Sexualitate Creatoare

Scris de Samael Aun Weor   

„DUMNEZEU este IUBIRE, şi IUBIREA sa creează şi CREEAZĂ din nou.”

Cuvintele încântătoare ale iubirii conduc la sărutul arzător al adoraţiei. Actul sexual este veritabila consubstanţializare a iubirii în teribilul realism psihofiziologic al naturii noastre.

Când un bărbat şi o femeie se unesc sexual, ceva se creează. În acele clipe de supremă adoraţie, el şi ea sunt, într-adevăr, o singură fiinţă androgină cu puteri de a crea precum Zeii.

În acele clipe de unire sexuală suntem într-adevăr în Laboratorium-Oratorium-ul Sfintei Alchimii.

Marii clarvăzători pot vedea în acele momente cuplul sexual învăluit în splendori teribil de divine. Am pătruns atunci în Sanctum Regnum-ul Înaltei Magii. Cu acele forţe uimitor de divine putem să dezintegrăm Diavolul pe care-l purtăm înăuntru, şi să ne transformăm în mari Hierofanţi. Atunci ne încărcăm cu electricitate şi magnetism universal, teribile forţe cosmice se acumulează în adâncul Sufletului, chakrele corpului astral scânteiază, forţele misterioase ale Marii Mame Cosmice circulă prin toate canalele din organismul nostru. Nu avem cum să explicăm acele momente de fericire supremă. Şarpele de Foc se zvârcoleşte, focurile inimii se înteţesc şi razele teribile ale Tatălui scânteiază pline de maiestate pe fruntea fiinţelor unite sexual.

Cabaliştii ne vorbesc de a Noua Sferă. Cea de-a Noua Sferă a Kabalei este Sexul.

Coborârea în a Noua Sferă a fost, în Misterele Antice, proba maximă pentru suprema demnitate a Hierofantului. Iisus, Hermes, Buddha, Dante, Zoroastru etc., au trebuit să coboare în cea de-a Noua Sferă pentru a lucra cu Focul şi Apa, origine a lumilor, animalelor, oamenilor şi Zeilor. Orice autentică şi legitimă Iniţiere Albă începe cu aceasta.

Fiul Omului se naşte în cea de-a Noua Sferă. Fiul Omului se naşte din Apă şi din Foc. Triumful maxim al Supremei Adoraţii este naşterea Fiului Omului în Ieslea Lumii.

Bărbatul şi femeia iubindu-se reciproc sunt, într-adevăr, două harpe cu armonii miraculoase, un Extaz de Glorie, ceea ce nu se poate defini întrucât dacă e definit se desfigurează. Aceea e Iubire.

Sărutul este consacrarea profund mistică a două suflete care se adoră, iar actul sexual este cheia prin care ne convertim în Zei.

Să ştiţi voi, cei care vă iubiţi cu adevărat, că Dumnezeu este Iubire. A iubi, cât de frumos e să iubeşti! Iubirea se alimentează cu Iubire. Doar cu Iubire sunt posibile Nunţile Alchimiei.

Alchimiştii spun că trebuie să transformăm LUNA în SOARE. Luna este Sufletul. Soarele este Cristosul. Transformarea Lunii în Soare este posibilă doar cu Focul, iar acesta se aprinde doar prin unirea amoroasă a Căsătoriei Perfecte.

O Căsătorie Perfectă este unirea a două fiinţe, una care iubeşte mai mult şi alta care iubeşte mai bine.

Fiul Omului se naşte din Apă şi din Foc. Apa este Sămânţa, Focul este Spiritul.

Dumnezeu străluceşte asupra cuplului perfect.

Fiul Omului are putere asupra focului învăpăiat, asupra aerului avântat, asupra valurilor năvalnice ale oceanului şi asupra pământului înmiresmat.

Actul sexual este teribil; pe bună dreptate Apocalipsa spune: „Pe cel ce va birui îl voi face stâlp al Templului Dumnezeului meu, şi nu va mai ieşi de acolo”.

(Samael aun Weor, extras din "Căsătoria Perfectă", cap. "Fiul Omului")

Sexualitate Creatoare, Samael Aun Weor, Casatoria perfecta
AddThis Social Bookmark Button
Comentarii (0)add comment


busy