Tarot - Arcanul Nr.5

Scris de Editor VOPUS   
Tarot, Arcanul Nr.5 al Tarotului, Tarotul Egiptean, Ierarhul, Anubis

Arcanul Nr.5 este grandios, sublim, este numărul rigorii şi al Legii, este numărul lui Marte şi al războiului. Arcanul Nr.5 al Tarotului ne indică Învăţătura, Karma. Simbolizează al 5-lea Ciclu, a 5-a Rasă, al 5-lea Soare, cele 5 Tattve, cele 5 Degete, cele 5 Evanghelii, cele 5 Simţuri, cele 5 Cămăruţe ale creierului şi ale ovarului, cele 5 Aspecte ale Mamei Divine.

Este necesar ca oamenii să înţeleagă ceea ce înseamnă cuvântul sanscrit „Karma”. Prietenii mei, există o Lege care se numeşte Karma; nu este de prisos să afirmăm că atare cuvânt semnifică în el însuşi, Lege a Acţiunii şi Consecinţei. În mod evident, „nu există cauză fără efect, nici efect fără cauză”.

Legea Balanţei, Legea teribilă a Karmei, guvernează tot ceea ce este creat. Orice cauză se transformă în efect şi orice efect se transformă în cauză.

Voi trebuie să înţelegeţi ce este Legea Compensaţiei. Tot ceea ce se face trebuie plătit, căci nu există cauză fără efect, nici efect fără cauză. În „Cartea Morţilor”, capitolul LIX, personajul NU spune triumfător: „Sunt Şacalul Şacalilor, şi primesc aer din prezenţa Dumnezeului Luminii, şi îl conduc la marginile firmamentului, şi la hotarele Pământului, şi la fruntariile extremelor, zborul păsării Neveh. Aşa se acordă aer acestor Tinere Fiinţe Divine”.

Ierarhul Arcanului 5, Şacalul Şacalilor este Conducătorul Arhonţilor destinului, este Anubis, Zeul cu cap de Şacal. Templul lui Anubis este Templul Domnilor Karmei. Anubis deţine cărţile Karmei, în Lumea Subpământeană. Fiecare fiinţă umană îşi are propria sa carte de negocieri.

Aceia care învaţă să îşi manipuleze KA-ul (Corpul Astral), pot să viziteze Templul Şacalului Şacalilor, pentru a-şi consulta cartea şi a-şi face negocierile.

Şacalul Şacalilor conduce Lumina prin toate limitele bolţii cereşti, şi ajunge până la frontierele păsării Neveh, enormul Şarpe, unul dintre cei 42 de Judecători ai lui Maat în judecată. Acest Mare Judecător este Logos al Sistemului Solar.

Şacalul Şacalilor lucrează sub ordinele acestui Mare Judecător. Aceste Tinere Fiinţe Divine care lucrează cu Anubis, sunt Domnii Karmei.

Alchimistul trebuie să înveţe să-şi manipuleze KA-ul, pentru a vizita Templul Şacalului Şacalilor şi a-şi rezolva negocierile. În munca noastră cu Piatra Binecuvântată, este indispensabil să învăţăm să mânuim în mod conştient negocierile noastre.

Nimeni nu scapă de Justiţie, deoarece în adâncul Conştiinţei noastre există KAOM-ul, Poliţia Karmei, care ia formă de fiecare dată când înregistrează o acţiune pozitivă sau negativă.

Cartea Nr.5 a Tarotului este Iniţiere, Demonstraţie, Învăţătură, Lege Karmică, Filosofie, Ştiinţă, Artă. Trăim în Epoca lui Samael, al 5-lea dintre cei 7; s-a început întoarcerea spre Marea Lumină. Viaţa a început să curgă din afară înspre interior, ne aflăm în faţa dilemei de a Fi sau a nu Fi, trebuie să ne hotărâm fie Îngeri fie Demoni, fie Acvile fie Reptile, să ne înfruntăm cu propriul nostru destin.

Arcanul Nr.5 este Hierofantul, Legea, Rigoarea, este Pentagrama Învăpăiată, Steaua Înflăcărată, semnul Omnipotenţei Divine; acesta este simbolul inefabil al Cuvântului făcut carne, Luceafărul teribil al Magilor.

