Cultul Focului

Scris de Samael Aun Weor   

Doctrina Secretă a Avestei spune că există diferite focuri: focul trăsnetului care scânteiază în noaptea teribilă, cel care lucrează în interiorul organismului uman producând calorii şi conducând procesele digestiei, cel care se concentrează în plantele inocente ale Naturii, focul care arde în interiorul munţilor şi pe care-l varsă vulcanii pământului, cel care se află înaintea lui Ahuramazda alcătuindu-i o divina aureolă, şi focul de folosinţă zilnică pe care profanii îl utilizează pentru a-şi coace alimentele.

Focul la Persi- Ahuramazda- Avesta

Spuneau perşii că atunci când apa care fierbe se revarsă, sau când opăreşte vreo fiinţă vie, în acele cazuri Dumnezeu face să înceteze efectele sale benefice asupra poporului său privilegiat.

În realitate, focul are multe modificări, dar dintre toate focurile, cel mai puternic este cel ce arde înaintea lui Ahuramazda (Logosul Solar) alcătuindu-i aureola divină. Acela e Focul care rezultă din Transmutaţia secreţiilor sexuale. Acela e Kundalini, Şarpele Ignic al puterilor noastre magice, Focul Sfântului Spirit.

Cine vrea să caute Focul lui Ahuramazda trebuie să-l caute înăuntrul pământului său filosofic. Acest pământ este chiar organismul uman. Sacerdoţii persani cultivau acest foc în locuri complet întunecate: temple subterane şi locuri secrete. Altarul era întotdeauna un enorm potir din metal cu piciorul său plasat pe Piatra Filosofală. Focul era întreţinut întruna cu lemne înmiresmate şi uscate, în special cu încântătoarele ramuri de santal. Vechii sacerdoţi înteţeau întotdeauna focul cu foale pentru a nu-l profana cu suflul păcătos al gurii omeneşti.

Umple-ţi potirul cu vinul sacru al luminii. Fie ca potirul tău să fie mereu plin de foc viu! Imitaţi-i pe vechii sacerdoţi ai Focului! Aminteşte-ţi, bunule cititor, că Focul viu secret şi filosofal arde înăuntrul propriului tău pământ filosofic. Acum deja veţi înţelege ocultul mister al Ritualului Focului.

Focul

Doi sacerdoţi aveau mereu grijă de foc. Iată Binarul. Fiecare din ei folosea un cleşte pentru a pune bucăţile de lemn, şi o lingură pentru a presăra în el parfumurile. Erau, deci, doi cleşti şi două linguri. În toate astea putem vedea Binarul. Prin aceasta se dă de înţeles că doar numărul doi poate avea grijă de Foc. E necesar ca bărbatul şi femeia, în Binar perfect, să aprindă şi să aibă grijă de Focul divin al lui Ahuramazda.

Doar acela care bea Apa pură de viaţă poate aprinde Focul. Doar cine îşi spală picioarele în Apele renunţării poate aprinde Focul. Acea apă simbolizează Ens Seminis-ul.

În întreaga Persie există vestigii de temple complexe şi anticamere unde i s-a închinat un Cult Focului. Aceste vestigii le găsim în zilele noastre la Persepolis, la Ispahan, la Yezd, la Palmira, la Susa etc. etc.

Focul este teribil de divin. Din casele acelora care parcurg cărarea Căsătoriei Perfecte nu trebuie să lipsească niciodată focul. O lumânare aprinsă cu profundă devoţiune echivalează întotdeauna cu o rugăciune, şi atrage atunci din Înalt un teribil flux de energie divină. Orice rugăciune către Logos trebuie să fie însoţită de foc. Astfel rugăciunea este puternică.

A sosit ceasul să revenim la Cultul Focului. Gnosticii trebuie să iasă la plimbare la munte şi acolo, în sânul adânc al Mamei Natură, să facă focuri de tabără, să aprindă focul, şi să se roage şi să mediteze. Astfel putem atrage, din Înalt, puternice fluxuri de energie divină care ne vor ajuta în Marea Operă a Tatălui.

Fiinţa umană trebuie să-şi aprindă cele patruzeci şi nouă de Focuri prin intermediul magiei sexuale. Când gândurile noastre sunt arzătoare putem crea ca Zei inefabili ai Cosmosului. Zeii Sfinţi sunt adevăraţi Miniştri ai Focului.

Trebuie să urcăm Şarpele Ignic al puterilor noastre magice până la Golgota Tatălui (creierul).

