Tarot - Arcanul Nr.8

Scris de Editor VOPUS   
Tarot, Arcanul Nr.8 al Tarotului, Tarotul Egiptean, Justiţia, Balanţa, Spada

Arcanul Nr.8 este "Judecata", "Justiţia", Nr.8 este numărul lui Iov, probe şi dureri; este reprezentat cu o spadă care corespunde ezotericului.

Numărul 8 este numărul Infinitului. Forţele vitale ale Focului Flegetonului şi Apei Acheronului circulă încrucişându-se în a Noua Sferă, în inima Pământului, sub forma unui opt. În şira spinării este de asemenea format simbolul Infinitului. Semnul Infinitului semnifică a lucra în a Noua Sferă...

Arcanul Nr.8 al Tarotului este o femeie cu o spadă în mână, în faţa Balanţei Justiţiei Cosmice. Realmente doar ea poate să-i înmâneze Spada Magului; fără femeie nici un iniţiat nu reuşeşte să primească Spada. Există Eva-Venus, femeia instinctivă. Venus-Eva, femeia nobilă a căminului. Există Venus-Urania, femeia iniţiată în Marile Mistere şi în cele din urmă, afirmăm existenţa Uraniei-Venus, femeia adept, femeia profund realizată.

Femeia Arcanului Nr.8 al Tarotului ţine într-o mână Balanţa şi în cealaltă Spada. Este necesar să echilibrăm forţele, este necesar şi urgent să ne sanctificăm în mod absolut şi să practicăm Arcanul A.Z.F.; forţele bărbatului şi ale femeii se echilibrează în Iubire şi în Înţelepciune. Ascensiunea miraculoasă a Energiei Seminale până la creier, este posibilă graţie unei anumite perechi de cordoane nervoase care, sub formă de Opt, se desfăşoară la dreapta şi la stânga Şirei Spinării.

În Arcanul 8 aflăm a Opta Cheie a lui Basil Valentin. Nu există îndoială că acesta a fost un mare Gnostic. Evanghelia lui Valentin este admirabilă, a Opta Cheie se referă la procesele Vieţii şi ale Morţii în Piatra Filosofală, dăltuită cu ciocanul Inteligenţei şi cu dalta Voinţei.

A Opta Cheie este o alegorie Alchimică, clară şi perfectă a proceselor Morţii şi Învierii ce se succed în mod inevitabil în prepararea esoterică a Pietrei Filosofale, care se află între coloanele Iachin şi Boaz. Trebuie să şlefuim piatra brută pentru a o transforma în cubică.

Piatra este Petru şi se referă la binecuvântatele Ape ale Amritei. În muchiile şi unghiurile perfecte ale Pietrei vedem omul ce a lucrat cu Amrita. Piatra Brută şi cea şlefuită sunt situate la intrarea în Templu, în spatele coloanelor. Piatra Şlefuită se află în partea dreaptă, particularitatea sa este că are „Nouă Unghiuri” formând „Patru Cruci”. Cei care-şi înalţă Templul pe nisip eşuează, trebuie ridicat pe Stâncă vie, pe Piatră. Întreg materialul uman folosit în această muncă moare, putrezeşte, se strică şi se înnegreşte în Oul Filosofal, apoi se albeşte în mod minunat. Adică, în interiorul nostru moare Negrul, apoi apare Albul, care ne face Maeştri.

În a Opta Cheie, ilustrare a lui Viridarium Chymicum, Moartea este reprezentată de un cadavru, Putrefacţia de nişte coarne, Semănatul printr-un umil agricultor, Creşterea printr-un spic de grâu, Învierea printr-un mort ce se ridică din mormânt şi printr-un Înger ce sună din trâmbiţa Judecăţii Finale.

Toate acestea reprezintă faptul că trebuie să moară în noi „Egoul”, Eul Însuşi, până rămânem Albi, Puri, Curaţi, Perfecţi. Putrefacţia, reprezentată de coarne, este atunci când cineva se află în Regiunea Purgatorială, acolo apare un cadavru în putrefacţie, cu respingătoare forme animalice, reptile, păianjeni, viermi imunzi, larve oribile. Cu ajutorul Mamei Divine Kundalini acele forme animalice sunt reduse la praf cosmic.

