Tarot - Arcanul Nr.12

Scris de Editor VOPUS   
Tarot, Arcanul Nr.12 al Tarotului, Tarotul Egiptean, Apostolatul

Arcanul Nr.12 este cunoscut în Kabală drept “Apostolatul”. Imaginea omului spânzurat formează un triunghi cu vârful în jos, iar picioarele sale o cruce deasupra triunghiului. Întreaga muncă are ca scop dobândirea Sufletului, adică reuşirea legării Crucii cu Triunghiul, aceea este Marea Operă.

Arcanul Nr.12 reprezintă cele 12 Semne ale Zodiacului, cei 12 Apostoli, cele 12 Triburi ale lui Israel, cele 12 Ore de Coacere ale Alchimistului, cele 12 Facultăţi, Hidrogenul Si-12.

Tradiţia chineză vorbeşte de cele 10 Trunchiuri (Shikan) şi de cele 12 Ramuri, adică cei 10 Sephiroţi şi cele 12 Facultăţi ale Fiinţei umane. E necesar să ştim că cele 7 Chakre şi cele 5 Simţuri sunt cele Douăsprezece Facultăţi.

Universul a ieşit din Huel-Tum-ul chinez, Haosul. Cele 10 Trunchiuri şi cele 12 Ramuri, de asemenea au ieşit din Haos, care în Alchimie este „Ens Seminis” în care este conţinut „Ens Virtutis” care este materia primă a Marii Opere, care este Entitatea Seminţei după Paracelsus. Această entitate este Piatra Filosofală sau Lapis Philosophorum pe care o căutau atât de mult Alchimiştii Medievali.

După chinezi, Zeul Fu-Ji (Adam-Cristos) se naşte la Miezul Nopţii, în ziua a 4-a a lunii a zecea, şi la exact 12 ani. Fecioara Hoa-Se, plimbându-se pe malul râului (Lichidul Seminal) îl zămisleşte în pântecul său pe Cristos, punându-şi piciorul pe urma Marelui Om.

Toate aceste date sunt foarte interesante: Ziua a 4-a sunt cele 4 Elemente. În numărul 10 se află tot secretul lui Lingam-Yoni, reprezintă cei 10 Sephiroţi iar cercul cu o linie împărţindu-l în două, este Misterul Sexual.

Numărul 12 sunt cele 12 Facultăţi necesare pentru a-l încarna pe Cristos în inimă.

Arcanul Nr.12 este studiat în mod profund în cele 12 Chei ale lui Basil Valentin.

Referitor la Noul Ierusalim găsim următoarele: „Şi avea un zid mare şi înalt cu douăsprezece porţi (cele 12 Porţi Zodiacale în Univers şi în Om), şi la porţi, doisprezece îngeri (Zodiacali) şi nume înscrise: numele celor douăsprezece triburi ale lui Israel (Cele Douăsprezece Tipuri de Umanităţi în acord cu influenţa celor Douăsprezece Semne Zodiacale). (Apocalipsa 21:12).

„Aşa cum este Sus este şi Jos.” Omul are Douăsprezece Facultăţi guvernate de către Doisprezece Îngeri Atomici. În spaţiul înstelat şi în interiorul omului, există Douăsprezece Semne Zodiacale. „Spre răsărit erau trei porţi; spre miazănoapte, trei porţi; spre miazăzi, trei porţi; şi spre apus trei porţi.” (Apocalipsa 21:13)

„Iar zidul cetăţii avea Douăsprezece temelii şi pe ele erau cele Douăsprezece nume ale celor Doisprezece apostoli ai Mielului.” (Apocalipsa 21:14) Cele Douăsprezece Semne Zodiacale şi cele Douăsprezece Sfere Energetice care se pătrund şi se întrepătrund fără a se confunda. În cele Douăsprezece Regiuni se realizează în mod complet Umanitatea Solară. Arcanul Nr.12 este temelia Ierusalimului Celest, Arcanul Doisprezece este simbolul Alchimiei Sexuale. Acesta este sacrificiul şi Opera înfăptuită.

Arcanul Nr.12 implică Sacrificii, Suferinţe, este cartea Apostolatului. Totuşi, acest număr este un număr foarte complet, este faimosul dodecaedru pe care se susţin toate creaţiile universale ale Sistemului Solar care are 12 Fundamente, 12 Planete.

Cu Uranus, Neptun şi Pluton ar fi 10 planete; Ştiinţa Esoterică susţine că există două planete, dincolo de Pluton. Mereu s-a vorbit de cele 12 Planete Salvatoare, Maestrul Iisus avea 12 Discipoli, iar în textele Gnostice ale Pistis Sophiei se face referire la cei 12 Salvatori.

Arcanul Nr.12 aduce multă suferinţă, multe lupte. Are o sinteză foarte frumoasă pentru că 1 + 2 = 3 care semnifică producţie atât Materială cât şi Spirituală

Tu, care cauţi iniţierea! Tu, care citeşti atâta! Tu, care trăieşti zburând din şcoală în şcoală, căutând mereu; năzuind mereu; suspinând mereu. Spune-mi cu sinceritate. Ai trezit deja Kundalini? Ai deschis deja cele 7 Biserici ale şirei spinării tale? Ai încarnat deja Mielul?

Răspunde-mi, frate cititor. Fii sincer cu tine însuţi. Pune-ţi mâna pe inimă şi răspunde-mi cu sinceritate. Te-ai realizat? Eşti sigur că prin teoriile tale te vei converti întrun Zeu? Ce ai reuşit? Ce ai obţinut cu toate teoriile tale?

Acela care vrea să se Auto-Realizeze are nevoie de Revoluţia Conştiinţei: a Muria se Naştea se Sacrifica. Revoluţie a Conştiinţei atunci când decapităm Eul. Revoluţie a Conştiinţei când fabricăm Corpurile Solare. Revoluţie a Conştiinţei atunci când încarnăm Fiinţa. Până atunci nu avem existenţă Reală.

Arcanului 12 îi corespund:

  • Litera Ebraică: „LAMED”
  • Axiomă Transcendentă: „Chiar dacă Soarele te oboseşte ziua şi Luna te întristează noaptea, nu-ţi pune picioarele pe alunecuş, nici nu dormi când eşti de gardă.”
  • Plan Spiritual: Satisfacţie cu binele realizat
  • Orar: A treia Oră a lui Apollonius: „Şerpii, Câinii şi Focul.” (Magie Sexuală. Muncă cu Kundalini)
  • Plan Mental: Circumspecţie în decizii dureroase
  • Plan Fizic: Abnegaţia ca forţă expansivă.

Text extras din opera "Tarot şi Kabală" de Samael Aun Weor

Tarot, Arcanul Nr.12 al Tarotului, Tarotul Egiptean, Samael Aun Weor, Apostolatul
AddThis Social Bookmark Button
Comentarii (0)add comment


busy