Arcanul Nr.19  al Tarotului, Tarotul Egiptean, Inspiraţia

Arcanul Nr.19 este Arcanul Alianţei, al „Inspiraţiei”. Reprezintă „Focul Creator”, Piatra Filosofală. Pentru a realiza munca Marii Opere, trebuie să lucrăm cu Piatra Filosofală. Arcanul 19 este Arcanul „Operei Soarelui”. Bărbatul şi Femeia care se iau de mână şi Soarele strălucind deasupra lor, ne indică faptul că acest Arcan se relaţionează cu Misterul Focului.

Aspectul Sexual al acestui Arcan îl găsim în suma sa cabalistică: 1 + 9 = 10; acesta este un număr profund sexual, aici se află Cercul şi Linia, misterele lui Lingam-Yoni; este posibil să se ajungă la Auto-Realizare doar prin intermediul Transmutaţiei Sexuale, aceasta este alianţa sacră dintre Bărbat şi Femeie pentru Marea Operă.

Trebuie să căutăm Principiul Pozitiv, Magnes-ul Interior al lui Paracelsus, Principiul Magic. Când cele 3 elemente Sare, Mercur şi Sulf sunt nelucrate, sunt elemente negative; dar lucrând în Opera Magna devin pozitive, acesta este Principiul Magic sau Magnes Interior.

Arcanul 19 este evident că stabileşte o Mare Alianţă între bărbat şi femeie, o Alianţă pentru a realiza Marea Operă. Această Mare Alianţă are multe aspecte. Evanghelia vorbeşte despre necesitatea Hainei de Nuntă. Să ne amintim de nunta în care cineva nu purta haine de nuntă şi l-au legat iar Domnul a poruncit să fie aruncat în întunericul unde se aude doar scrâşnirea dinţilor (Matei 22:1-14).

Această haină faimoasă este Sahú-ul Egiptean sau To Soma Heliakon în latină, adică Corpul de Aur al Omului Solar, Haina de Nuntă pentru a asista la Ospăţul Mielului Pascal. Aşadar, este necesar să se înţeleagă că pentru a avea acest Corp se necesită Marea Alianţă, munca în a Noua Sferă între Bărbat şi Femeie.

Aşa cum aici jos există o Mare Alianţă, pentru a atinge Iluminarea se necesită o altă Mare Alianţă, acolo sus.

Trebuie să fuzioneze cele două Suflete: Sufletul Uman Masculin cu Sufletul Spiritual Feminin. Aceasta nu se obţine fără să se fi eliminat Eul, şi fără să se fi eliminat Corpul de Dorinţe. Cele două Suflete trebuie să fie unul.

Aceasta este Marea Alianţă între Cavalerul şi Dama Medievali; aceasta o întâlnim în cărţile de Cavalerie, „Romancero”, "Baladele", "Contele Roldan", "Menestrelii Trubaduri".

Cavalerul care se luptă pentru Dama sa este Sufletul Uman, Dama este Sufletul Spiritual. Cavalerul trebuie să se lupte pentru Dama lui altfel rămâne fără ea. Pentru a ajunge la iluminarea totală, Cavalerul trebuie să se integreze în mod complet cu Dama sa şi să lupte pentru ea în orice clipă până la dezvoltarea Lotusului cu 1000 de Petale.

În Marea Căsătorie sau Nuntă Alchimică a lui Manas-Buddhi, Buddhi dă Iluminarea, fără ea Chakra Sahasrara cu 1000 de petale nu poate avea o dezvoltare completă. O dată cu căsătoria se produce o scânteiere şi vine iluminarea, acesta este rezultatul Marii Alianţe. Această scânteiere divină asupra Glandei Pineale, dă Intuiţia Iluminată, împreună cu Poliviziunea. Este triumful desăvârşit. Intuiţia Iluminată este mai bună decât Clarviziunea.

Soarele Spiritual este cel care contează. Soarele de la Miazănoapte ne ghidează şi ne orientează.

Trebuie să aşteptăm totul de la Apus, nu aştepta nimic de la Răsărit.

Cei mai mulţi se abat pe Drumul Negru. În Arcanul 18 există pericole extrem de subtile pe care studentul le ignoră.

Scopul studiilor noastre este a intra în Ain (Absolutul din Kabala Ebraică). Pentru aceasta trebuie să ne eliberăm de toate Legile celor Şapte Cosmosuri care ne guvernează. Cu Alianţa ne eliberăm de:

 • Cele 96 de Legi ale Abisului (TRITOCOSMOS).
 • Cele 48 de Legi ale Omului (MICROCOSMOS).
 • Cele 24 de Legi ale Pământului (MESOCOSMOS).
 • Cele 12 Legi ale Sistemului Solar (DEUTEROCOSMOS).
 • Cele 6 Legi ale Galaxiei (MACROCOSMOS).
 • Cele 3 Legi ale Firmamentului (AYOCOSMOS).
 • Unica Lege a Sacrului Solar Absolut (PROTOCOSMOS).

Arcanului 19 îi corespund:

 • Litera Ebraică: „COPH”
 • Axiomă Transcendentă: „Apucă scutul Credinţei tale şi înaintează cu pas hotărât, fie că este în sensul vântului sau împotriva tuturor vânturilor.”
 • Orar: A zecea Oră a lui Apollonius: „Porţile cerului se deschid şi omul iese din letargia sa.” (Acesta este numărul 10 al celei de a 2-a Mari Iniţieri a Misterelor Majore, care-i permite iniţiatului să călătorească în Corp Eteric sau în Stare de Jinas. Aceasta este Înţelepciunea lui Ioan Botezătorul: Decapitarea.)
 • Plan Spiritual:Lumina Divină este principiul cunoaşterii
 • Plan Mental: Inteligenţa motrice
 • Plan Fizic: Materializarea ideilor în acte.

Text extras din opera "Tarot şi Kabală" de Samael Aun Weor

Tarot, Arcanul Nr.19 al Tarotului, Tarotul Egiptean, Inspiraţia
AddThis Social Bookmark Button
Comentarii (0)add comment


busy