Tarot - Arcanul Nr.9

Scris de Editor VOPUS   
Tarot, Arcanul Nr.9 al Tarotului, Tarotul Egiptean, Ermitul

Arcanul Nr.9 este „Ermitul”, Singurătatea. Acest Arcan, în formă mai elevată, este a Noua Sferă. Coborârea în a Noua Sferă era în Templele antice, Proba Maximă pentru suprema demnitate a Hierofantului. Hermes, Buddha, Iisus, Zoroastru, Dante etc., şi mulţi alţi mari iniţiaţi, au trebuit să treacă prin Proba Maximă, să coboare în a Noua Sferă, pentru a lucra cu Focul şi Apa, origine a Lumilor, Bestiilor, Oamenilor şi Zeilor. Orice autentică Iniţiere Albă, începe de aici.

În a Noua Sferă sau al Nouălea Strat al Pământului, în centrul Pământului, în însăşi inima Pământului se găseşte strălucitor, semnul Infinitului.

În a Noua Sferă se află Forja Aprinsă a lui Vulcan. Acolo coboară Marte pentru a-şi oţeli din nou spade înflăcărată şi pentru a cuceri inima lui Venus (Iniţierea Venusiană); Hercule pentru a curăţa Grajdurile lui Augias (Josnicele Profunzimi Animalice); Perseu pentru a reteza capul Meduzei (Eul Psihologic sau Adamul-Pământesc) cu Spada sa Înflăcărată, iar acest cap acoperit de şerpi, studentul esoteric trebuie să îl dea Minervei, Zeiţa Înţelepciunii.

Nouă luni rămâne fătul în interiorul Pântecului Matern şi „Nouă Epoci” sunt necesare în pântecul lui Rea, Tonantzin, Cibele, adică Mama Natură, pentru a se naşte o Umanitate Planetară. Aşadar la fel este evident că trebuie să coborâm în a Noua Sferă pentru a putea fi gestaţi şi a dobândi acea a Doua Naştere.

Iisus i-a spus lui Nicodim: „Trebuie să te Naşti din Nou pentru a putea intra în Împărăţia Cerurilor” (Ioan 3:1-15). Aceasta înseamnă fabricarea Corpurilor Solare, nimeni nu poate intra în Împărăţie dacă merge îmbrăcat în Zdrenţe Lunare. Trebuie fabricate Corpurile Solare şi aceasta se obţine doar „Transmutând Energia Creatoare”.

Stă scris că: „Îngust este drumul care conduce la lumină”. Cel care doreşte să urmeze drumul: „Să se Nege pe Sine Însuşi, să-şi Ia Crucea şi să mă Urmeze” ( "Cei Trei Factori ai Revoluţiei Conştiinţei" a Muri a te Naşte şi Sacrificiul).

În Apocalipsa Sfintei Biblii întâlnim de asemenea misterele celei de-a Noua Sfere: „Şi numărul celor pecetluiţi: o sută patruzeci şi patru de mii, din toate triburile fiilor lui Israel” (Apocalipsa 7:4). Însumând în mod cabalistic numerele între ele, vom avea numărul Nouă. 1 + 4 + 4 = 9. Nouă este a Noua Sferă. Vor fi salvaţi doar cei care vor fi ajuns la Castitatea Absolută.

„Apoi m-am uitat, şi iată că Mielul stătea în picioare pe muntele Sion, şi cu El o sută patruzeci şi patru de mii, care aveau numele Lui şi numele Tatălui Lui scris pe frunte” (Apocalipsa 14:1). Muntele Sion sunt Lumile Superioare, cifrele sunt o cantitate simbolică iar în mod cabalistic se descompune astfel: 1 + 4 + 4 = 9. Doar cu Marele Arcan putem să fim salvaţi şi să primim pe frunte numele Tatălui. Poporul este Sion, este Poporul Spiritual al lui Dumnezeu. Acest popor este format din toţi aceia care practică Arcanul (Poporul Castităţii).

Referitor la Noul Ierusalim, spune: „Şi i-a măsurat zidul, o sută patruzeci şi patru de coţi, după măsura omului, care este şi a îngerului” (Apocalipsa 21:17). 144 = 1 + 4 + 4 = 9, Sexul. 9 este măsura Omului, care este şi a Îngerului. Nouă luni rămânem în pântecul matern. Doar în a Noua Sferă se poate naşte Fiul Omului. Nu s-a cunoscut niciodată vreun Înger care să nu se fi născut în a Noua Sferă.

Numărul Nouă, dacă se multiplică cu orice număr digital dă întotdeauna nouă.

2 x 9 = 18, 1 + 8 = 9
3 x 9 = 27, 2 + 7 = 9
4 x 9 = 36, 3 + 6 = 9
5 x 9 = 45, 4 + 5 = 9
6 x 9 = 54, 5 + 4 = 9
7 x 9 = 63, 6 + 3 = 9
8 x 9 = 72, 7 + 2 = 9
9 x 9 = 81, 8 + 1 = 9

Aceasta este foarte interesant, există 9 Cercuri Infernale în interiorul Pământului, de la epiderma Pământului până în interior se poate spune că există Nouă Universuri Paralele Infernale care merg până în însăşi inima Pământului, al Nouălea Cerc situându-se în centrul Pământului; aceste Nouă Cercuri sunt cele 9 Regiuni Demoniace sau Diabolice. De asemenea există 9 Cercuri Superioare care în ocultism sunt denumite cele 9 Ceruri, aceste 9 Ceruri le putem reprezenta prin cele 9 Planete: Luna, Mercur, Venus, Soare, Marte, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun.

Numărul 9 este Eneagonul, este a Noua Sferă. Este relaţionat cu Marte prin a Noua Sferă. Aici se întreprinde o luptă cu sine însuşi, contra tot, contra Naturii, întrucât aici se fabrică

Demoni şi Zei, şi trebuie să coborâm în adâncimea Infernului pentru a fabrica Corpurile Solare.

Îi corespunde a 9-a Constelaţie, Săgetătorul. Metalul este Fierul, piatra sa Rubinul, Culoarea este Roşul, iar nota muzicală este RE, pe a 2-a sa Octavă. Numărului 9 îi corespund Plexul Coronar, Organele Creatoare, Gonadele.

Aparţin Numărului 9 Emoţia, Înţelepciunea, Generozitatea, Genialitatea.

Arcanului 9 îi corespund:

  • Sephirotul Cabalistic: „YESOD”
  • Litera Ebraică: „TETH”
  • Axiomă Transcendentă: „Urcă pe munte şi contemplă pământul promis, dar nu îţi spun că vei intra în el.”
  • Plan Spiritual: Lumina Divină în lucrări umane
  • Plan Mental: Discreţie, caritate şi cunoaştere
  • Plan Fizic: Concretizare, culminare şi elevarea a năzuinţelor.

Text extras din opera "Tarot şi Kabală" de Samael Aun Weor

Tarot, Arcanul Nr.9 al Tarotului, Tarotul Egiptean, Samael Aun Weor, Ermitul
AddThis Social Bookmark Button
Comentarii (0)add comment


busy