Numărul 5 este Pentalfa, Steaua cu 5 vârfuri. Îi corespunde planeta Mercur şi a cincea constelaţie care este cea a Leului. Plexul Solar corespunde Numărului 5 iar dintre metale Mercurul. Nota muzicală este SOL. Este relaţionat cu Bila.

Din punct de vedere esoteric îi corespunde planeta Marte. Numărul 5 în Kabală este Hierofantul, Rigoarea, Legea. Se spune că are 72 de Porţi de acces şi că fiecare poartă are 35 de Principii: suntem puternici în măsura în care respectăm aceste Principii. 5-ul este Focul Viu ce pătrunde înăuntrul nostru şi se răspândeşte în interiorul nostru în toate părţile, este Vigoarea, Focul.

Din punct de vedere psihologic Numărul 5 este: Persuasiune, Investigare, Selecţie, Înţelegere.

În Numărul 5 vedem studiul. Acest număr trebuie să ştim să-l mânuim în mod profund, de manieră reflexivă, analitică, cercetând, investigând noi aspecte, Analizând şi Investigând. Nu trebuie să se facă nimic în mod nechibzuit, întrucât dacă nu se îndeplinesc aceste condiţii, lucrurile ies rău făcute.

Nu este vorba de a plănui, pentru că se eşuează, cine îşi petrece viaţa făcând planuri eşuează. Trebuie să se vadă pro şi contra ale lucrurilor pentru ca lucrurile să nu iasă rău făcute, să învăţăm să gândim singuri; toţi aceia care trăiesc făcând planuri eşuează, îşi petrec timpul făcând planuri şi eşuează.

Trebuie să mergem pe fapte şi s-o facem cu Inteligenţă pentru "a nu o da în bară".

Din abisul ce există între gând şi fapte uneori se formează vreun proiect, dar nu se concretizează.

Nu trebuie să mergem pe planuri ci pe fapte, trebuie să mergem pe fapte cu Inteligenţă, cu Înţelepciune, cu Înţelegere, altfel putem avea mari eşecuri. Trebuie să fim alerţi.

Numărul 5 este de asemenea un simbol de Putere, trebuie să facem lucrurile cu Inteligenţă, vigilenţi, pentru a nu greşi.

Arcanului 5 îi corespund:

 • Sephirotul Cabalistic: „GEBURAH”
 • Litera Ebraică: „HE”
 • Axiomă Transcendentă: „De auzit te-am auzit, dar acum ochii mei te văd şi inima mea te simte.”
 • Plan Spiritual: Manifestări ale Creatorului
 • Plan Mental: Dominare a pasiunilor
 • Plan Fizic: Control al forţelor naturale

SINTEZĂ:

 • Nu se plăteşte Karma doar pentru răul pricinuit, ci şi pentru binele ce se putea face şi nu s-a făcut.
 • Fiecare faptă rea este o poliţă pe care o semnăm pentru a o plăti în viaţa următoare.
 • „Când o Lege Inferioară este transcensă de una Superioară, Legea Superioară şterge Legea Inferioară.”
 • Nimeni să nu se înşele pe sine însuşi; ceea ce seamănă omul aceea va culege şi faptele lui îl vor urmări.
 • Domnii Karmei, în Tribunalele Justiţiei Obiective, judecă Sufletele după fapte, după acte concrete, clare şi definitive şi nu după bunele intenţii.
 • Rezultatele sunt întotdeauna cele care vorbesc; nu serveşte la nimic să avem bune intenţii dacă faptele sunt dezastruoase.
 • De-a lungul proceselor esoterice iniţiatice ale Focului, a trebuit să înţeleg cu deplinătate următoarele postulate:
  • „PE LEUL LEGII ÎL COMBATEM CU BALANŢA.”
  • „CINE ARE CAPITAL CU CARE SĂ PLĂTEASCĂ, PLĂTEŞTE ŞI IESE CU BINE DIN NEGOCIERI; CINE NU ARE CU CE PLĂTI, TREBUIE SĂ PLĂTEASCĂ CU DURERE.”
  • „FĂ FAPTE BUNE PENTRU A-ŢI PLĂTI DATORIILE.”

Text extras din opera "Tarot şi Kabală" de Samael Aun Weor

Tarot, Arcanul Nr.5 al Tarotului, Tarotul Egiptean, Samael Aun weor
AddThis Social Bookmark Button
Comentarii (0)add comment


busy