În Magisteriul Focului adevăratul devot trebuie să trăiască întreaga Dramă a Iniţierii. Cele Patru Evanghelii sunt scrise cifrat, şi doar Iniţiaţii le înţeleg. Hierofantul Iisus nu a fost primul care a trăit acea Dramă a Patimilor. Şi n-a fost nici ultimul. Amintita Dramă a fost trăită de toţi aceia care s-au Cristificat.

Cine investighează Cărţile Sfinte ale tuturor religiilor străvechi va descoperi cu uimire că această Dramă există de multe milioane de ani înaintea lui Iisus Cristos. Toţi marii Avatāri au trăit aceeaşi Dramă a Patimilor, au luat locul lui Iisus.

Marele Maestru de Perfecţiune a trăit întreaga Dramă, cum deja stă scris, dar nu trebuie să interpretăm cele Patru Evanghelii literal. Să ne amintim că satul Betleem nici măcar nu exista încă în epoca lui Iisus.

Isis- Tonantzin, Rhea, Cibele, Maria, Adonia, Insoberta, Hadit

MAMA KUNDALINI

Cristos este întotdeauna Fiu al Divinei Mame Kundalini. Ea îşi concepe întotdeauna Fiul graţie celui de-al Treilea Logos. Ea este întotdeauna Fecioară înaintea naşterii, în timpul naşterii şi după naştere.

La egipteni Fecioara e Isis; la hinduşi, Kālī (în aspectul său pozitiv); la azteci, Tonantzin. Ea este Rhea, Cibele, Maria, Adonia, Insoberta etc. etc.

Adoratorii Focului pot să se roage cu această rugă pe durata practicii magiei sexuale cu sacerdotesa. Litera „H”, din Hadit, se vocalizează ca „H”, aşa: Hadit.

Mantrele acestei rugi au puterea de a sublima energiile sexuale, pe Hyle al gnosticilor, până la inimă.

Când Iniţiatul o invocă pe Divina Mamă Kundalini, fie pentru a-l ajuta să-şi pună corpul fizic în stare de Jinas, fie pentru orice alt miracol de Înaltă Magie, ea apare ca o Fecioară Preacurată, ca o Mamă a întregii Adoraţii. În ea se află întruchipate toate mamele noastre extrem de iubitoare din toate reîncarnările noastre.

Acei pseudoesoterişti care presupun că Şarpele se trezeşte total dezvoltat şi complet greşesc foarte mult. Kundalini are nevoie să se dezvolte, să evolueze şi să progreseze până să ajungă la completa sa dezvoltare. Sexul trebuie să ajute Kundalini. Kundalini trebuie să ajute Sexul. Nu trebuie să abuzăm de Sex nici de Kundalini.

Cei Şapte Şerpi îşi au dublul lor minunat în cei Şapte Şerpi de Lumină. Mai întâi, Focul, mai apoi Splendoarea Brahmică a Iniţierii Venusiene. Avem nevoie mai întâi să urcăm pe Scara Septenară a Focului şi, mai apoi, pe Scara Septenară a Luminii.

Avem nevoie să înviem mai întâi în Foc, iar mai apoi în Lumină.

Dervisii dansatori- dansurile sacre, cult al Focului

Divina Mamă Kundalini, cu Copilul de Aur al Alchimiei Sexuale în braţele sale iubitoare, ne îndrumă pe Cărarea teribilă a Tăişului de Cuţit. Adorabila noastră Isis, căreia nici un muritor nu i-a ridicat vălul, ne poate ierta toată karma din trecut dacă realmente regretăm toate greşelile noastre.

Şarpele de Foc ne transformă total. Şarpele ne preschimbă în Zei ai Cosmosului teribil de divini.

DERVIŞII DANSATORI

Dansurile Sacre ale Dervişilor Dansatori, atât în Persia cât şi în Turcia etc., constituie, în fond, un Cult al Focului. Păcat că autorităţile din Angora, dându-şi aere de multă civilizaţie, au interzis dansurile publice ale Dervişilor Dansatori.

Dervişii imită de minune mişcarea planetelor Sistemului Solar în jurul Soarelui. Dansurile Dervişilor sunt intim relaţionate cu şira spinării şi Focurile Sexuale. Niciodată nu trebuie să uităm că şarpele se bucură de muzică şi de dans, cum deja este demonstrat în Egipt şi India cu îmblânzitorii de şerpi. Aceştia cântă din flautul lor minunat şi şerpii vrăjiţi dansează.

(Samael aun Weor, extras din "Căsătoria Perfectă", cap. Cultul Focului)

Cultul Focului
AddThis Social Bookmark Button
Comentarii (0)add comment


busy