Tarot - Arcanul Nr.6

Scris de Editor VOPUS   
Tarot, Arcanul Nr.6 al Tarotului, Tarotul Egiptean, Indecizia, Indragostitul

Arcanul Nr.6 este "Îndrăgostitul" Tarotului, înseamnă Realizare. Fiinţa umană se află între Viciu şi Virtute, Fecioară şi Prostituată, Urania-Venus şi Meduza. Se află în situaţia de a trebui să aleagă drumul acesta sau celălalt.

Arcanul Nr.6 este încântare, echilibru, uniune amoroasă între Bărbat şi Femeie. Luptă teribilă între Iubire şi Dorinţă. Aici întâlnim Misterele lui Lingam-Yoni. Este căsătorie. În Nr.6 întâlnim voliţiunile erotice, ideile de a decora, reciprocitatea, fertilitatea, starea de dragoste. În Arcanul Nr.6 cineva se află în situaţia de a trebui să aleagă Drumul acesta sau celălalt.

Arcanul Nr.6 este lupta dintre Spirit şi Bestia Animalică. Numărul Şase reprezintă lupta dintre Dumnezeu şi Diavol. Acest Arcan este exprimat prin Pecetea lui Solomon. Triunghiul superior reprezintă Kether, Hokmah şi Binah, strălucitorul Dragon de Înţelepciune (Tată, Fiu şi Spirit Sfânt); triunghiul inferior reprezintă cei Trei Trădători care sunt antiteza Triadei Divine, şi care sunt Demonii Dorinţei, al Minţii şi al Relei Voinţe, care-l trădează pe Cristosul Intern clipă de clipă şi care sunt bazele Egoului.

În Pecetea lui Solomon, triunghiul superior reprezintă Triada Nemuritoare Eternă. Triunghiul inferior reprezintă cei Trei Trădători care se află în interiorul nostru înşine:

 1. DEMONUL DORINŢEI
 2. DEMONUL MINŢII
 3. DEMONUL RELEI VOINŢE

Ei sunt cei Trei Prieteni Răi ai lui Iov. Cei trei asasini ai lui Hiram Abiff:

 1. IUDA, CAIAFA, PILAT în Simbologia Creştină
 2. APOPI, HAI, NEBT în Simologia Egipeană
 3. SEBAL, ORTELUK, STOKIN în Simbologia Masonică

Aceşti Trei Trădători trăiesc în Minte, se află în interiorul nostru înşine. Să ne amintim că Dante îl reprezintă pe Lucifer în centrul Pământului cu trei guri şi în fiecare din gurile sale există un trădător. Biblia îi menţionează pe aceşti Trei Trădători în Apocalipsa Sfântului Ioan (16:13-14): „Şi am văzut ieşind din gura Balaurului şi din gura Fiarei şi din gura Proorocului Mincinos, Trei Duhuri Necurate care semănau cu nişte broaşte”.

Arcanul Nr.6 este exprimat prin Pecetea lui Solomon. Steaua din Betleem este Pecetea lui Solomon. Cele şase vârfuri ale Stelei sunt Masculine. Cele şase intrări profunde ce se formează între vârf şi vârf sunt Feminine În rezumat această Stea are 12 Raze, şase masculine şi şase feminine. În ele se află rezumate şi sintetizate misterele Arcanului A.Z.F.

În Pecetea lui Solomon se află rezumate toate Măsurile Zodiacale, cele 12 Raze ale strălucitoarei Stele se cristalizează prin intermediul Alchimiei, în cele 12 Constelaţii Zodiacale.

În Pecetea lui Solomon sunt înscrise intimele legături ce există între Zodiac şi invincibilul Soare Central.

V.M. al Luminii Hilarius IX, vorbind despre strălucitoarea Stea, a spus:

„Este forma de bază a tuturor cristalizărilor şi modelul schematic al tuturor înfloririlor. Cele două triunghiuri ale sale ce unesc sau separă Iubirea, sunt suveicile cu care se ţese sau se destramă misterul inefabil al Vieţii Eterne. Sus, Preasfânta Eternitate, ce acţionează ca Tatăl, Fiul şi Spiritul Sfânt. Jos, contrapartea sa cu puterea ce guvernează, puterea ce eliberează, şi puterea ce execută. «Eu sunt Steaua strălucitoare a dimineţii», exclamă Ioan, Mult iubitul lui Cristos, primind din propriile sale mâini Iniţierea Venusiană.”

„Şi astfel, de fiecare dată când Eternul Geometru îşi fixează atenţia într-un punct al spaţiului, numaidecât răsare glorioasa Stea anunţând naşterea unei noi Stări de Conştiinţă, Arhetipul unei Fiinţe, un glob, un astru, un Soare”

al patrulea mesaj al Avatarului Ashrama.

Arcanului Nr.6 îi corespunde a 6-a Constelaţie, Fecioara. Planeta este Venus iar nota muzicală este LA. Se relaţionează cu Insulele lui Langerhans situate în Pancreas, sunt cele care secretă Insulina atât de importantă pentru digestia zaharurilor. Culoarea este Albastrul, plexul său este Sacrul, sau Coccisul, Chakra Muladhara. 6-le este relaţionat cu toate glandele.

Numărul 6 are 72 de Porţi pe fiecare parte şi 72 de Intervale. Iniţiatul care traversează aceste 72 de Porţi poate intra în Lumea Crudei Realităţi a Vieţii şi în Lumea Siderală. Lumea Crudei Realităţi este a Noua Sferă pentru că 72 de Porţi = 7 + 2 = 9. Dacă înţelegem ce sunt cele 72 de Porţi, dacă cunoaştem ce este Marele Arcan, putem intra în Lumea Crudei Realităţi a Vieţii şi în Lumea Siderală, care este Lumea Astrală.

Arcanului 6 îi corespund:

 • Sephirotul Cabalistic: „TIPHERETH”
 • Litera Ebraică: „VAU”
 • Axiomă Transcendentă: „Munci îmi dai Doamne, dar cu ele tărie.”
 • Plan Spiritual: Cunoaştere instinctivă
 • Plan Mental: Abstinenţă şi lăcomie, libertate şi necesitate, datorie şi privilegiu
 • Plan Fizic: Determinare de stare

SINTEZĂ:

 • Am intrat în lumea Voinţei şi a Iubirii.
 • Pentru a intra în amfiteatrul Ştiinţei Cosmice, trebuie să-i furăm Diavolului Focul.
 • Îndrăgostitul trebuie să le fure Tenebrelor Lumina.
 • Trebuie să se practice în mod intens Magia Sexuală cu femeia.
 • Trebuie să se recucerească Spada Înflăcărată din Eden.

Text extras din opera "Tarot şi Kabală" de Samael Aun Weor

Tarot, Arcanul Nr.6 al Tarotului, Tarotul Egiptean, Samael Aun weor, Pecetea lui Solomon
AddThis Social Bookmark Button
Comentarii (0)add comment


busy