Optul este Numărul lui Iov, omul Sfintei Răbdări. Acest număr reprezintă viaţa şi sacrificiul lui Iov, care este drumul ce duce Iniţiatul până la a Doua Naştere. Probele sunt foarte dure; avem nevoie de Răbdarea Sfântului Iov, fără ea este imposibil să se poată face această Muncă.

Iov s-a îmbolnăvit de o boală gravă (cap. 2, verset 9), lui Lazăr i se putrezea carnea (Luca 16:19-31), prietenii lui Iov, Elifaz, Bildad, Ţofar (cei Trei Trădători ai Cristosului Interior) îi spuneau: „dacă tu eşti prieten al lui Dumnezeu, de ce nu protestezi?”; el spunea: „Domnul a dat, Domnul a luat” (Iov 1:21). Numărul lui Iov este Răbdare şi Blândeţe, acesta este drumul pentru a ne „Putrezi”.

În Arcanul Nr.8 sunt cuprinse Probele Iniţiatice. Fiecare Iniţiere, fiecare grad îşi are probele sale. Probele Iniţiatice sunt de fiecare dată mai exigente în acord cu Gradul Iniţiatic. Numărul Opt este Gradul lui Iov, acest semn, acest număr semnifică Probe şi Dureri. Probele Iniţiatice se realizează în Lumile Superioare şi în Lumea Fizică. Probele Iniţierii sunt foarte teribile. Se necesită o Mare Răbdare pentru a nu cădea în Abis. Suntem probaţi de multe ori.

Numărul 8 este Octada. Planeta sa este Saturn, Constelaţia sa, a 8-a, ce corespunde Scorpionului. Metalul său este Plumbul, iar dintre pietre Onixul Negru. Nota muzicală este DO pe a Doua Octavă.

În Numărul 8 se află cuprinse legile Evoluţiei şi Involuţiei. Cei care sunt supuşi Evoluţiei violează Legile Sfântului Opt, violează Legile Matematicilor; căci orice Evoluţie este urmată de Involuţie. Aceste două Legi formează Sfântul Opt. Aceste două legi, Evoluţie şi Involuţie, nu ne pot conduce la Auto-Realizare, este nevoie de CALEA REVOLUŢIEI CONŞTIINŢEI.

În Natură, în Univers, totul este Matematică. Sfântul Opt reprezintă: Creierul, Inima şi Sexul Geniului Planetar. Ştim deja că lupta este teribilă, creier contra sex, sex contra creier, inimă contra inimă. Sfântul Opt are 365 de Precepte, nu trebuie violate aceste Precepte.

3 + 6 + 5 = 14; 1 + 4 = 5

14 înseamnă "Cumpătarea", este amestecul Apelor, este munca cu Elixirul Roşu şi Elixirul Alb.

Trebuie să învăţăm să distingem între ceea ce este o Cădere şi ce este o Coborâre. Nimeni nu poate urca fără ca mai întâi să coboare, este Lege. Supremei neascultări a lui Adam, i s-a suprapus suprema supunere a lui Cristos; însă Cristos a trebuit să Coboare. Întotdeauna când dorim să Urcăm, trebuie să Coborâm; pentru că altfel stagnăm, şi din aceste stagnări se poate ieşi doar coborând, dar să se distingă ce este o Cădere şi ce este o Coborâre.

Numărul 8 este Moderaţia, Caduceul, Împărţirea cu Justeţe.

Arcanului 8 îi corespund:

  • Sephirotul Cabalistic: „HOD”
  • Litera Ebraică: „CHETH”
  • Axiomă Transcendentă: „Construieşte un altar în inima ta, dar nu fă din inima ta un altar.”
  • Plan Spiritual: Absolutul
  • Plan Mental: Forţa justiţiei
  • Plan Fizic: Evoluţie şi involuţie, atracţie şi respingere.

Text extras din opera "Tarot şi Kabală" de Samael Aun Weor

Tarot, Arcanul Nr.8 al Tarotului, Tarotul Egiptean, Samael Aun weor, Justiţia, Răbdare
AddThis Social Bookmark Button
Comentarii (0)add comment


busy